דבר העובדים בארץ ישראל
menu
יום שבת כ"ב באב תשפ"א 31.07.21
29°תל אביב
  • 25°ירושלים
  • 29°תל אביב
  • 27°חיפה
  • 28°אשדוד
  • 29°באר שבע
  • 34°אילת
  • 30°טבריה
  • 26°צפת
  • 28°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
עבודה

אושר סופית: תשלום החל"ת ימשיך רק לבני 45 ומעלה

החוק כולל מענק סוציאלי לבני 67 ומעלה שאינם עובדים ואין להם פנסיה ותשלום ליולדות שהפכו מובטלות בקורונה | ליברמן: ״מתווה החל״ת משקף מדיניות כלכלית אחראית״

שוק מחנה יהודה, ירושלים (צילום: אוליביה פיטוסי, פלאש 90)
טל כספין
טל כספין
רכז המערכת
צרו קשר עם המערכת:

החוק שממשיך את תשלום החל"ת רק לבני 45 ומעלה אושר היום (חמישי) סופית במליאת הכנסת. החוק יחליף את רשתות הביטחון שהסתיימו היום, והוא כולל גם מענק סוציאלי לגילאי 67 ומעלה למשך שלושה חודשים, ותשלום מיוחד לנשים יולדות.

שר האוצר, אביגדור ליברמן עם מעבר מתווה החל"ת בקריאה שלישית בכנסת: "מתווה החל"ת שאושר היום משקף מדיניות כלכלית אחראית בשילוב דאגה לחלשים וחסרי ישע. אני מודה לראש הממשלה וראש הממשלה החליפי על התמיכה הפעילה בחוק, ותודה מיוחדת ליו"ר ועדת הכספים אלכס קושניר, שלמרות שורת לחצים ודרישות קנטרניות ופופוליסטיות, הצליח לנווט את הדיונים וההצבעות באופן מעורר כבוד והערכה".

במהלך הדיונים בוועדת הכספים נרשמו בחוק מספר שינויים, כשהמרכזי שבהם הוא המשך המענק לבני 67 ומעלה למשך 3 חודשים. דמי הלידה שיקבלו מפוטרות שנת הקורונה שופרו גם הם, והם יינתנו ביחס למשכרות שקדמה לפיטורים.

הוועדה קיבלה גם התחייבות מהאוצר לשני שינויים נוספים שלא נכללו בחוק: סבסוד שכר לאנשים עם מוגבלות שייקלטו לעבודה, והארכת המענק לחוזרים לעבודה בשכר נמוך בחודש נוסף.

במהלך הדיונים נרשמו חילוקי דעות בין חברי הכנסת וגורמי המקצוע. חברי האופוזיציה דרשו שהחל״ת יקוצץ רק לבני 35 ומטה, ולא 45 כהצעת שר האוצר ליברמן. לחילופין הציעו באופוזיציה מציאת נוסחה שתאפשר המשך חל"ת לגילאים צעירים יותר עבור עובדים עם ילדים.

חלק מחברי הכנסת בוועדה התנגדו להפחתת שיעור דמי האבטלה ל-85%, וחלקם דרשו שהמענק לגילאי 67 ומעלה יהיה בשיעור גבוה יותר. הצעות אלו נדחו, ולאחר דיון ארוך, אושר החוק פה אחד.

יו"ר הוועדה, ח"כ אלכס קושניר: "מה שקרה פה לא מובן מאליו, חוק ראשון, חוק מאוד מורכב ובסופו של דבר בעזרת כל מי שנמצא כאן, קואליציה ואופוזיציה, הצלחנו להגיע לסיכומים ולהביא בשורה לאזרחי ישראל והמשק הישראלי״.

פרטי ״חוק החל״ת״ החדש

התיקון לחוק הביטוח הלאומי שעבר בוועדת הכספים בדרך לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת, קובע שעקב כך שעדיין קיים קושי לחלק מהמובטלים לצבור מספיק חודשי עבודה לצורך קבלת דמי אבטלה, אדם שהופסקה העסקתו בחודשים יולי עד ספטמבר 2021, יזדקק ל-6 חודשי אכשרה בלבד (במקום 12 חודשים) לצורך קבלת דמי אבטלה.

החוק קובע גם שמי שהופסקה עבודתו ב-3 החודשים האחרונים של 2021, יהיה זכאי ל-83% מימי האבטלה הקבועים בחוק, אם צבר 10 חודשי אכשרה. אדם בן 45 ששולמו לו דמי אבטלה במהלך תקופת הקורונה, יהיה זכאי לימי אבטלה נוספים שמספרם מחצית מימי האבטלה להם היה זכאי לפי החוק המקורי ושאותם מימש בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה.

מובטלים מעל גיל 45 יוכלו לממש את ימי האבטלה הנוספים, וכן ימי אבטלה לפי החוק המקורי שלא מימשו עד לסוף חודש יוני, עד תום 2021 או עד 12 חודשים מהתאריך שנקבע להם אישית, לפי המאוחר מבניהם.

נקבע שדמי האבטלה שישולמו במסגרת הוראות אלה, יהיו בגובה 85% משיעורם בחוק, זאת נוכח הקביעה בתיקון הקודם, כי עם ירידת שיעור המובטלים ב-10% יופחתו דמי האבטלה בשיעור זהה. קיצוץ נוסף של 5% נעשה בעבור המענק לגילאי 67 ומעלה.

בנוסף, מאריך החוק את הוראת השעה במסגרתה מי שנמצא בהכשרה מקצועית יהיה זכאי לדמי אבטלה מלאים, במקום 70% בלבד בנוסח החוק המקורי. אדם לא יהיה זכאי לדמי אבטלה בתקופת חל"ת בעד ימי חופשה שהוא זכאי להם, בין ששולמו לו ובין שלא שולמו לו.

לדרישת ועדת הכספים התווסף לחוק גם סעיף הקובע את המשך מענקי ההסתגלות לאנשים מגיל 67 פלוס שהיו זכאים למענק בחודש יוני – מתן מענקים אלה ימשך לתקופה של שלושה חודשים נוספים, עם מתווה פוחת של 70, 80, 90 אחוזים בהתאמה.

לעניין אישה שילדה בחודשים יולי 2020 עד 31 בדצמבר 2021 והייתה זכאית לדמי אבטלה ב-30 ביוני או לפניו, בהיותה בהיריון שהסתיים בלידה, אך היא אינה זכאית לדמי לידה משום שלא הייתה בהריון בעת הפסקת עבודתה, קובע החוק לדרישת הוועדה, כי זו תהיה זכאית לדמי לידה בגובה דמי השכר האחרון שקיבלה (במקום בגובה דמי האבטלה שקיבלה בלשון הצעת החוק המקורית).

לעניין יולדות עצמאיות קובע החוק הארכה של הוראת השעה, לפיה ההכנסה לצורך חישוב דמי הלידה תוכל להיקבע גם על בסיס רבע שנה בשנת 2019, לפי הגבוה מבניהם ולהחיל את ההסדר האמור גם לגבי מבוטחת שילדה עד לסוף שנת 2021.

לדרישת הוועדה נקבעה הארכה עד לסוף השנה, לתיקון הקובע שתקופת חל"ת לא תובא במניין הימים בהם עובדת מוגנת מפני פיטורים לפי חוק עבודת נשים, התיקון היה אמור להסתיים בסוף החודש.

נקבעו התאמות בסעיפים שונים על מנת שהארכות יחולו גם על זכאים לדמי אבטלה מתוקף התנאים המקלים שנקבעו בתקופה הקורונה, ולא רק על הזכאים לפי תנאי החוק המקורי.

עניין נוסף עליו הוסכם לדרישת הוועדה נוגע לעידוד תעסוקת אנשים עם מוגבלויות. סוכם על סבסוד שכר באמצעות זרוע העבודה, בגובה של 20 אחוזים ל-10 חודשים לאדם עם מוגבלות, כאשר ברגע שיכנס אדם עם מוגבלות למעגל העבודה, יוכל המעסיק להגיש בקשה לסבסוד שכר.

ניתן יהיה להגיש בקשות מחודש אוגוסט והתשלום יהיו רטרואקטיבית מחודש יולי. הנושא צפוי להיות מעוגן בנוהל נפרד מהחוק. במסגרת כך ולדרישת חברי הוועדה, סוכם כי להטבה זו של סבסוד השכר, יהיו זכאים גם בני 40 ומעלה עם 3 תלויים.

עניין נוסף שהוסכם וייכלל מחוץ למסגרת החוק נוגע למענק חזרה לעבודה. נקבע שמענק חזרה לעבודה למקבלי דמי אבטלה בתקופת הקורונה שחזרו לעבוד, שאמור היה להסתיים בתום חודש יוני, יוארך בחודש ועובדים יוכלו להיקלט לתוכו עד 31 ביולי, ולקבל את מענק 3 פעימות. בנוסף אנשים שכבר נכללו במענק העבודה יהיו זכאים לתשלום בגין חודש נוסף במסגרת מענק זה.

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
עוד על עבודה:
סגן שר הביטחון נגד הממשלה: ״הפגנת החקלאים מוצדקת, צריך לשנות את התקציב״
הסעיף בחוק ההסדרים שבא להפחית את מספר הרכבים של עובדי המגזר הציבורי
עובדי אלפא הפגינו מול המנכ"ל: "נתחיל בעיצומים ביום ראשון"
תגובות