דבר העובדים בארץ ישראל
menu
יום רביעי י"א בתמוז תשפ"ד 17.07.24
30.5°תל אביב
  • 31.9°ירושלים
  • 30.5°תל אביב
  • 29.2°חיפה
  • 30.6°אשדוד
  • 35.5°באר שבע
  • 42.3°אילת
  • 37.0°טבריה
  • 32.5°צפת
  • 32.7°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
החברה הערבית

ערבים מרוויחים 35% פחות מיהודים, וחיים 5 שנים פחות

נתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביעים על אי השוויון בין יהודים לערבים: פי 10 נרצחים ערבים ב-2021, שיעור האבטלה נמוך בשליש, ושיעור בעלי השכלה גבוהה נמוך פי 2

רחוב בג'סר א זרקא (צילום: הדס יום טוב)
רחוב בג'סר א זרקא (צילום: הדס יום טוב)
יניב שרון

ההכנסה הממוצעת של ערבים ב-2021 עמדה על 35% מהממוצע בקרב יהודים, כך לפי הנתונים שפרסמה אתמול (שלישי) הלשכה המרכזית לסטטיקה על מדדי איכות החיים בישראל. לפי הנתונים, תוחלת החיים הממוצעת בקרב גברים ערבים נמוכה בחמש שנים לעומת יהודים, ובקרב הנשים הערביות הפער הוא ארבע שנים לעומת נשים יהודיות. בין הנתונים משתקף אי השוויון בין הקבוצות בשורה של תחומים, בהם בריאות, כלכלה, השכלה, תעסוקה ובטחון אישי.

לפי הנתונים, שיעור המועסקים בקרב האוכלוסייה הערבית עמד על 39.4% ב-2021, לעומת 63% מהיהודים. על אף התעסוקה הנמוכה, הנתונים מראים ירידה קלה בשיעורי האבטלה הממושכת בקרב הערבים: מ-27.6% ב-2018 ל-26.6% ב-2020, לעומת היהודים שבקרבם נרשמה עליה משמעותית באותן שנים: מ-19.5% ל-31.2%.

בשתי האוכלוסיות הביעו שביעות רצון גבוהה למדי ממקום העבודה: 93% מהיהודים ו-86.2% מהערבים, אך שביעות רצון נמוכה יותר משכרם בעבודה: 67.8% מהיהודים ו-63.9% מהערבים.

ההכנסה החציונית למשק בית בקרב יהודים עמדה על 18,042 שקלים לחודש בחודש לעומת 11,811 שקלים בקרב הערבים – פער של 34.6%.

ההכנסה הכלכלית הממוצעת (הכנסה ללא סיוע ממשלתי ולפני מיסים) בקרב ערבים, עמדה ב-2021 על 61,997 שקלים, שהם כמחצית מזו בקרב ערבים, שעמדה על 126,220 שקלים; בעוד ההכנסה הכספית (זו הכוללת את הסיוע הממשלתי ולאחר ניכוי המיסים) של הערבים עמדה על 67,198 שקלים וזו של היהודים על 103,633 שקלים, פער של 35%. ניכר כי האוכלוסייה הערבית נשענת במידה רבה יותר על הסיוע הממשלתי מאשר האוכלוסייה היהודית, שמשלמת מסים בשיעור גבוה יותר.

הביטחון האישי: פי עשרה יותר נרצחים ערבים

בתחום הבטחון האישי, שיעור מקרי הרצח ב-2020 בקרב האוכלוסייה הערבית גבוה בהרבה מבקרב היהודים. שיעור הנשים הערביות שנרצחו גבוה פי 7.5: 1.5 ל-100,000 לעומת  0.2 בקרב הנשים היהודיות; שיעור הגברים הערבים שנרצחו גבוה פי 10: 7.6 ל-100,000 לעומת 0.7 בקרב היהודים. התמונה דומה גם בתאונות הדרכים 5.6 ל-100,000 ערבים נהרגו בתאונות דרכים ו-30.6 נפצעו קשה, לעומת  3.2 ל-100,000 יהודים שנהרגו בתאונות דרכים ו-24.9 שנפצעו קשה.

התמונה מתהפכת בנוגע לעבירות רכוש והתנהגות אלימה בכביש. 1.7% מהערבים נפגעו מעבירות רכוש לעומת 5.3% מהיהודים. 55.7% מהגברים היהודים נפגעו מהתנהגות אלימה בכביש לעומת 31.8% מהערבים.

פער של 4-5 שנים בתוחלת החיים

מהנתונים עולה כי קיים פער של כ-5 שנים בתוחלת החיים בין הגברים היהודים לאלה הערבים (81.5 ו-76.3 בהתאמה). בקרב הנשים קיים פער דומה, אך קטן יותר (85.1 ו-81.2). בשתי הקבוצות תוחלת החיים של נשים ארוכה בכ-5 שנים מזו של הגברים.

בעוד שבכיתה א' שיעור הילדים בעודף משקל דומה בשתי הקבוצות, בכיתה ז' כבר קיים פער גדול, 32.4% מהילדים היהודים בכיתה ז' סובלים מעודף משקל לעומת 43.3% מהילדים הערבים. גם במדד אורח חיים בריא ניכר פער בעוד ש-15.3% יהודים העידו כי הם שומרים על אורח חיים בריא, אצל הערבים העידו כך רק 13.2%.

על-פי הלמ"ס, הערבים משלמים על דיור כ-17.7% מהכנסתם, בעוד שאצל היהודים עלות הדיור היא כ-23.7% מההכנסה. בקרב היהודים ממוצע הנפשות לחדר עומד על 0.78 ובקרב הערבים 1.29. עוד נמצא כי שיעור הערבים המרוצים מאזור המגורים ומהדירה נמוך ביחס לשיעור היהודים המרוצים. כ-6.3% מהיהודים מרוצים מהניקיון באזור מגוריהם לעומת 48.3% מהערבים. 70.8% מהיהודים שבעי רצון מהפארקים באזורם לעומת 23.4% מהערבים.

שיעור הערבים בהשכלה הגבוהה נמוך בכ-50% מהיהודים

האוכלוסיה הערבית פחות שבעת רצון מבתי-הספר (58.3% מרוצים) מאשר האוכלוסיה היהודית (63% מרוצים). בשתי הקבוצות שביעות הרצון מבית-הספר היסודי גבוהה יותר משביעות הרצון מחטיבות הביניים והעליונה.

גם בזכאות לבגרות קיים פער בין יהודים לערבים, 58.6% מהיהודים ו-40.5% מהערבים. פער גדול יותר קיים בשיעור בעלי ההשכלה הגבוהה, 58.4% מהיהודים ו-29.5% מהערבים. ניתן לראות שבעוד אצל היהודים כמעט כל הזכאים לבגרות ממשיכים להשכלה גבוהה, בקרב הערבים קיים פער של כ-10% בין שיעור הזכאים לבגרות לבין שיעור בעלי ההשכלה הגבוהה.

רק ל-64.7% מהערבים יש נגישות למחשב

91.3% מהיהודים משתמשים באינטרנט ו-83.3% נגישים למחשב. בקרב הערבים שיעור המשתמשים באינטרנט עומד על 85.9%  , אך רק 64.7% נגישים למחשב. נתונים אלו משפיעים של השמוש בשירותי הממשל המקוונים, בקרב היהודים שיעור המשתמשים הוא 61.8% ובקרב הערבים 34.6%.

מהנתונים עולה שוני בין הקבוצות בדפוסי תרבות הפנאי. כ-35.9% מהיהודים יוצאים לאירועי תרבות וספורט לעומת 20.7% מהערבים. 84% מהערבים מקיימים ארוחות משפחתיות לעומת 67.9% מהיהודים. שיעור דומה בשתי הקבוצות יוצא לטבע בשעות הפנאי (59.2%). כ-70.9%  מהערבים שבעי רצון מהאיזון בין עבודה לפנאי לעומת 61.9% מהיהודים.

אמון נמוך במוסדות המדינה ומעורבות אזרחית נמוכה

ב-2021 כ-51.2% מהיהודים ו-47.6% מהערבים הביעו אמון במערכת המשפט הנמצאת בימים אלה במרכז השיח הציבורי. בקרב שתי הקבוצות האמון בממשלה נמוך יותר (31.6% ו-23.8% בהתאמה). הפער בין הקבוצות גדל כאשר מדובר בכנסת (כ-71.9% מהיהודים הצביעו לכנסת לעומת 44.2% מהערבים). עוד עולה מהנתונים כי 13.6% מהיהודים גילו מעורבות אזרחית לעומת 3.3% מהערבים.

הערבים מרוצים פחות מחייהם, וחווים יותר בדידות ואפליה

91.5% מהיהודים שבעי רצון מחייהם לעומת 79.7% מהערבים. בשתי הקבוצות ישנה צניחה בציפייה לעתיד טוב (59.2% ו-50.5% בהתאמה). בשתי הקבוצות שיעור ניכר נהנה מתחושת הערכה במשפחה, 85.1% אצל היהודים ו-83.5% אצל הערבים.

אך בעוד שהמשפחה היא נקודת משען עולה מהנתונים תחושת מצוקה של הערבים ביחס לסביבה. 67.9% מהערבים סבורים שיש בכוחם להתמודד עם בעיות (70.5% מהיהודים). 26.1% מהערבים סובלים מבדידות ו-16.2% טענו כי אין להם על מי לסמוך (19.8% ו-4.4% אצל היהודים בהתאמה) ו-13.8% הביעו בטחון בזולת (49.2% אצל היהודים). 38.3% מהערבים חשים כי מפלים אותם לעומת 23.5% מהיהודים.

מהנתונים עולה כי קיים פער בתחומי חיים רבים בין יהודים לערבים. פער שהחלטות הממשלה ובראשן תכנית תקדם מתכוונות לצמצם. אך לצד הפערים ניכר כי חלה התקרבות מסויימת בין הקבוצות בדפוסי הפנאי ובמגמות שביעות הרצון והמצוקה.

 

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!