בנק ישראל הודיע היום (שני) כי ישאיר את הריבית ברמה של 0.1%. הפעם אחרונה בה השתנתה הריבית הייתה באפריל עם פרוץ המגיפה.

בנימוקי ההחלטה נכתב כי "סקרי הבזק של הלמ"ס שנערכו בתחילת ינואר, מצביעים על עלייה מעודדת בשיעור החברות הסבורות שיוכלו להמשיך להתקיים בתנאים הנוכחיים מעל לחצי שנה, כשהחוסן של הפירמות עולה עם גודלן."

"באינדיקטורים הזמינים לגבי הפעילות בדצמבר וינואר נראית הפגיעה המתונה בפעילות הכלכלית יחסית לסגרים קודמים" מציינים הבוועדה המוניטרית." לצד זאת, נמשכת השונות בפגיעה בין ענפי המשק השונים – אלו שנפגעו מהמגבלות ודרישות הריחוק החברתי לעומת אלו שלא נפגעו או שהצליחו להסתגל"

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בהודעת הבנק נכתב כי "הקצב המהיר של תהליך ההתחסנות בישראל מגדיל את האופטימיות באשר לחזרה מהירה של המשק לתוואי של צמיחה בשנה הקרובה. עם זאת, הסיכונים לפעילות עדיין גבוהים – בעיקר נוכח הסיכון לגלי תחלואה נוספים בעקבות התפשטות המוטציות השונות- והפגיעה במשק ובפרט בשוק העבודה צפויה להיות ממושכת".