ביבי לא יכול להתערב במיסוי דירה שלישית
המס הצפוי לשנה הוא עשרת אלפים ש"ח
וסכום כזה נכבד עלול לגרום לו לפעול
בניגוד לטובת המדינה.

ביבי לא יכול לדון עם הנגידה פלוג על מדיניות הריבית במשק
העלאת או הורדת הריבית במשק
עלולה לשנות את מחירי הדירות
וזה כמו שאמרנו ניגוד עניינים

ביבי לא יכול לדבר עם שר השיכון על צעדים
להגברת קצב בנית הדירות לזוגות צעירים.
כמו שאמרנו ניגוד עניינים

ביבי לא יכול לדבר עם שר האוצר
על המרצת הפעילות הכלכלית במשק
זה עלול להפוך את הבורסה לאטרקטיבית
יותר משוק הדירות
ושוב ניגוד עניינים

לשוחח עם היועץ המשפטי לממשלה מותר לביבי

השאלה האם החקירה בעניינו
היא חקירה או בדיקה
אינה משפיעה על מחירי הדירות

ולכן אין כאן ניגוד עניינים