דבר העובדים בארץ ישראל
menu
יום רביעי כ"ד בשבט תשפ"ב 26.01.22
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
כלכלה

הרווח של בנק לאומי ב-2020 נחתך ב-40% , ועדיין עמד על 2.1 מיליארד שקלים

הפרשות הבנק להפסדי אשראי זינקו בגלל חשש לבעיות בהחזרת חובות, אבל ההכנסות מעמלות נותרו יציבות

סניף בנק לאומי (צילום: InnaFelker / Shutterstock).
יונתן קירשנבאום

בנק לאומי מפרסם את הדוח הכספי לשנת 2020: ירידה של 40% ברווח הנקי של בנק לאומי בשנת 2020, מ-3.5 מיליארד שקלים בשנת 2019 ל-2.1 מיליארד השנה. על פי הדוח הכספי, הירידה נובעת משני סעיפי הפסד עיקריים: עלייה של 326% בהפרשות להפסדי אשראי בעקבות משבר הקורונה, וירידה של כמעט 40% ברווחים מסעיף "הכנסות מימון שאינן מריבית", שכולל הכנסות מפעילות בשוק ההון.

ההפרשות להפסדי אשראי עלו בשנת 2020 מ-609 מיליון שקלים בשנת 2019 ל-2.5 מיליארד שקלים בסוף 2020, כאשר עיקר הגידול חל בהפרשה הקבוצתית, שעלתה מ-550 מיליון שקלים בשנת 2019 לכמעט 1.9 מיליארד בשנת 2020- גידול של 242%. העלייה הזו, יחד עם הירידה ברווחי הפעילות בשוק ההון הובילו את התשואה להון של הבנק לרדת מ-9.8% בשנת 2019, ל-5.7% בשנת 2020.

בנק לאומי הקפיא את תשלומי ההלוואות לעסקים קטנים וזעירים בסכום של 1.2 מיליארד שקלים, על פי הנחיות בנק ישראל, אבל מרביתם המוחלט כבר חזרו למתווה תשלומים רגיל. נכון לסוף שנת 2020, 170 מיליון שקלים נמצאים עדיין בסטטוס של הקפאה.

לעומת זאת, ההכנסות של בנק לאומי מעמלות נשאר יציב במהלך שנת הקורונה, ועמד על 3.2 מיליארד שקלים. על פי הדו"ח, הבנק גם נהנה מירידה של כ-13.5% בהוצאות השכר, בעקבות הוצאה של עובדים לחל"ת במהלך השנה.

בנק לאומי הגדיל את תיק האשראי שלו בשנת הקורונה בשיעור של 10.7%, כשהגידול המשמעותי ביותר חל בענף הנדל"ן, שם גדל התיק בשיעור של 6.9%. לעומת זאת, הגידול ביתר התיק המסחרי כולו גדל בשנת 2020 בשיעור של 9.8%.

על פי הדו"ח, הבנק אמנם סבל מירידה בפער הריביות, שמייצג את הפער בין עלות מקורות המימון להכנסות מריבית, אבל ירידה זו הייתה קלה באופן יחסי. לעומת פער ריביות של 2.14% בשנת 2019, הבנק נהנה בפער ריביות של 1.9% בשנת הקורונה.

עוד עולה מהדו"ח כי בנק לאומי הכפיל את ההפקדות בבנק ישראל. על פי הדו"ח, לעומת הפקדות בבנקים מרכזים בהיקף של כ-61 מיליארד שקלים בשנת 2019, בנק לאומי סיים את שנת 2020 עם כ-123 מיליארד שקלים בהפקדות בבנקים מרכזיים.

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
תגובות

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״
נרשמת!