האחים והאחיות במרכז הרפואי לבריאות הנפש אברבנאל ינקטו בצעדים ארגוניים החל מיום ראשון הקרוב, זאת בהמשך לסכסוך העבודה שהוכרז במקום בחודש אוקטובר. כחלק מהצעדים המתוכננים, לא יתקבלו מטופלים חדשים למחלקות, מעבר למספר המוגדר לכל מחלקה בנהלי משרד הבריאות; אחיות לא ילוו מטופלים מחוץ למרכז הרפואי; ולא יתקיימו טיפולי ECT (טיפול בנזעי חשמל). יצוין כי במהלך התקופה בה ינקטו הצעדים הארגוניים תופעל ועדת חריגים.

הרקע למהלך הוא מצוקתן של האחיות בבית החולים הסובלות, לטענתן, ממחסור חמור בתקנים ומעומס בלתי סביר במחלקות. בשנת 2012 התחייבו משרד הבריאות והנהלת בית החולים כי יוסיפו תקנים ויגדילו את מספר האחיות, אולם מאז טרם הוקצו התקנים בפועל. המושפעים הישירים מכך, לצד האחיות, הם המטופלים עצמם, שסובלים מחוסר טיפול מתאים.

לדברי העובדים, אחרי שנים בהן ניסו לפתור את העניין בהדברות, אך ללא הצלחה לא נותרה בידיהם ברירה והסתדרות האחיות, בראשות אילנה כהן, ו-ועד האחיות במרכז הרפואי, החליטו לנקוט בצעדים הארגוניים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

במכתב התראה ששלחה למנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, התריעה כהן כי אם הנושא לא יובא במהרה לכדי פתרון, יוחרפו הצעדים אף מעבר למתוכנן כעת.

"משך שלוש שנים הפכנו כל אבן ופנינו לכל גורם מוסמך אפשרי על מנת לפתור את המחסור באחיות" אמרה כהן, "לצערי, למרות ההתחייבות המפורשת שניתנה לנו – על סמך ההבנה של העומס הבלתי נסבל בבית החולים – המצוקה עומדת בעינה".

עוד הוסיפה כי "בתנאים הקיימים, האחיות קורסות ולכן לא נותרה בידינו ברירה אלא לפעול בצעדים ארגוניים". כהן קראה להנהלת משרד הבריאות והמרכז הרפואי לסיים את המשבר "לטובת המטופלים והמטפלים כאחד".

יורי מרקמן, חבר ועד האחיות והאחים בבית החולים, אמר כי "תקופה ארוכה אנו נאבקים כדי לתת טיפול מקצועי ואיכותי למטופלים. כל הגורמים הסכימו באופן גורף על כך שבית החולים זקוק לתקנים נוספים, אך למרות ההסכמות ומסיבות לא ברורות, משרד הבריאות לא העביר את התקנים הנדרשים".

"בית החולים מתמודד תקופה ארוכה עם עומס ותפוסה אדירים של מעל ל-150% במחלקות סגורות" הוסיף מרקמן, "ובהיעדר כוח אדם סיעודי נמנעת מאיתנו האפשרות לטפל בצורה איכותית ובטיחותית במטופלים. אנחנו מקווים שהתקנים יועברו בהקדם האפשרי ונוכל לשוב לעבודה סדירה".