יו״ר ההסתדרות ארנון בר-דוד ויו״ר נשיאות המגזר העסקי דובי אמיתי גיבשו המלצות משותפות שיסדירו את אופן הפעולה התקין של המשק.

המדינה לא קבעה עד היום (ג׳) מסגרת חוקית או הסדר מחייב בתחום החיסונים נגד קורונה, ולכן ההסתדרות והמעסיקים נדרשו להסדיר את הנושא בעצמם.

במכתב של השניים, הם קוראים לכלל העובדות, העובדים והמעסיקים בישראל ״לתת כתף למאמץ הלאומי ולהתחסן, למען בריאות הציבור והבראת המשק״. ההסכמות המשותפות נוגעות לעובדים שטרם התחסנו.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מודל הפעולה המוצע על ידי יו״ר ההסתדרות ויו״ר המגזר העסקי הוא:

  • עובדים שלא התחסנו ומקבלים קהל באופן קבוע, ועובדים שבמסגרת עבודתם באים במגע עם קבוצות סיכון, יידרשו להציג בדיקת קורונה שלילית מעודכנת מידי 72 שעות.
  • במקומות שסכנת ההדבקה עלולה לסכן חיים, ייבדקו העובדים בתכיפות גבוהה יותר.
  • במידה שלא תתאפשר הצגת בדיקה כזו, בר-דוד ואמיתי ממליצים להעביר את העובד למקום מרוחק מעובדים אחרים או מלקוחות, לאפשר עבודה מהבית וכד׳.
  • אפשרות נוספת במצב של אי הצגת תעודה, היא לנייד את העובד לתפקיד אחר אותו ניתן לבצע במקום מרוחק מעובדים או לקוחות.

נשיאות המגזר העסקי וההסתדרות קוראים למדינה לפעול למימון מנגנון ביצוע בדיקות לגילוי קורונה ולביצוע חיסונים במקומות העבודה, ובפרט במקומות עבודה בעלי מאפיינים מיוחדים, שם יש סכנת הדבקה שעלולה לסכן חיים.

שני הארגונים קוראים ליישום ההמלצות תוך שמירה על כבוד ובערבות הדדית. ״המלצות האלו גובשו נוכח צו השעה״, כותבים בר-דוד ואמיתי, ״בהעדר הסדר אחר ובהתאם לנסיבות הקיימות״.

יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד: ״מדינת ישראל מתמודדת עם משבר בריאותי וכלכלי קשה וחסר תקדים, שגורם לפגיעה קשה במעסיקים ובעובדים כאחד. נוכח צו השעה, ומתוך ערבות הדדית ואינטרס משותף, גיבשה ההסתדרות יחד עם נשיאות המגזר העסקי המלצות שיאפשרו את הרחבת הפעילות הכלכלית תוך שמירה על בריאות הציבור ועל כבוד העובדים. אני קורא לכולם לתת כתף במאמץ להבריא את המשק״.

יו"ר נשיאות המגזר העסקי, דובי אמיתי: ״לנוכח צו השעה והיעדר הסדר אחר מטעם המדינה – כשהמדינה אינה משתפת את המעסיקים והעובדים בהחלטות שיש בהן כדי לשנות סדרי עולם ביחסי העבודה וכמי שנלחמים יום יום למען הישרדות עסקית, החלטנו לקחת אחריות למען השמירה על בריאות הציבור ולהבראת המשק במשבר הכלכלי החמור ביותר שידענו״.