דבר העובדים בארץ ישראל
menu
יום ראשון י' באב תשפ"ב 07.08.22
26°תל אביב
  • 21°ירושלים
  • 26°תל אביב
  • 24°חיפה
  • 25°אשדוד
  • 24°באר שבע
  • 33°אילת
  • 25°טבריה
  • 19°צפת
  • 25°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
עבודה

קו לעובד: רשות האוכלוסין מזניחה את אכיפת זכויות העובדים הזרים

בדו"ח הארגון המנתח את פעילות רשות האוכלוסין וההגירה, נטען כי מרבית הפעילות של הרשות התמקדה באכיפת שהייה של עובדים זרים ללא רישיון | מרבית הקנסות התמקדו בענף המסעדנות

עובדים זרים מתאילנד בחקלאות. למצולמים אין קשר לכתבה (צילום ארכיון: תומר ניוברג/פלאש90)
ניצן צבי כהן
ניצן צבי כהן
כתב לענייני עבודה
צרו קשר עם המערכת:

רק 11% מפעילות האכיפה היזומה של רשות האוכלוסין בשנים 2018-2020 בוצעו בענפי הסיעוד, החקלאות והבניין בהם מועסקים מרבית העובדים הזרים והפלסטינים באופן חוקי, כך עולה מדו"ח חדש של ארגון קו לעובד. לטענת הארגון, הרשות מתמקדת בהרחקת עובדים זרים ללא רישיון – אך מזניחה את אחריותה לפיקוח על תנאי ההעסקה וזכויות העובדים הזרים המורשים המועסקים בישראל.

מתוך 3,908 קנסות שרשמה רשות האוכלוסין וההגירה בשנים לגביהן התקיימה הבדיקה, 922 קנסות הוטלו בגין העסקה ללא היתר או רישיון ורק 14 קנסות הוטלו בגין אי-מתן תנאי מגורים הולמים ושני קנסות בלבד בגין החזקת מסמכי העובד (דרכון) בניגוד לחוק.

אי עריכת ביטוח רפואי לעובד הובילה להטלה של 1,400 קנסות על מעסיקים. בקו לעובד ציינו כי מדובר באכיפה חשובה, אולם לאור העובדה ש-1,264 מתוכם ניתנו בענפים בהם לא מועסקים מהגרי עבודה ברישיון, בדו"ח העלו את החשש שמדובר באכיפה שמטרתה המרכזית היא להעניש מעסיקים על העסקת עובדים זרים שלא בהיתר או באשרה.

1,404 קנסות נוספים ניתנו בגין אי-הפקדה של כספי פנסיה ופיצויי פיטורים לחשבון פיקדון, אולם בקו לעובד מציינים כי  לאור העובדה שחובת הפקדת הפיקדון מערבת שיקולים הגירתיים, מאחר שהכספים אינם ניתנים למשיכה בישראל אלא רק במועד עזיבת העובד את הארץ, משתמע שאכיפת חובת ההפקדה נועדה אף היא להבטיח גם את עזיבת העובד, ולא להגן על זכויותיו. לפחות בשנת 2020, מציינים בקו לעובד, התמקדו מרבית הקנסות הללו באזרחי אריתריאה וסודן לגביהם מחוייבים המעסיקים בהפקדת סכום השווה ל-16% משכרם בחשבון כאמור על מנת לעודד את יציאתם מישראל; כשבחלק ניכר מהתקופה הרלוונטית החובה בגינם כללה גם חובת ניכוי של 20% משכר העובדים עצמו והפקדתו בחשבון הפקדון, במטרה מוצהרת להביא לעזיבתם את ישראל, כך שאכיפתה בשלב זה נועדה במובהק לעודד עזיבה מישראל ולא להגן על זכויות העובדים.

חלוקה ענפית של פעילויות אכיפה יזומות על-ידי רשות האוכלוסין וההגירה (קרדיט: קו לעובד)

בקו לעובד טוענים כי רשות האוכלוסין וההגירה אינה נוקטת בסנקציות משמעותיות כנגד מעסיקים שפגעו בזכויות עובדיהם מהגרי העבודה. כך לדוגמה, בשנים 2017-2021 השתמשה הרשות רק 418 פעם בסמכותה לחייב מעסיק בהפקדת ערבות להבטחת זכויות העובדים הזרים המועסקים אצלו, מתוכם, 384 מקרים היו בהתייחס למעסיקים של עובדים זרים בחוזה מומחה, בענפים בהם מועסקים יחסית מעט עובדים זרים.

הדרישה בהפקדת ערבון נעשית לדברי קו לעובד על פי רוב בעקבות הפרה של זכויות העובד שכבר ביצע המעסיק. אלא שבפועל הרשות כמעט ואינה מחלטת ערבויות: מאז שנת 2018 חילטה הרשות ערבויות לשני מעסיקים בלבד, האחד בענף הבניין והשני בענף החקלאות.

נתוני הרשות שנמסרו לקו לעובד מראים שרשות האוכלוסין וההגירה גם כמעט ואינה עושה שימוש בסנקציה של שלילת היתרי העסקה כאשר מדובר בהפרות זכויות עובדים. למשל, בשנת 2020 ,שללה הרשות 43 היתרים להעסקת עובד זר בענפי הסיעוד, החקלאות והבניין – אף לא אחד מהם בגין הפרת זכויות עובדים. שני היתרים נשללו בענף הבניין על רקע הפרת נהלים, עשרה בענף החקלאות בשל העסקת העובדים בעבודות שאינן חקלאות ו-31 היתרים נשללו בענף הסיעוד בגלל העסקת העובד שלא במשרה מלאה.

חלוקת קנסות לפי סוג העבירה (קרדיט: קו לעובד)

במהלך שנת 2020 מצאה הרשות שני מעסיקים בענף החקלאות שלא שילמו פיצויים לעובדיהם, מעסיק אחד שלא שילם שכר מומחים כחוק לעובד מומחה ו-11 מקרים בענף הסיעוד בהם נטען כי מעסיקים תקפו או הטרידו עובדות מינית. בכל המקרים הללו בחרה הרשות שלא לשלול את היתר ההעסקה אלא רק להגביל אותו.

ב-9 מקרים של עובדים תאילנדים שהועסקו בענף החקלאות בלא ביטוח רפואי, הסתפקה הרשות בהטלת קנס ללא שלילת ההיתר. "חרף העובדה שהרשות מצאה באותה שנה שהופרו זכויות עובדים מצד מעסיקי עובדים זרים, היא בחרה שלא להפעיל ביחס אליהם את הסנקציה האמורה, שנראה כי היא שמורה מבחינת הרשות רק למעסיקים שעוברים על דיני ההגירה" טענו בקו לעובד.

על מנת להבטיח שמהגרי עבודה מועסקים בתנאים הולמים וזכויותיהם הבסיסיות נשמרות, קראו בקו לעובד לרשות האוכלוסין וההגירה  להקצות יותר משאבים להגנה על זכויות עובדים בהיתר, ובכלל זאת באמצעות אכיפה יזומה אשר לוקחת בחשבון ענפים שבהם הרוב המוחלט של המועסקים הם מהגרי עבודה ברישיון ועובדים פלסטינים (סיעוד, חקלאות ובניין). לדבריהם על הרשות לבנות תוכנית עם יעדים ומדדים ברורים להגברת האכיפה אשר תכלול התייחסות לעילות האכיפה ושימוש באכיפה מוגברת וסנקציות כלפי מעסיקים שכבר התקיימו פעולות אכיפה.

כמו כן קראו בקו לעובד לרשות להפעיל יותר את סמכויותיה, ובכלל זאת לדרוש הפקדת ערובה, ולחילוט ערובות ממעסיקים פוגעניים בהתאם לקריטריונים מוגדרים וקבועים, ולהפעיל אף את הסמכות לשלילת היתר העסקת עובד זר ממעסיקים במקרים של הפרת זכויות עובדים.

רשות האוכלוסין וההגירה: "פעילות האכיפה של רשות האוכלוסין וההגירה הינה תמהיל של מרכיבים שונים, ביניהם אכיפה על שוהים בלתי חוקיים, שמירה על זכויות עובדים זרים וכן אכיפה על מעסיקי עובדים זרים העוברים על החוק. כל אחד מהמרכיבים הללו משמעותי לביצוע אכיפה מיטבית ומקצועית".

עוד ציינה הרשות כי היא מתייחסת בכובד רב וברצינות הנדרשת לכל תלונה המגיעה לפתחה, לרבות תלונות על תנאי עובדים ופגיעה בזכויותיהם, ופועלת בכל הכלים העומדים לרשותה במטרה לאכוף את החוק, לרבות שלילת היתרים. "רק לאחרונה פרסמנו על כך שמנהל עובדים זרים ערך שימועים לעשרות מעסיקים בעלי היתרים, כשרבים מהם בגין פגיעה בזכויות עובדים".

"יודגש, כי בין יתר פעולותיו עורך המינהל שימועים ללשכות פרטיות המורשות לתווך עובדים זרים בתחום הסיעוד, כאשר אף אם אין הלשכה הינה המעסיק הישיר של העובד הזר, יש בפעילות זו כדי לשמור על זכויות העובדים הזרים. התייחסות לחלק אחד בלבד מהאכיפה חוטא למציאות, ומציג תמונה חלקית ומעוותת".

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״
נרשמת!