שירות התעסוקה דווח הבוקר (רביעי) שבמהלך היממה האחרונה נרשמו 2,448 דורשי עבודה חדשים.

מאז תחילת הסגר השלישי, נרשמו 157,939 דורשי עבודה חדשים. 62% מתוכם (98,013 נרשמים) נרשמו מאז הודק הסגר ב-8.1.

בקרב דורשי העבודה מאז ה-27 בדצמבר, 79.8% (126,100 איש) הוצאו לחל"ת, בעוד 20.2% (31,839 איש) מהם פוטרו או התפטרו מעבודתם. בשירות התעסוקה מוסיפים שרק ביממה האחרונה פוטרו או התפטרו 968 דורשי עבודה, המהווים 39.5% מכלל הנרשמים מאז אתמול.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

עוד עולה מהנתונים כי שתי קבוצות משלחי היד העיקריות בקרב הנרשמים הם עובדי ההוראה, החינוך וההדרכה, ועובדי המכירות והשירות., שתי הקבוצות מהוות יחד 42% מנרשמי הסגר השלישי, 26.7% לעובדי ההוראה, החינוך וההדרכה ו- 15.4% עובדי מכירות והשירותים.

הידוק הסגר הפך את היוצרות בין שתי הקבוצות, כשטרם הידוק הסגר היוו עובדי המכירות והשירותים 28.4% מכלל הנרשמים, ובקרב דורשי העבודה שנרשמו מאז הודק הסגר הם מהווים רק 7.45%. לעומתם, עובדי ההוראה, החינוך וההדרכה היוו 5.1% מהנרשמים עד להידוק הסגר, וכעת הם מהווים 40% מכלל הנרשמים מאז הידוק הסגר.

הסיבה לכך היא ש-93% מנרשמי הסגר מענפי ההוראה, החינוך וההדרכה הפכו לדורשי עבודה מאז הודק הסגר ב-8 לינואר, בעוד בקרב הנרשמים מענפי המכירות והשירותים רק 30% מהם הפכו לדורשי עבודה מאז הודק הסגר.