המדינה תכנס להליך הידברות עם וועד עובדי רשות האוכלוסין וההגירה באשר להשפעות מערכת ההפעלה החדשה 'איתן' על העובדים. ההסכמות הושגו בבית הדין לעבודה, לאחר שנדחתה בקשת המדינה להוציא צו מניעה כנגד צעדיהם הארגוניים של העובדים במעמד צד אחד.

על פי ההסכמות שהושגו, המדינה תציג להסתדרות ולנציגות העובדים את כל המידע שברשותה על מערכת ההפעלה החדשה והשפעותיה האפשריות על העובדים. ההסתדרות וועד העובדים יוכלו לדרוש מידע נוסף, לשאול שאלות ולקבל תשובות. במסגרת ההידברות תציג ההסתדרות את החלקים במערכת החדשה שלשיטתה חורגים מהסכם הטכנולוגיות שנחתם עם המדינה. במידה והצדדים לא יגיעו להסכמות עד ה-11 במרץ, יובא הנושא פעם נוספת לפתחו של בית הדין.

מערכת התפעול 'איתן' מחליפה החל מינואר האחרון את מערכת ההפעלה הישנה של הרשות שיצאה מכלל שימוש. המערכת שעד כה הוטמעה במנהל אכיפה וזרים אמורה להכווין את המנהל ולהעביר מידע לצוותי השטח המצוידים בטאבלט.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בשלב זה הוסכם כי עובדי מנהל האכיפה והזרים ימשיכו לעבוד עם מערכת 'איתן' בכל הנוגע לקשר עם אנשים השטח ובמערכות תומכות המודיעין. שיתוף הפעולה של העובדים הנדרשת לאפיון המערכת החדשה על ידי המדינה תימשך. במהלך תקופת המו"מ התחייבה המדינה שלא לקיים הטמעות והדרכות נוספות בנוגע למערכת איתן, ושלא 'להפיל' את המערכת הקודמת. הצדדים התחייבו שהמו"מ יתקיים בתום לב ובנפש חפצה.

בועד העובדים הביעו סיפוק מההחלטה: "צר לנו שההנהלה גררה רגליים ורק לאחר שעשינו צעדים ובעזרת בית הדין היא נאותה לעשות את הדבר המובן מאליו ולדבר אתנו. אנחנו נמשיך לשמור על זכויות העובדים לצד שיפור וייעול השירות".

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה אריאל יעקובי מסר: "חבל שבעת הזאת כשהמדינה נמצאת במצוקה והעובדים צריכים יותר מאוזן קשובה, במקום לשבת יחד מסביב לשולחן עגול ולנהל משא ומתן על ההשלכות בחרו הממונה על השכר והמעסיק להתקוטט עם הוועד בבית הדין. אני שמח שבית המשפט מצא לנכון לגרום לצדדים, תוך איזונים מתאימים, להתנהל על פי מסורת יחסי העבודה, ומקווה שהמשא ומתן בחסות בית הדין יישא פרי".