דבר העובדים בארץ ישראל
menu
יום חמישי כ"ה בשבט תשפ"ב 27.01.22
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
עבודה

עומדים בחובת השקיפות: ההסתדרות הגישה את הדיווח הנדרש מאגודות עותמניות לרשם העמותות

מתוך כ-3,500 אגודות פעילות, רק 40 הגישו את הדיווח לרשות התאגידים בהתאם לתקנות החדשות, רובן אגודות של ההסתדרות | יועמ"ש ההסתדרות: "נמשיך לפתח את הארגון ולשמש דוגמה גם בנושא הזה"

גינת ההסתדרות החדשה (צילום: ניצן צבי כהן)
ניצן צבי כהן
ניצן צבי כהן
כתב לענייני עבודה
צרו קשר עם המערכת:

מתוך 3,343 אגודות עותמניות שפעילות כיום בישראל, רק כ-40 מילאו את חובת הדיווח הנדרשת מהאגודות בתקנות שהוחלו ביולי האחרון. רוב האגודות שמסרו את פרטיהן לרשות התאגידים הן אגודות ששייכות להסתדרות, וההסתדרות עצמה. המועד האחרון להעברת דיווחים של אגודות עותמניות לרשות התאגידים חל בשבוע שעבר.

התקנות החדשות לעניין שקיפות באגודות עותמאניות נקבעו על ידי שר המשפטים גדעון סער, וגובשו לאחר שנים של שיח שנוהל בין גורמים רבים, בהם גם צוות מטעם ההסתדרות והעומד בראשה. במסגרת זו הוחלט לאמץ את המלצות ההסתדרות, ולקדם את השקיפות תוך הכרה של משרד המשפטים בחשיבות האוטונומיה של ארגוני עובדים והטלת חיסיון על מידע שנוגע לקרן השביתה.

״עוד לפני אישור התקנות החדשות, ההסתדרות יישמה באופן וולונטרי נהלים רבים שמקדמים שקיפות״, אומר היועץ המשפטי להסתדרות, עו"ד יחיאל שמיר, ״יו״ר ההסתדרות ארנון בר-דוד הדגיש לא פעם את חשיבות הנושא לחיזוק עוצמתה של ההסתדרות, תוך הבעת תמיכה נחרצת בתרבות ארגונית שנשענת על שקיפות לציבור ועל מינהל תקין. כביתם של העובדות והעובדים בישראל, אנו נמשיך לפתח את הארגון ולשמש כדוגמה גם בנושא זה״.

דיווח שנתי על בעלי תפקידים ונתונים כלכליים

אגודות עותמניות הן מוסדות ללא כוונות רווח המתקיימים מכוח החוק העותומני שנחקק ב-1909 ונמצא בתוקף עד היום. בישראל פועלות מאות אגודות כאלה, שהבולטות ביניהן הן איגודים מקצועיים וארגוני מעסיקים דוגמת ההסתדרות הכללית, הסתדרות המורים, ההסתדרות הרפואית, לשכת עורכי הדין ועוד, וכן קופות החולים.

לפי התקנות החדשות, כל אגודה עותמנית תדווח לרשם העמותות במשרד המשפטים באופן חד פעמי על שמה, מטרותיה, מענה ופרטי התקשרות עמה, פרטים בדבר חברי ועד ומנהל כללי המכהנים בה, ותעביר את התקנון שלה. פרטים אלו ישמשו ליצירת מרשם של האגודות העותומניות הפעילות בישראל.
אגודות עותמנית מחויבות על פי התקנות בדיווח שנתי, שכולל דו"ח כספי בסיסי שיפרט את סך ההכנסות ומקורותיהן, ההוצאות בפילוח של הוצאות השכר, הלוואות שנלקחו ומאזן שנתי.
הדיווח השנתי כולל גם פירוט של בעלי התפקידים באגודה ושל תאגידים בשליטתה; פרטים בדבר קרובי משפחה של נושאי משרה המועסקים בה או בתאגידים שבשליטתה, ועל עסקאות עם צדדים קשורים לאגודה; רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה; פירוט תשלומי גמול, שכר והחזרי הוצאות ששולמו לחברי ועד, ועדת ביקורת או למנכ"ל, ופירוט אירועים חריגים או עניינים מהותיים אחרים שאירעו בשנת הדו"ח. כל הפרטים הללו יועמדו לעיון הציבור, בדומה לעמותות.

ארגוני עובדים פטורים מהגשת דו"ח ומהצגת קרן השביתה

לפי התקנות, אגודות עותמניות גדולות, שמחזורן גדול מחצי מיליון שקלים בשנה, יידרשו גם להגיש דו"ח כספי מפורט. עם זאת, אגודות שהן ארגוני עובדים וכן ארגוני מעסיקים יהיו פטורים מהגשת הדו"ח המפורט, בתנאי שינהיגו הסדר עיון לחבריהם ולמשלמי דמי הטיפול שלהם לעיון בדו"חות שיניח את דעת רשם העמותות.

בנוסף, בין אם יגישו לרשם את הדו"חות ובין אם יאפשרו לחבריהם לעיין בהם, ארגונים אלו יהיו פטורים מהצגת הסכום העומד לרשות קרן השביתה שלהם, נתון שעלול לשמש מעסיקים או את הממשלה כדי לאמוד את כוחו של הארגון לנהל מאבק נגדם.

התקנות קובעות גם הקלות מהגשת דו"ח כספי מפורט על אגודות קטנות, שמחזורן נמוך מחצי מיליון שקלים בשנה, ועל אגודות שהן קופות חולים בתנאי שעמדו בחובתן להגיש דו"חות למשרד הבריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
תגובות

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״
נרשמת!