דבר העובדים בארץ ישראל
menu
יום שבת כ' באייר תשפ"ב 21.05.22
22°תל אביב
  • 21°ירושלים
  • 22°תל אביב
  • 25°חיפה
  • 22°אשדוד
  • 22°באר שבע
  • 34°אילת
  • 29°טבריה
  • 28°צפת
  • 23°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
חינוך ורווחה

הגדרה ל'עבודה שוחקת' והעסקה גמישה: הביטוח הלאומי פרסם הצעה חדשה להעלאת גיל הפרישה לנשים

במסמך שהוגש לשר האוצר מוצע להכליל מקצועות עם אחוז העסקה נשית גבוה ברשימת המקצועות השוחקים, לאפשר לעובדות מבוגרות העסקה במתכונת חלקית, ולהרחיב את מסלולי ההכשרה המקצועית עבורן

עובדת במפעל דיקם בקיבוץ עין חרוד. (צילום: יוסי זליגר/פלאש90)
טל כרמון
טל כרמון
כתבת רווחה
צרו קשר עם המערכת:

הביטוח הלאומי פרסם היום (שלישי) הצעה להעלאת גיל הפרישה לנשים במקצועות שוחקים. בין היתר כוללת ההצעה קביעת הגדרה ברורה למקצועות השוחקים, התאמת שוק העבודה לצרכי העובדים והרחבת היקף ההעסקה של מבוגרים בשירות הציבורי.

ההצעה הוגשה לשר האוצר ולשאר חברי הממשלה לקראת ההצבעה של חוק ההסדרים שכולל את הרפורמה להעלאת גיל הפרישה.

בביטוח הלאומי מכוונים לשתי קבוצות מרכזיות להן נדרשים צעדים משלימים להעלאת גיל הפרישה: נשים עובדות לקראת גיל פרישה שמתקשות להישאר בשוק העבודה, תוך הבחנה בין אלו שיישארו במעגל העבודה לבין אלו שייפלטו ממנו; ונשים שפרשו מהעבודה לאחר גיל 55.

הגדרת המקצועות השוחקים

לפי אנשי הביטוח הלאומי, בדיונים שנערכו עד כה בנושא, וגם בתוך הצעת החוק, אין הגדרה של מהו מקצוע שוחק. ההגדרה מקובלת באיחוד האירופי, היא שמדובר  ב"מקצועות בהם ישנה חשיפה ממושכת של העובד לאחד ממספר גורמים המובילים למצבים רגישים בעלי השפעות ארוכות טווח ובלתי הפיכות לבריאות. גורמים אלה קשורים לאילוצים פיסיים, סיכונים פסיכו-סוציאליים, סביבה פיסית אגרסיבית, תרבות ארגונית וקצב העבודה לרבות עבודה במשמרות".

לכן, המליץ הביטוח הלאומי לקבוע שאם מתקיימים לפחות שניים מהפרמטרים הבאים, עבודה תוגדר כמקצוע שוחק: עבודה בתנאים קשים; עמידה ממושכת; עבודה שגרתית, שחוזרת על עצמה; שחיקה נפשית; עבודה פיזית; עבודה עם מפגעים בריאותיים; עבודה במשמרות; עבודה עם חומרים מסוכנים.

הביטוח הלאומי ממליץ בהצעה לשקול פרמטרים שיוודאו שמקצועות שוחקים עם אחוזי תעסוקה נשית גבוהה, כמו הוראה וסיעוד, יילקחו בחשבון. לפי ההצעה, מקצועות אלה עונים להגדרה הנהוגה באיחוד האירופי ולפרמטרים שהוצעו.

הגדרה כקבוצת יעד לעידוד תעסוקה

הביטוח הלאומי מציע להגדיר גם את אוכלוסיית הנשים המבוגרות במקצועות שוחקים כקבוצת יעד לעידוד תעסוקה, בדומה לתוכניות קיימות לאוכלוסיות מיוחדות המתקשות להשתלב בשוק העבודה, כמו נשים ערביות וגברים חרדים.

על ההצעה, יש לשקול להרחיב חלק מההצעות גם לגברים עובדים במקצועות שוחקים ולכלל המבוגרים במשק.

התאמת מסגרת העבודה לצרכי העובדות

בביטוח לאומי המליצו על הפחתת שעות העבודה או היקף המשרה, ומתן מענק כפיצוי עבור הפחתת השכר במימון המדינה כמו מענק החזרה לעבודה. לדוגמה, אישה בעבודה שוחקת שתצמצם את היקף המשרה ל-70%-80%, המעסיק ישלם עבור שעות העבודה שהיא עובדת והמדינה תשלים חלק מהפער מהשכר על משרה מלאה.

בנוסף ממליץ הביטוח הלאומי על תעסוקה מגוונת במסגרת אותו תחום או מקום עבודה. בהוראה, לדוגמה, מוצע להפחית את מספר שעות ההוראה בתמורה לביצוע עבודות אדמיניסטרטיביות, תכנוניות, או שירותיות.

בנוסף מציעים בביטוח לאומי על הרחבת היקף ההעסקה של מבוגרים בשירות הציבורי לפי שעה ובחלקיות משרה. כחלק מהיות השירות הציבורי "המעסיק הגדול במשק", נכתב בהצעה, הוא צריך להיות דוגמה לתעסוקת מבוגרים כמי שמתווה מדיניות זו.

הקלות למעסיקים והטבות כספיות לעובדות

על פי ההצעה, יוארך משך תקופת הזכאות לדמי אבטלה, ייתנו מענקים לעובדים מעל גיל פרישה, ויוענק ביטחון סוציאלי לקושי בהשתלבות בשוק העבודה כתוצאה מהעלאת גיל הפרישה.

בביטוח הלאומי ממליצים גם על עידוד תעסוקה של מבוגרים באמצעות מענקים והטבות למעסיקים שיקלטו עובדים מבוגרים, או שיגדילו את היקף המשרה לעובדים קיימים (ברוח מסלול תעסוקה של משרד הכלכלה).

בין היתר, מוצע לצמצם את עלויות המעסיק בעבור מבוגרים בלי לפגוע בזכויות הסוציאליות של העובדים, על ידי סבסוד העלויות בידי המדינה, ומתן העדפה מתקנת להעסקת מבוגרים.

עידוד הסבה מקצועית לבנות 50 ומעלה

עוד ממליץ הביטוח הלאומי לפתח ולתגבר את תכניות ההכשרה לבנות 50 ומעלה שמועסקות במקצועות שוחקים, תוך הרחבת ההגדרה של הקריטריונים של מקצועות שוחקים כך שיכללו גם מקצועות האופייניים יותר לנשים.

מבחינת הפנסיה, בביטוח הלאומי מציעים לבחון צעדים ייחודיים ומשלימים לעובדים בעבודות שוחקות בגילאים שקרובים לגיל הפרישה (5 שנים לפני גיל הפרישה בהתאם למתווה) ולאפשר משיכת פנסיה חלקית במקביל להמשך עבודה.

בנוסף לכך, בהצעה מתייחסים לקשר בין מדיניות התעסוקה לבריאות וממליצים לשים דגש על שיפור תנאי העבודה ויכולות העבודה של העובדים בעבודות אלה, כמו גם קידום תכניות לשיפור בריאות ובטיחות בעבודה במסגרת קרנות הביטוח הלאומי, והקמת פרויקטים תעסוקתיים ייחודיים השומרים על בריאות העובדים בעבודות שוחקות ובכך לגבות את מתווה העלאת גיל הפרישה.

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״
נרשמת!