חברת "אובר" בבריטניה לא תוכל להתייחס ל 40,000 נהגיה כעצמאים, ותצטרך לשלם להם שכר מינימום, שכר בחופשות וזכויות סוציאליות נוספות – כך קבע בית הדין לעבודה באנגליה. החברה הודיעה כי תערער על ההחלטה.