משרד התחבורה לא הציג מסמכים המאשרים קיומה של עבודת מטה ראויה לפני קבלת ההחלטה על הפרטת מערך מבחני הנהיגה המעשיים, כך כתב מבקר המדינה יוסף חיים שפירא בדוח הביקורת החצי-שנתי שפורסם היום (שלישי). המבקר הדגיש כי עבודת מטה שכזו חשובה במיוחד כאשר מדובר, כמו במקרה זה, בהעברת סמכות שלטונית מובהקת לידיים פרטיות. עוד נחשף בדוח כי המשרד תכנן להיעזר במאגר בוחנים שהוכן למקרה של שביתה ממושכת על רקע המהלך.

על פי הדוח, הכוונה להפריט את מערך המבחינים המעשיים נבחנה במשרד הרישוי בשלושים השנים האחרונות  אך ללא הצלחה. עם זאת, בשנת 2015 עלה הנושא שוב על רקע מה שהוגדר כ"רמה מקצועית לוקה בחסר של הבוחנים הקיימים… וניצול חלקי בלבד של פוטנציאל העבודה של הבוחנים לעריכת המבחנים". עוד הוסיף כי למשרד התחבורה אין יכולת ממשית לפקח על הבוחנים.

מסיכום דיון שהתקיים במשרד התחבורה בנובמבר 2015, והועבר למשרד מבקר המדינה, עולה כי הנהלת המשרד, בגיבוי שר התחבורה ישראל כץ, נחושה ליישם את הרפורמה להפרטת מבחני הנהיגה המעשיים מאחר שהמהלך תואם את מדיניות המשרד לשיפור השירות לאזרח. עוד עולה מסיכום הדיון כי המשרד נערך לשביתה ממושכת של הבוחנים ומתכנן להיעזר בתקופת השביתה במאגר של בוחנים פוטנציאליים העומד לרשותו. בעת תהליך הביקורת פרסם משרד התחבורה את המכרז.

דוח המבקר אמנם קובע שיש לשפר את השירות הניתן לאזרח על ידי אגף הרישוי והכשרת הנהגים, כתב שפירא כי "לפני העברת שירות מסוים לגוף פרטי, ראוי כי המדינה תבדוק באמצעות עבודת מטה מסודרת ומעמיקה את כל החלופות האפשריות, תמפה את היתרונות והחסרונות של כל אחת מהחלופות; תחשב את התועלת הכספית שלה לעומת ההוצאות הצפויות ותנהל את הסיכונים".

על אף שבמהלך הביקורת המציא משרד התחבורה למשרד המבקר תחשיב השוואה בין עלות ביצוע המבחנים המעשיים באמצעות מיקור חוץ לבין עלות המשך ביצועם באמצעות בוחנים של משרד התחבורה, לא הועברו מהמשרד סיכומי דיונים של תהליך קבלת ההחלטות המפרטים את תהליך בחירת החלופה שנבחרה בסופו של דבר. כתוצאה מכך לא ניתן לקבוע אם נעשתה עבודת מטה ראויה קודם קבלת ההחלטה.

על היעדר מסמכים אלה כתב המבקר כי "ביצועה של עבודת מטה כזו מתחייב במיוחד נוכח אופי השירות המופרט – הפעלת סמכות שלטונית מובהקת של מתן רישיונות נהיגה. עבודת מטה כזו מצריכה את בחינת מכלול השיקולים הרלוונטיים, ולא רק הכספיים, ובהם גם משמעותה של הפרטת סמכות שלטונית מובהקת וההשפעה הנובעת מאצילותה של סמכות זו לגורם שאינו ציבורי ועל יכולתה של הרשות הציבורית לקיים את החובות שהטיל עליה החוק".

דברי המבקר בדבר היעדר עבודת מטה יסודית בנושא הוזכרו גם על ידי שופטי בג"ץ בחודש ספטמבר האחרון. במהלך דיון בעתירה כנגד הפרטת בחינות הנהיגה המעשיות, העירו השופטים לנציג המדינה על כך שלא הועברו לידיהם מסמכים המעידים על כך שהשר פעל באופן תקין מבחינה מנהלתית – הפרוצדורלית ומהותית.