ההחלטה לקצץ את תקציב המדינה לשנת 2016 נראית תמוהה ובלתי נדרשת לאור הנתונים המצטברים על ביצוע תקציב המדינה לשנה זו. אמש פירסם משרד האוצר את הנתונים לחודש יולי, אשר מתווספים לנתונים החודשיים של ביצוע תקציב המדינה, ומצביעים על מגמה ברורה: ההכנסות ממיסים גבוהות מהצפי בתחילת השנה, ההוצאות נמוכות ממה שמתאפשר על פי תקציב הממשלה. שנאמר: מדינה עשירה, אזרחים עניים.

בצד ההכנסות נכנסו לקופת המדינה בחודש 26.4 מיליארד ש"ח, לעומת 25.8 מיליארד ש"ח שפקידי האוצר שיערו שייכנסו לקופה. זהו פער של 0.8 מיליארד ש"ח והוא מצטרף להכנסה עד כה, שעומדת על סך של 168.8 מיליארד ש"ח. ההכנסה העודפת עד כה לשנת 2016, מעל לצפי היא בסך של 4.9 מיליארד ש"ח.

הכנסות המדינה ממיסים - תכנון מול ביצוע. גרפיקה: דבר ראשון.

הכנסות המדינה ממיסים – תכנון מול ביצוע. גרפיקה: דבר ראשון.

בצד ההוצאות המדינה הוציאה סה"כ 28.4 מיליארד ש"ח בחודש יולי. סכום ההוצאות אינו מחולק בתקציב המדינה על פני החודשים (לעומת ההכנסות, להן יש תכנון מפורט לכל חודש) ולכן כדי להעריך את ההוצאה באופן יחסי יש לחלק את סך התקציב (לא כולל החזר חובות), שעומד על 347.7 מיליארד ש"ח, ב-12 חודשים. התוצאה היא כ-29 מיליארד ש"ח ומכאן שההוצאה בחודש יולי הייתה נמוכה בכ-0.6 מיליארד ש"ח מהחלק היחסי בתקציב.

ההוצאה הממשלתית עד לסוף חודש יולי הייתה אמורה להיות 202.8 מיליארד ש"ח, אך נכון לסוף החודש הקודם היא עומדת על 190.3 מיליארד ש"ח בלבד. כלומר – 12.5 מיליארד ש"ח שהממשלה יכולה הייתה להוציא, אך נמנעה מלהוציא, עד כה.

הוצאות הממשלה - תכנון מול ביצוע. גרפיקה: דבר ראשון

הוצאות הממשלה – תכנון מול ביצוע. גרפיקה: דבר ראשון

 

הכספים המתווספים לקופת המדינה אשר מקורם בגבייה עודפת של מיסים אינם מתווספים לתקציב המדינה. במקום זאת, משרד האוצר חופשי כמעט לחלוטין בהחלטה מה לעשות עם סכום הכסף שהצטבר בידיו – וחלק גדול מהכסף מועבר לפרעון מוקדם של חובות המדינה, וכספי הציבור לא חוזרים אליו. בשש השנים האחרונות פרעה המדינה 12.8 מיליארד ש"ח של חוב בפירעון מוקדם. אלה הם 12.8 מיליארד ש"ח שניתן היה לעשות בהם שימוש בתקציב המדינה לטובת מטרות חברתיות, אך הועברו לכיסוי החוב, כמעט ללא דיון.

תת הביצוע בסעיפי ההוצאה מועבר, בדרך כלל, לתקציב השנה הבאה. אך על פי רוב, כספים שלא יצאו בשנת התקציב, גם כאשר הם מועברים לשנת התקציב שלאחריה נותרים בקופה ו"נחסכים" מהציבור. כך לדוגמא, בשנת 2015, היה התקציב המקורי 329 מיליארד ש"ח. אך ה'תקציב על שינוייו', כלומר התקציב לאחר שהתווספו אליו העודפים משנת 2014 עמד על סך של 351 מיליארד ש"ח. ובכל זאת סך ההוצאה היה 325 מיליארד ש"ח בלבד – 4 מיליארד ש"ח פחות מהתקציב המקורי, 26 מיליארד ש"ח פחות מהתקציב המאושר.