דבר העובדים בארץ ישראל
menu
יום שני ט"ו באייר תשפ"ב 16.05.22
21°תל אביב
 • 16°ירושלים
 • 21°תל אביב
 • 19°חיפה
 • 18°אשדוד
 • 16°באר שבע
 • 23°אילת
 • 22°טבריה
 • 14°צפת
 • 21°לוד
 • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל

ועדת הכספים אישרה: המדינה תבטח את התשואה על הפנסיות במקום איגרות החוב המיועדות

ההסתדרות הגיעה להסכמות עם האוצר על הקמת קרן ביטוחית לפנסיות בכספי מדינה | כל השינויים והפרטים על המנגנון החדש

יו"ר ועדת הכספים אלכס קושניר (צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת)
טל כספין
טל כספין
רכז המערכת
צרו קשר עם המערכת:

ועדת הכספים אישרה היום (שלישי) את החלפת מנגנון איגרות החוב המיועדות לפנסיות בביטוח התשואה של הקרנות על ידי המדינה. החוק יעלה לקריאה שנייה ושלישית בכנסת, במסגרת חוק ההסדרים.

״אני רוצה לברך את השותפים שנמצאים כאן, את ההסתדרות ואת חברי הקואליציה והאופוזיציה שניהלו דיון ענייני והכניסו שינויים לתוך החוק״, אמר יו"ר הוועדה אלכס קושניר, ״הצלחנו להיטיב את מצב החוסכים ולהקטין את יחס החוב תוצר של המדינה״.

ההסתדרות והאוצר הגיעו אתמול להסכמות בנושא הרפורמה באיגרות החוב המיועדות לפנסיות. ההצעה המשופרת שהוגשה לוועדת הכספים התבססה על תרחיש זהיר יותר של הכנסות, והקמת קרן ביטוח בכספי המדינה.

ארנון בר-דוד, יו״ר ההסתדרות (צילום: יונתן בלום)

יו״ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, מנכ״ל האוצר רם בלניקוב ויו״ר ועדת הכספים אלכס קושניר פעלו לשיפור הרפורמה כך שתעניק רשת ביטחון טובה יותר לפנסיות של החוסכים. הערות בנק ישראל וחברי הכנסת התווספו גם הן להצעת החוק.

המודל שאושר בוועדת הכספים כולל את השינויים הבאים:

 • התשואה אותה תתחייב המדינה להשלים, תעלה מ-5% בהצעת החוק המקורית ל-5.15%.
 • כדי להמנע ממצב שהקרן מתרוקנת ממשאביה, נקבעו בחוק שיעורי ההפרשות שנתיות של המדינה לקרן מתוך סך הנכסים המנוהלים בקרנות השונות: בשנים 2022 עד 2025 – 3.15%; בשנים 2025 – 2027 – 2.65%; בשנת 2028 – 2.15%; ובשנת 2029 ואילך – 1.95%. החישוב ייעשה בכל שנה בנפרד, כאשר גם שיעורי ההפרשות עודכנו ב-0.15% בהתאמה להגדלת ההפרשה ל-5.15%.
 • על רקע החשש שהמדינה תשנה את החוק ואת חובתה להשלים את התשואה, נקבע שגם במקרה של שינוי החוק, ההטבה של השלמת התשואה תישמר למשך 15 שנים, וזאת כדי להבטיח ככל הניתן את תקופת הוודאות שנתנו איגרות החוב המיועדות.
 • לצורך חיזוק המנגנון החדש נקבע גם ששינוי בשיעורי ההפרשה יצטרך לעבור במסגרת חקיקה ראשית, באישור מליאת הכנסת וכי הפרשות עודפות שיווצרו ישמשו רק לצרכי החוסכים.

ועדת הכספים של הכנסת (צילום: דוברות הכנסת, נועם מושקוביץ)

 • התשואה המובטחת שנקבעה בסך 5.15%, תכלול הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות בנכסים, ואלה לא ינוכו מתוך התשואה.
 • תחולת החוק תדחה מה-1 לינואר (מועד נוסח החוק המקורי), ל-1 ביולי 2022, כאשר באפשרות שר האוצר לדחותה ל-1 בנובמבר 2022. לדרישת הוועדה נקבע עוד, שעל שר האוצר יהיה להודיע עד לחודש פברואר 2022 האם בכוונתו לדחות את התחולה.
 • במסגרת תקנות שיתלוו לחוק במידת הצורך, תחול ודאות לכך שגם בעת מעבר בין קרנות והתחשבנות בין קרנות, כספי החוסכים וזכויותיהם לא יפגעו. נקבע כי כלל התקנות הנילוות לחוק יפורסמו עד תום חודש מרץ.
 • התשואה המובטחת בסך 5.15%, תעמוד על ריבית שנתית צמודה למדד המחירים לצרכן, ונקבע כי ההצמדה למדד תעשה במידה והוא חיובי בלבד.
 • כספי איגרות החוב המיועדות יושקעו רק בנכסים בלתי סחירים חדשים (נדל"ן לרוב), זאת נוכח כך שההשקעות בנכסים מסוג זה מניבות לרוב תשואות רק לאחר מספר שנים, וכניסת המדינה להשקעות קיימות באמצעות כספי האג"ח, היתה עלולה להביא להנאתה מהרווחים ללא השתתפות בעלויות מלכתחילה.
 • יינתן דיווח אחת לשנה לממשלה ולוועדת הכספים לצורך בקרה, אודות יישום החוק ומצב הקרן הייעודית, ותמונת מצב לעניין התאמות ככל שנדרשות, לשיעורי התקצוב של הקרן.
 • הכספים שיועברו מקרנות האג"ח לקרן הפנסיה של כל חוסך, יושקעו באפיק נפרד מיתר כספי החוסך באותה קרן, זאת כדי להבחין בין התשואות, כאשר המסלול שיבחר יהיה זהה למסלול בו מנוהלים מרבית כספי החוסך.

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״
נרשמת!