לכבוד יום הנוער שהתקיים ביום שישי האחרון, פרסמה הלשכה הפלסטינית המרכזית לסטטיסטיקה דוח בנושא מצב הנוער והצעירים בחברה הפלסטינית. מהדוח עולה כי מגמות אותם אנחנו מכירים היטב מחייהם של צעירים בישראל מאפיינות גם את חייהם של צעירים פלסטינים. על פי הנתונים, הנוער והצעירים הפלסטינים מתקשים למצוא עבודה, ממעטים להתחתן ורבים מהם מעוניינים להגר באופן זמני או קבוע.

החברה הפלסטינית היא חברה צעירה יחסית. על פי הדוח, מתוך כ-4.82 מיליון פלסטינים, 30% הם בני נוער וצעירים בגילאי 15 עד 29. בשבעה מתוך עשרה בתים בחברה הפלסטינית חיים צעירים.

נתון מעניין שנמצא בסקר נוגע לאחוזי הנישואין בקרב הצעירים הפלסטינים. על פי הנתונים, 81.3% מהגברים הצעירים אינם נשואים, לעומת 53.2% אחוזים בקרב נשים. אחוז הנישואין הנמוך, אשר אינו רחוק בהרבה מאחוז הנישואין בקרב ישראלים בגילאים האלה, מעיד כי המגמה של דחיית גיל הנישואין בישראל ובעולם המערבי בכלל קיימת גם בחברה הפלסטינית.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

עוד עולה מהנתונים כי ארבעה מתוך עשרה צעירים היו מובטלים ברבעון הראשון של 2016. אחוז המובטלים הגבוה ביותר היה בין הגילאים 20-24 והוא עמד על 43%. על פי הדוח, שיעור המובטלים שלא סיימו בית ספר עומד על 55%. חלק גדול מבני הנוער בגילאי 15 עד 19 משתתף בשוק העבודה: 40% בגדה המערבית ו-42% ברצועת עזה.

על פי הדוח, אחוז גבוה מהצעירים הפלסטינים מעוניין להגר לחוץ לארץ באופן זמני או קבוע. שניים מתוך עשרה פלסטינים רוצים להגר לחו"ל לתמיד, ושישה מתוך עשרה פלסטינים שוקלים להגר באופן זמני. הסקר, שנערך ב-2015, הראה שיותר פלסטינים בעזה רצו להגר באופן קבוע (37%), לעומת הגדה המערבית (15%) בניגוד להגירה זמנית שהייתה יותר פופולרית בגדה המערבית – 73% לעומת 56% בעזה.

מחקר נוסף שנערך ב-2014 ופורסם בדו"ח הנוכחי מגלה שכ-20% מהצעירים הפלסטינים לוקחים חלק פעיל בפעילות התנדבותית. 11% מהפעילות היא התנדבותית בעזרה לעניים, 7% מתוכם משקיעים בפיתוח הקהילה. 5% בתחום החינוך ו-6% בגיוס כספים.

מבחינת מעורבות פוליטית, הנתונים מראים כי יותר ממחצית מהצעירים בגילאי 15-29 מעוניינים להיות מעורבים בפעילות פוליטית. 40% מתוכם אמרו שהם מעוניינים להשתתף באירוע בחירות, 29% אמרו שכנראה ישתתפו, 13% אמרו שכנראה שלא ישתתפו ו18% אמרו שלא ישתתפו.