החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג, פרסם היום (חמישי) אומדן ראשון לשיעור החוב הציבורי מהתוצר לשנת 2020, לפיו הוא הסתכם בכ-73.1% לעומת כ-60.0% בשנת 2019. שיעור החוב הממשלתי מהתוצר הסתכם בכ-71.6%  לעומת כ-58.5% בשנת 2019.

לדברי רוטנברג, "יחס החוב לתוצר עלה השנה בכ-13% כתוצאה מהגידול המשמעותי בפעילות הממשלה ובגירעון לצורך התמודדות עם משבר הקורונה. עלייה זו באה לאחר עשור בו ירד שיעור זה בצורה הדרגתית בכ-11% במצטבר והגיע בשנת 2019 לרמה של כ-60%. עלייה זו נמוכה מהצפי הן לאור עמידות המשק כפי שבאה לידי ביטוי בנתוני התכווצות התוצר והן כתוצאה מהשפעת גורמי שוק על נתוני החוב. אנו צופים כי גם בשנים הקרובות יחס החוב לתוצר ימשיך לעלות, אולם קיימת חשיבות רבה בחזרה לתוואי יורד ביחס זה, בתקופה שלאחר התאוששות המשק מהמשבר".

בהתאם לאומדן, שיעור החוב הציבורי מהתוצר, הכולל חובות של רשויות מקומיות, צפוי לעמוד על 73.1%. שיעור החוב הממשלתי מהתוצר צפוי לעמוד על 71.6%.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

לפי הודעת האוצר, בשנת 2020, בשל ההתמודדות עם משבר הקורונה, חל גידול של כ-78.8 מיליארד ש"ח בהוצאות הממשלה בהשוואה לשנת 2019 לצד קיטון של כ-29.4 מיליארד ש"ח בסך הכנסות הממשלה בהשוואה לשנת 2019, אשר הביאו לגידול חד בצרכי המימון של הממשלה ולעלייה בשיעור של כ-13% ביחס החוב לתוצר ביחס לשנת 2019.

באוצר מציינים כי עלייה זו הינה נמוכה מהצפי שהגיש האוצר לממשלה בספטמבר האחרון, ומייחסים זאת ל"תוצאה מהשפעות גורמי שוק על החוב (בעיקר ייסוף השקל בשנה החולפת אל מול הדולר והאירו, אינפלציה וריביות) והן כתוצאה מהפגיעה הנמוכה יחסית בתוצר ביחס לתחזיות".

האומדן הסופי ליחס החוב לתוצר וכן ניתוח רחב של החוב הממשלתי יפורסמו במסגרת הדו"ח השנתי של יחידת החוב באגף החשב הכללי.