ראש אגף התקציבים לשעבר שאול מרידור קורא לשר האוצר לתבוע אותו דיבה, וזאת בתגבה למכתב ששלח לו אתמול ישראל כ"ץ, בו דרש ממנו להתנצל בצורה פומבית על דברים שאמר נגדו.

"ככל ששר האוצר יבחר להגיש תביעה כפי שנרמז במכתבך" כתב מרידור, "דומה כי יהא בכך כדי לתרום תרומה ממשית לחשיפת אותה התנהלות משחיתה ופסולה של השר, וכידוע, 'אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר'".

מרידור התייחס לטענות כ"ץ: "אומר באופן ברור: אמת דיברתי בכל דבריי אלה, ואוסיף ואומר: דברי משקפים התנהלות חמורה של שר האוצר, אשר מקומה לא יכירנה במנהל ציבורי תקין".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

אתמול שלח שר האוצר כ"ץ מכתב למרידור בעקבות הדברים שאמר עליו בתחקיר עובדה, בראיונות ומבכתב ההתפטרות שפרסם כשעזב את התפקיד. במרכז הדברים טענת מרידור כי כ"ץ ביקש ממנו "לשחק עם מספרים ואומדנים" "תוך חציית קווים אדומים" כדי לייצר מקורות פיקטיביים לתכנית הכלכלית.

במכתב למרידור טוען שר האוצר כי דברים אלה הם דיבה ופרסום לשון הרע, וכי הם נסתרים על ידי בעלי תפקידים בכירים שהיו באותם דיונים. כ"ץ דורש התהצלות פומבית, אבל אינו מאיים באופן ישיר בתביעת דיבה.