נזקי הרכוש מהשרפות של השבוע האחרון מוערכים בכחצי מיליארד שקל. מדובר בהערכה ראשונית בלבד שכוללת רק את בתי התושבים שנפגעו. מעבר לכך ישנם נזקים נוספים לרכוש ציבורי, שיקום יערות ונזקים עקיפים בעשרות אם לא מאות מליוני שקלים נוספים.

נתניהו, ארדן וכחלון מיהרו כבר ביום חמישי אחר הצהריים להכריז על השריפות כאירוע טרור. להכרזה זו משמעות כלכלית כבדה. מס רכוש, המפצה את תושבי מדינת ישראל על נזקים מופעל אך ורק במקרה של מלחמה או פעולות איבה. במידה ומדובר באסון טבע או רשלנות מטיילים, מס רכוש לא יכול לפעול.

במקרה של שריפה שלא על רקע לאומני חברות הביטוח מפצות את בעלי הנכסים על פי הפוליסה שרכשו. הפוליסה של חברות הביטוח כוללת גם את תכולת הדירה. עם עריכת הפוליסה מצהיר בעל הדירה על שווי הרכוש שמוחזק בדירתו ובהתאם לכך מחושבת גם הפרמיה שלו. לעומת חברות הביטוח, כאשר מס רכוש מפצה הוא נוטה להעריך בחסר נזקים לרכוש.

על פי בכירים בענף הביטוח, רק כמחצית מהבתים בישראל מבוטחים לנזקי שריפה. מדובר בדרך כלל בבתים היקרים יותר. מי שידו אינה משגת ולכן גם חי בבתים שערכם הכלכלי נמוך יותר, מוותר בדרך כלל על ביטוח הדירה.

מפת האינטרסים

לחברות הביטוח אינטרס מובהק לקבוע כי מדובר באירוע טרור. במקרה כזה האחריות להערכת הנזקים ולתשלום בגינם נופלת על מס רכוש. אח"כ יוכל מס רכוש לפנות לחברות הביטוח ולדרוש שיפוי בגין הבתים שהיו מבוטחים. השיפוי שידרוש מס רכש יתבסס על הערכות השמאים של מס רכוש ועל התבחינים של מס רכוש שכנראה יהיו נמוכים ממצב שבו בעלי הפוליסות יתבעו את חברות הביטוח באופן ישיר.

התושבים שניזוקו נחלקים לשניים. אלו מהם שמחזיקים בביטוח דירה, כחמישים אחוז מהתושבים בנטיה לבעלי ההכנסות הגבוהות, יעדיפו לקבל את כספם מחברות הביטוח. במקרה כזה הסיכוי שיקבלו פיצוי גבוה יותר עולה. אלו שאינם מחזיקים בפוליסת ביטוח, כחמישים אחוז מהתושבים ובעיקרם בעלי הכנסות נמוכות, יעדיפו שהמדינה תכריז על אירוע טרור ותפצה אותם במסגרת מס רכוש. באופן בוטה וכוללני ניתן לומר כך: לעניים יותר אינטרס כי השרפה תוגדר כאירוע טרור, לעשירים עדיף שהשרפה תוגדר כאסון טבע. 

הפוליטיקאים ובראשם שר האוצר כחלון, מבינים שמצב שבו מאות ואלפי אנשים שניזוקו ישארו ללא מענה הינו בלתי נסבל. גם מוסרית אבל גם ציבורית הממשלה תהיה חייבת לתת מענה. אם לא יכריזו על אירוע טרור לא יוכלו להפעיל את מס רכוש שלרשותו עומדת קרן עמוסה במזומנים.

כחלון ומנכ"ל משרדו באב"ד, לא מעוניינים להגיע למצב בו המדינה תצטרך לתמוך בתושבים שרכושם נפגע כשמס רכוש נמצא מחוץ לתמונה. אז הנטל ייפול על תקציב המדינה. זו כנראה הסיבה שכחלון ובאב"ד הכריזו מיד שמדובר באירוע טרור והפעילו את מס רכוש. עם זאת כרגע נראה שהמדינה וחברות הביטוח בכל זאת נכנסו לקרב מי יכניס את היד לכיס קודם. בהתחלה אמר כחלון קודם נשלם ואח"כ נתחשבן עם חברות הביטוח. עכשיו לוחצים באוצר על חברות הביטוח לשלם ראשונות.

בשורה התחתונה, אם נתעלם מהמשמעויות הקשורות לשיח הציבורי המתלהם בהקשר של הסכסוך הישראלי פלסטיני, ההחלטה להכריז על כל נזקי השרפה ככאלו שנגרמו מאירוע טרור תוביל למצב בו 100% מהנפגעים יקבלו פיצוי. המהלך יאפשר למדינה לפרוש את חסותה על התהליך ואף אדם לא יישאר מופקר.