הנהלת רכבת ישראל עם איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות וועד העובדים חתמו אמש על שני הסכמים קיבוציים חדשים. הראשון נוגע לקליטתם של 40 עובדי קבלן מחברת בומברדייה להעסקה ישירה ברכבת ישראל, ואילו השני מסדיר את מעמדם של עובדים שנפסלו מתפקידם בשל מצבם הבריאותי.

רכבת ישראל וחברת בומברדייה החלו את התקשרותם בשנת 2010, סביב הרצון לקדם את הטכנולוגיה של הרכבות מדיזל לחשמל. "העתיד הולך לרכבות מחושמלות. בומברדייה עושים את ההסבה לחישמול עם העובדים שלה" הסביר לדבר ראשון אבי אדרי יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות. "אנחנו לא הסכמנו שיכנסו עובדים שהם לא עובדי רכבת. לאחר דין ודברים, כולל מאבק משפטי וארגוני, הצלחנו להגיע למצב שחלק ניכר מהעובדים יקלטו כעובדי רכבת. הם יתחילו כעובדי קבלן, ילמדו את העבודה של ההסבות לחישמול ואיך להפעיל את הרכבות המחושמלות, ואז אנחנו נקלוט אותם כעובדי רכבת. זה הסכם מאוד משמעותי, למעשה רכשנו את הידע של החישמול ויצרנו מצב שעם הזמן יש לנו עובדי רכבת שבקיאים בעבודה הזו. למעשה השארנו את העתיד לעובדי הרכבת, כשהעבודה תיעשה בבית. זה היה מאבק מאוד עקרוני ואני מאוד שמח שהגענו להישגים בעניין הזה".

רוב התנאים שהושגו עבור העובדים שייקלטו להעסקה ישירה ברכבת הושוו לתנאי העובדים הארעיים בחברה, וכן הוקצה להם מענק אישי (חלף פרמייה) הנע בין 900 ל- 1700 ש"ח, על פי ביצועיהם. ההסכם מאפשר גם לעובדי החברה להשתלב בעבודות ההסבה לחשמל.

ההסכם השני שנחתם מתייחס לרפורמת בטיחות שעברה הרכבת, על פיה העובדים התפעוליים נשלחים לבדיקות רפואיות חיצוניות לבחינת כשירותם. "יש עובדים שנפגעים במהלך העבודה, מאבדים כושר נהיגה, או אירועים שונים שפוסלים אותם לעבודה בתחום התפעולי" הסביר אדרי, "אמרנו שאנחנו רוצים לדעת שמי שנפסל בבדיקות, יהיה לו מה שאנחנו מכנים 'משפך' – הוא ישובץ בתפקידים אחרים באופן אוטומטי. ההסכם מייצר וועדות שונות, למקרה שאין מקום לאותו עובד על פי המשפך. יצרנו מנגנון מאוד מכובד שישמור על העובד שנפסל, וזה מאוד משמעותי כי מצד אחד אנחנו מקבלים המון רגולציה, ומצד שני אנחנו גם מתמודדים איתה. שאם נהג נפסל זה לא אומר שהוא יורד לטמיון – יושבת ועדה, רואה מה שכרו ומה מעמדו, ומחליטה איפה לשבץ אותו, בתפקיד ראוי". ההסכם קובע גם מגבלת זמן ליישום השיבוץ המחודש, וכן, כפועל יוצא ממנו, יקבלו עובדים רבים שעד כה נפגעו בשכרם על רקע פסילה רפואית הפרשי שכר רטרואקטיבים.