בית המשפט המחוזי בירושלים קבע הערב (שני) כי דיוני ההוכחות בתיקי ראש הממשלה בנימין נתניהו יחלו ב-5 באפריל, כשבועיים אחרי הבחירות. הדיונים יתקיימו שלוש פעמים בשבוע, בימים שני, שלישי ורביעי. בית המשפט דחה את בקשת ראש הממשלה לבטל כתב האישום בתיקים 1000 ו-4000, אך מצאו פגמים בהתנהלות היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט במתן האישור לפתיחת החקירות

על בקשת ראש הממשלה לבטל את כתב האישום כתבו השופטים כי "לאחר עיון ובחינת טענות הצדדים הגענו לכלל מסקנה כי לא קמה עילה מבוררת לביטול כתב האישום בתיקים 1000 ו-4000. זאת ועוד, לא שוכנענו, נוכח השלב המקדמי של הדיון, להידרש לבקשה לפסילת ראיות שהושגו, על פי הנטען, בשל פעולות חקירה שנעשו, על פי הנטען, בטרם ניתן אישור היועץ לביצועם, ודינה להידחות מחמת היותה מוקדמת".

על התנהלותו של מנדלבליט כתבו השופטים כי "היה ראוי כי היועץ, כרשות מנהלית, ייתן את הסכמתו לפתיחת החקירות (לרבות בדיקות מקדימות), בעניינו של הנאשם, על דרך של מתן אישור בכתב. זאת, הגם שניתן להסיק לכאורה מהמסמכים, על מעורבות וליווי היועץ בחקירות, במהלך ניהולן".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

.​