משרד החקלאות פתח בקמפיין כנגד השימוש בתרנגולות במנהג הכפרות, וזאת משיקולי בריאות הציבור וצמצום צער בעלי חיים. במסגרת הקמפיין הפיק המשרד סרטון הומריסטי ביחד עם ערוץ הרשת "שרוטונים", במטרה להעביר את המסר "השנה נותנים כפרות בכסף ועוזרים לנזקקים".

בסרטון נראה תרנגול שממריד לול שלם נגד המנהג ומבקש לנהוג דווקא בימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים ב"ערבות הדדית". משר החקלאות ופיתוח הכפר, ח"כ אורי אריאל נמסר: "מזה דורות שמנהג הכפרות הוא חלק מהמסורת שלנו לקראת יום הכיפורים. בשנים האחרונות אנו עושים מאמץ לעודד את הציבור להמשיך את המנהג חשוב זה, אבל לא על ידי תרנגולות שמובלות לשחיטה, אלא באמצעות כסף שהולך לתרומה. זה נכון פעמיים, פעם ראשונה מהיבט של מניעת צער בעלי חיים ופעם נוספת כמתן צדקה לנזקקים".

במשרד החקלאות מקווים להגיע באמצעות סרטון הרשת לקהל הצעיר, שישפיע על ההורים להחליף את המנהג בתרומה לנזקקים, שהיא בנוסף גם מטרה חברתית נעלה.

שחיטת עופות, המהווה חלק מסורתי ממנהג הכפרות, מהווה למעשה הפרה של החוק, המתיר שחיטה אך ורק בבית שחיטה. במנהל השירותים הווטרינריים במשרד בחרו להתקין תקנות שמאפשרות את השחיטה באמצעות "נוהל כפרות" בו נכתב: "מתוך רגישות לאותן קהילות יהודיות המבקשות לבצע שחיטה כחלק מקיום מנהג כפרות  באותו מקום בו מתבצע המנהג, ולא בבית שחיטה, הוחלט לפעול לתיקון התקנות, כך שתתאפשר שחיטה כאמור, במועדים התחומים שבין מוצאי ראש השנה לבין ערב יום כיפור".

עם זאת, הקמפיין הנוכחי, בהיקף של כ-750,000 שקלים, כולל גם מודעות בעיתונות החרדית, ונועד להניא את הציבור משימוש בתרנגולות בעבור קיום המנהג באמצעות פדיון ללא שימוש בבעלי חיים.

הרב דובי חיון, נשיא הרבנים המסורתיים בישראל מסביר כי הוויכוח על קיום מנהג לא החל עכשיו. "נושא מנהג הכפרות היה מושא לוויכוחים חריפים לאורך כל התקופות. כבר במאה השביעית המנהג היה קיים, שם הגאון שושנא מסורא העיד שאינו יודע מניין נולד המנהג הזה. כיום בישראל מי שדוגל בשימוש בתרנגולות במנהג הכפרות אלו בעיקר החרדים האשכנזים. מי שתמך בשימוש בתרנגולות היה הרמ"א (הרבי משה איסרליש) שכונה "בעל המפה", ואילו מחבר ה'שולחן ערוך' יוסף קארו, התנגד לשימוש בתרנגולות בתוקף. יש שרואים בזה תחליף למנהג השעיר לעזאזל אחרי חורבן הבית ואחרים ראו בזה עבודה זרה. בעיניי הרעיון של השלכת חטאיך על התרנגולת הוא בגדר עבודה זרה וגם גורם לצער בעלי חיים. אצלי בקהילה נהוג לקיים את מנהג הכפרות באמצעות תרומה לנצרכים בתקופת ראש השנה עד יום כיפור".