דבר העובדים בארץ ישראל
menu
יום שני ט"ו בשבט תשפ"ב 17.01.22
13°תל אביב
  • ירושלים
  • 13°תל אביב
  • 10°חיפה
  • 13°אשדוד
  • 12°באר שבע
  • 15°אילת
  • 13°טבריה
  • צפת
  • 13°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
בריאות

תוספת של 120 מיליון שקלים ותשלום חודשי קבוע: ועדת הבריאות אישרה את החוק לתקצוב בתי החולים

החוק יגדיל את ההנחה שבתי החולים מחויבים להעניק לקופות החולים | הסעיף שאיפשר לפטר מנהלי בתי חולים שנמצאים בגירעון הוסר מהחוק | יו"ר הוועדה, עידית סילמן: "בשנה הקרובה אקים ועדה לבחינת חלופות לתקצוב"

ועדת הבריאות - חוק ההסדרים- התחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים. (צילום: דוברות הכנסת- נועם מושקוביץ')
דפנה איזברוך

ועדת הבריאות אישרה הלילה (בין חמישי לשישי) את 'חוק הקאפ' החדש המסדיר את ההתחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים, לקריאה שנייה ושלישית במסגרת חוק ההסדרים. החוק יכלול לראשונה מודל תקצוב חודשי קבוע לכלל בתי החולים, שיחליף את מבחני התמיכה והסובסידיות, אך אמות המידה לתקצוב ייקבעו בהמשך. בנוסף, ביוזמת הוועדה סוכם עם משרדי הבריאות והאוצר על תוספת של 120 מיליון שקלים למערכת הבריאות. הסעיף המאפשר לממשלה לפטר מנהלי בתי חולים הוסר מהחוק.

הצעת החוק אושרה בוועדה לאחר דיון מרתוני שנמשך כ-17 שעות, שסיכם ישיבות ארוכות בשבועיים האחרונים. החוק מסדיר מחדש את מימון פעילותם של בתי החולים בישראל, בין השאר על ידי מבנה ההתחשבנות בין קופות החולים ובתי החולים. עיקרי החוק הם קביעת חובה לבתי החולים לתת הנחה  לקופות החולים מהשקל הראשון על שירותים רפואיים, קביעת רצפת צריכה – סכום מינימלי שכל קופת חולים משלמת לכל בית חולים ללא קשר לכמות השירותים שרכשה ממנו, וקביעת תקרת צריכה – סכום שממנו והלאה, התשלום לבית החולים על השירותים הוא מופחת או ללא תשלום כלל, במטרה 'לרסן' את צריכת השירותים הרפואיים על ידי הקופות. חישוב הרצפה והתקרה בכל שנה נובע מצריכת השירותים הרפואיים בשנים שלפניה. חלק מהשירותים הרפואיים מוחרגים ממנו או שנקבעות להם נוסחאות חישוב אחרות.

החוק, שנחקק כהסדר זמני ומוארך מדי שלוש שנים בחוק ההסדרים, עורר לאורך השנים ביקורת רבה, במיוחד מצד בתי החולים, על כך שהוא מציב אותם בגירעון מובנה בגלל חובת ההנחה לחוק. בחוק השנה הוכנסו מספר שינויים, שחלקם נועדו להקל על בתי החולים, ביניהם התשלום הקבוע שאמור להעניק להם ודאות. אך יו"ר הוועדה, עידית סילמן, התחייבה שתוביל בחינה לעומק של עצם מנגנון הקאפ וגיבוש חלופות אחרות.

בין היתר קובע החוק החדש כי לראשונה, יקבלו כלל בתי החולים תקציב חודשי קבוע שיחליף את מבחני התמיכה והסובסידיות הנהוגים היום ויועבר דרך הביטוח הלאומי. סכום התקציב החודשי יקבע בתחילת כל שנה לפי פרמטרים קבועים ושקופים וללא קשר לבעלות בית החולים (ממשלתי, כללית או עצמאי). הקריטריונים והסכומים ייקבעו בתקנות שיובאו לאישור ועדת הבריאות.

על פי הסכמות שהושגו במהלך היום בין יו"ר הוועדה, ח"כ עידית סילמן, למשרדי האוצר והבריאות, יוקצו 120 מיליון שקלים נוספים לתקציב מערכת הבריאות, בבסיס התקציב של משרד הבריאות. מתוכם, 100 מיליון שקלים יוקצו לתקצוב נוסף לבתי החולים, זאת בנוסף ל-2.4 מיליארד שקלים בתקצוב הקיים, ו-20 מיליון שקלים יחולקו על פי מתווה שיקבע בהמשך. בהתייחס לתוספת התקצוב אמרה ח"כ סילמן: "אנחנו עושים כל מה שניתן כדי לתת עוד אוויר לתוך המערכת. נלחמנו על כך והבאנו סכומים, אחרי תקופה ארוכה שלא היו תקציבים".

בנוסף, מעלה החוק החדש את גובה ההנחה המינימלית שבתי החולים מחויבים לתת לקופות החולים בגין שירותים ביחס לתעריפון משרד הבריאות- מ-18.5% ל-20%. במהלך הדיונים בוועדה מחו מנהלי בתי החולים על סעיף זה בטענה כי הוא מחריף את המציאות הגרעונית שמייצרות ההנחות לבתי החולים מלכתחילה. מנגד, לדברי נציגי משרד בריאות ונציגי הקופות, על אף שההנחה המינימלית המוגדרת בחוק גדלה, בפועל ההנחה הממוצעת עומדת היום על אחוזים גבוהים יותר (24-25%), והחוק החדש למעשה מעביר יותר כספים מקופות החולים לבתי החולים.

בגין שירותי מיון, שאינם נכללים בהתחשבנות הרגילה, תישאר הנחה קבועה של 18.5% מהמחיר המלא בתעריפון. בגין אשפוז במחלקות הקורונה, ישלמו הקופות לבתי החולים מחיר יום אשפוז מלא ללא הנחה, בכפוף לעמידה ברצפות הצריכה הכלליות ב-2021 וברצפות הצריכה במחלקות הפנימיות החל מ-2022.

כחלק ממהלך שנועד לחזק את המחלקות הפנימיות בבתי החולים, משרד האוצר התחייב בוועדה כי עד סוף השנה תעבור החלטת ממשלה שתגדיל את סל שירותי הבריאות ב-90 מיליון שקלים, בכדי לממן תקצוב נוסף למחלקות אלה דרך קופות החולים. לצד זאת, קובע החוק החדש שרצפת התשלום של הקופות על שירותים במחלקות הפנימיות תופרד מיתר המחלקות, באופן שיבטיח מימון מינימלי מהקופות לאותן מחלקות שאינו תלוי בצריכה.

במהלך הדיונים בוועדה התעוררה סערה סביב סעיף בהצעת החוק, שהגדיר כי במסגרת הגבלות שתוכל הממשלה להטיל על בתי החולים הציבוריים הכלליים לשם שמירה על איזונם התקציבי, הופיעו גם השעיה או פיטורים של חברי הנהלת בית החולים. בעקבות הביקורת, הכריזה יו"ר הוועדה כי הסעיף לא יעבור כפי שהוא, והסעיף אכן הוסר מהצעת החוק.

במחאה על סעיף הפיטורים הגיש במהלך הדיון חבר הכנסת אופיר כ"ץ (ליכוד) הסתייגות להצעת החוק, לפיה אם זמני ההמתנה לבדיקות MRI בבית חולים בפריפריה יעלו בעקבות יישום החוק, יפוטר מנכ"ל משרד האוצר. ההסתייגות נדחתה.

לצד זאת, הכניסה הוועדה סעיף לחוק לפיו שרי הבריאות והאוצר יורשו להפחית את רצפת הצריכה של הקופות הקטנות מול חלק מבתי החולים, במטרה לאפשר לקופות הקטנות לפנות משאבים לפיתוח השירותים בקהילה. התנאים לקבלת ההטבה הם שהקופה היא קטנה, בהתייחס לכמות המבוטחים בה (עד 20%) וגם בהיקף ההתחשבנות שלה מול אותו בית חולים (עד 12% מכלל ההתחשבנות שלו מול כלל קופות החולים).

במהלך הדיון, הכריזה יו"ר הוועדה ח"כ סילמן כי בכוונתה להקים ועדת משנה שתדון בחלופות לחוק הקאפ: "נביא את הנושא הזה על סדר היום במטרה לעבור ממנגנון מסורבל לתכנית אסטרטגית סדורה שתיתן ודאות לקופות, לבתי החולים והכי חשוב- לאזרחי מדינת ישראל".

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
תגובות

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״
נרשמת!