פרקליטות מחוז ת"א הגישה אתמול (רביעי) לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד מזכ"ל ויו"ר אגף הכספים של הסתדרות המורים, יוסי וסרמן, ונגד יו"ר אגף התרבות ויו"ר ארגון המורים לחינוך גופני, יוסף אפרת, ובתו ליאת כהן (אפרת). וסרמן מואשם בלקיחת שוחד, סחיטה באיומים שהביאה לידי מעשה, מרמה והפרת אמונים, פגיעה בפרטיות, שיבוש מהלכי משפט והטרדת עד. אפרת וכהן נאשמים בסחיטה באיומים שהביאה לידי מעשה וקשירת קשר לביצוע פשע. יוסי אפרת נאשם גם בשיבוש מהלכי משפט והטרדת עד.

על פי כתב האישום, בשנת 2002, נבחר וסרמן נבחר לתפקיד מזכ"ל הסתדרות המורים בישראל. לפני בחירתו לתפקיד זה, שימש וסרמן כיו"ר אגף הכספים, תפקיד בו המשיך לשמש גם לאחר בחירתו למזכ"ל. על פי כתב התביעה "כפל תפקידים זה העצים את כוחו המנהלי והפוליטי עד כדי שליטה מלאה ויכולת להשפיע על כל החלטה שתתקבל במוסדות ההסתדרות וגופים אחרים שבשליטתה". עוד טוענים בפרקליטות כי שליטה זו אפשרה לוסרמן להשפיע על קבלת החלטות בנוגע להסתדרות המורים ולו באופן אישי, כשהוא מצוי בניגוד עניינים בין תפקידיו בהסתדרות לאינטרסים האישיים שלו.

על פי האישום הראשון בשנת 2003 הקימה הסתדרות המורים את מִנהל תיירות ונופש, שאמור היה לרכז את פעילות הרווחה של הסתדרות המורים בתחום תיירות הפנים והחוץ. בין היתר הצטרפה למִנהל בטי דהאן, סוכנת נסיעות לשעבר שפרנסתה הייתה תלויה בפעילותה מול הסתדרות המורים. בנוסף, ליאת כהן, הצטרפה לדהאן והועסקה על ידי המנהל. על פי כתב האישום, כל הנאשמים היו מודעים לתלותה הכלכלית של דהאן במִנהל וניצלו זאת לטובתם.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

כתב האישום מאשים את וסרמן כי החליט לנצל את כוחו ושליטתו בארגון ולדרוש מדהאן טובת הנאה בעד פעולה הקשורה בתפקידו כמזכ"ל הסתדרות המורים. לשם כך, פנה אליה בבקשות להזמנת חופשות, תוך שעמד על כך שתבהיר למלונות כי מדובר במזכ"ל הסתדרות המורים על מנת לקבל מחיר מיוחד. במספר מקרים, טוען כתב האישום, שילם המִנהל את מחיר ההזמנות למלונות, ולאחר שובו מהחופשות פנתה דהאן לוסרמן וביקשה ממנו לשלם את עלותן, מבלי שהוסיפה עמלת סוכן למחיר ששולם למלון. בתגובה לבקשות אלו, טוענים בפרקליטות, אמר וסרמן כי העלות גבוהה מדי בעבורו ולכן שילם סכום נמוך מזה ששולם בפועל על ידי דהאן והמנהל. במהלך 2012 הוחלט להפסיק את פעילותה של דהאן במסגרת המנהל. בעקבות כך, דרשה מוסרמן כי ישיב לה את כספי השוחד, לכאורה, ששילמה לו.

בהמשך, כתבה לו מכתב בו קבלה על מעשיו והצהירה כי החליטה לגבות את הסכומים המגיעים לה. בעקבות דין ודברים בין דהאן ובין וסרמן והסתדרות המורים, הגיעו הצדדים לפשרה לפיה הסתדרות המורים תשלם לה בעבור כל פעילות הקניינות שביצעה בעבורה עד לסוף 2012. לטענת כתב האישום, הסכמה זו באה כדי למנוע ממנה לחשוף את דבר השוחד. עוד נטען כי בהכירו את מצבה הכלכלי, סחט ממנה וסרמן באמצעות אחרים, חתימה על מסמך הממוען אליו, בו היא מאשרת כי תשלום חלקי בלבד מחובותיו האמורים יהווה סילוק סופי ומוחלט של "כל חובותיו" כלפיה. עוד הכריח אותה וסרמן, לכאורה, להצהיר במסמך כי יתרת חובו האישי נתגלתה בדיעבד לאחר בדיקה בספרי החשבונות, וכי דהאן לא דרשה ממנו את פירעונו בעבר. המסמך כלל גם התחייבות לסודיות והתחייבות שלא לעשות שימוש בטענות שהעלתה נגדו במכתבה.

עו"ד יהושע רזניק: "מעולם לא נוצרה בין השניים סיטואציה של שוחד. הכספים שולמו לה בהתאם למה שביקשה".

על פי האישום השני, במסגרת תביעות דיבה הדדיות בין הסתדרות המורים ווסרמן לבין גב' ענת שניידר, קבע בית המשפט כי על וסרמן לפצות באופן אישי את גב' שניידר בסך 20 אלף ש"ח, וכן לשאת בהוצאות ההליך בסך 7,000 ש"ח. בנוסף, נפסק כי הסתדרות המורים לא חבה בפיצוי, אך עליה לשאת בהוצאות ההליך בסך 9,000 ש"ח.

לטענת הפרקליטות, גרם וסרמן להסתדרות המורים לשלם את מלוא הסכום, כאשר הוא עצמו חתם על אישורה. רק אחרי שנשלחה להסתדרות המורים שאילתא עיתונאית בנושא באוגוסט 2013, החזיר וסרמן את הסכום להסתדרות המורים.

על פי האישום השלישי, באוגוסט 2013, ביקש וסרמן את אישור ההנהלה המצומצמת של הארגון, להגיש שתי תביעות לשון הרע נגד שני עיתונאים וכלי התקשורת בהם הם מועסקים, בעקבות פרסומים שונים שנגעו להסתדרות המורים ולו באופן אישי. בסופו של דיון, אישרה ההנהלה המצומצמת את בקשתו תוך שנקבע במפורש, כי התובעים יהיו הסתדרות המורים ו-וסרמן, וכי וסרמן יממן מכיסו הפרטי את עלויות הייצוג הנוגעות לדברים שנכתבו עליו ועל יוסי אפרת באופן אישי. לאחר אישור תקציב כאמור, הוכנו במשרד עו"ד רונאל פישר טיוטת קובלנה פלילית וטיוטת כתב תביעה, שהתייחסו גם לפרסומים שנגעו לוסרמן באופן אישי. בגין הכנת הטיוטות גבה משרד עו"ד פישר שכר טרחה בגובה 141,600 ש"ח. חרף החלטת ההנהלה המצומצמת, טוענת הפרקליטות, וסרמן לא שילם כל תמורה על הכנת הטיוטות ואת שכר הטרחה כולו שילמה הסתדרות המורים.

עוד" יהושע רזניק: "ההחלטה התקבלה על ידי הנהלת הסתדרות המורים נוכח פרסומים מרושעים, במשך שנים, נגד הארגון ונגד וסרמן – שאי אפשר היה להפריד ביניהם"

על פי האישום הרביעי, במועד שאינו ידוע במדויק, סמוך לתחילת שנת 2013, החליט וסרמן לבדוק מי מחברי הסתדרות המורים מוסר מידע לעיתונאים וכן מי מהם מבקש להתמודד מולו. לשם מימוש החלטתו, הורה למנהלת לשכתו ולמזכירה בלשכה לבדוק את פלטי שיחות הטלפון של שני מנויים, עובדי הסתדרות המורים.

על פי האישומים החמישי והשישי, לוסרמן ולאפרת מיוחסות באישומים נפרדים עבירות של שיבוש מהלכי משפט והטרדת עד, לאחר שכל אחד מהם, הטריד עדות שמסרו הודעות במשטרה במסגרת החקירה על מנת להכשיל הליך שיפוטי, וזאת לאחר שנחשפו לחומרי החקירה בעניינם במסגרת הליך השימוע.

שני הנאשמים האחרים – אפרת וכהן – נאשמים כי סמוך לצירופה של דהאן למִנהל, קשרו השניים קשר לסחוט ממנה חלק מרווחיה מפעילות המנהל הקשורה בהסתדרות המורים. עוד סוכם ביניהם, לכאורה, כי כהן תערוך טבלאות בהן יחושבו רווחיה של דהאן מהפעילות הקשורה בהסתדרות המורים וחלק מהרווחים יעברו אליהם. בשל רצונה לשמור על עבודתה במִנהל, נאלצה דהאן להסכים לתנאי אפרת וכהן. במסגרת זו, ובעודה עובדת בעבור דהאן במנהל, יצרה כהן טבלאות בהן חושבו רווחיה מפעילות הקשורה בהסתדרות המורים. משנקבע הסכום שעליה להעביר לאפרת וכהן, העבירה אותו דהאן לאפרת בדרך של מימון חופשות פרטיות בארץ ובחו"ל שלו ושל בני משפחתו ובאמצעות המחאה בסך 30 אלף ש"ח שהועברה לכהן.

עורכת הדין אירית באומהורן: "ייחוס של עבירת סחיטה באיומים לאנשים נורמטיביים ועדינים כמותם, היא מוזרה ביותר"

יחד עם כתב האישום, הגישה הפרקליטות בקשה להארכת התנאים המגבילים של וסרמן ואפרת עד תום ההליכים- איסור כניסה לבניין הסתדרות המורים בת"א ואיסור יצירת קשר עם מי מהמעורבים בפרשה.

עורכי הדין יהושע רזניק ונעה רזניק, המייצגים את וסרמן, מסרו ל'דבר ראשון' בתגובה כי: "ההאשמות בלקיחת שוחד מחוסרות כל בסיס. וסרמן לא קיבל כל סכום כסף מאותה סוכנת נסיעות המוזכרת בכתב האישום. מעולם לא נוצרה בין השניים סיטואציה של שוחד. הכספים שולמו לה בהתאם למה שביקשה".

כתב האישום מאשים את וסרמן כי החליט לנצל את כוחו ושליטתו בארגון ולדרוש מדהאן טובת הנאה בעד פעולה הקשורה בתפקידו כמזכ"ל הסתדרות המורים

"לגבי תשלום על הכנת שתי תביעות דיבה על ידי עו"ד פישר, זה אכן נכון. ההחלטה התקבלה על ידי הנהלת הסתדרות המורים נוכח פרסומים מרושעים, במשך שנים, נגד הארגון ונגד וסרמן – שאי אפשר היה להפריד ביניהם משום שהוא נושא בתפקיד של מזכ"ל

"האישום בסחיטה הוא דמיוני. עם התשלום שניתן לגברת דהאן היא הוחתמה על כתב ויתור וקבלה, כפי שמקובל בכל מקום ואף ניתנו לה מספר ימים ללמוד את כתב הויתור ולהתייעץ עליו, היא לא הוחתמה במקום".

"האישום בשיבוש הליכי חקירה הוא פשוט בדיחה. וסרמן אכן קרא בחומרי החקירה את מה שאמרה מזכירתו האישית וגילה שהיא הולכת רכיל ומוציאה דברים מהלשכה. הוא אמר לה שהוא כועס מאוד. על זה מוציאים אדם מבניין הסתדרות המורים לשלושה חודשים ולא נותנים לו לדבר עם אף אחד מהנחקרים? אני מקווה שבית המשפט ישים לדבר הזה סוף כבר היום".

"באופן כללי מדובר בכתב אישום רדוד ולא מבוסס. נראה, לכאורה, שיש קשר הדוק בין הפרקליטות לבין התקשורת והיא נתנה יד להתקפות הבלתי נסבלות על וסרמן שנמשכו שנים".

"על פי כתב האישום, משנקבע הסכום שעליה להעביר לאפרת וכהן, העבירה אותו דהאן לאפרת בדרך של מימון חופשות פרטיות בארץ ובחו"ל שלו ושל בני משפחתו"

עורכת הדין אירית באומהורן, המייצגת את יוסף אפרת וליאת כהן מסרה כי "מר אפרת עוסק בעשייה ציבורית קרוב לחמישים שנה מעולם לא דבק בו רבב ובוודאי שלא בבתו ליאת. ייחוס של עבירת סחיטה באיומים לאנשים נורמטיביים ועדינים כמותם, היא מוזרה ביותר. אני מצטרפת לטענת באי כוחו של וסרמן לגבי ההתנהלות החריגה של הפרקליטות, אשר מנעה ממרשיי למצות את הליך השימוע".