משרד הבריאות מבטל את המלצתו שלא לקחת תרומות דם מיוצאי אתיופיה. בהודעה שפורסמה אתמול (חמישי) הודיע המשרד כי מגבלת התרומה הגורפת על ילידי אתיופיה תוסר, ותחול רק על מי ששהה מעל שנה בארץ "אנדמית" (בעלת סיכון למחלות) וטרם חלפה שנה מאז הגעתו לישראל. בכך ביטל המשרד אפליה שהיתה נהוגה במשך שנים, והשווה את יחסה של מדינת ישראל לתרומות הדם של יוצאי אתיופיה לקריטריונים המקובלים בכל מדינות העולם המפותחות.

אי קבלת מנות הדם של יוצאי אתיופיה סימלה עבור רבים את אפלייתם של בני העדה בישראל. בשנת 1996 חשף העיתון "מעריב" (בכתבתו של העיתונאי דאז רונאל פישר) כי במגן דוד אדום נהוגה מדיניות לפיה מנות דם שתרמו יוצאי אתיופיה מושמדות ללא ידיעתם. בעקבות הפרסום נערכה הפגנה סוערת במיוחד של 10,000 יוצאי אתיופיה מול משרד ראש הממשלה, תחת הסיסמה "דמנו כדמכם". בהפגנה נפצעו כ-40 שוטרים ו-20 מפגינים, וכ-200 מכוניות של עובדי משרד ראש הממשלה ניזוקו. בהפגנה זו השתמשה המשטרה לראשונה בירי גז מדמיע כלפי מפגינים יהודים, ומפקד מחוז ירושלים במשטרה ניצב אריה עמית העיד כי היתה זו ההפגנה האלימה ביותר בישראל עד אז. בעקבות הסערה הציבורית התפטר מנכ"ל מגן דוד אדום דאז, והוקמה ועדה בראשות הנשיא לשעבר יצחק נבון, אשר קבעה כי מדיניות השמדת מנות הדם במד"א היתה שגויה, אך לא דרשה לקבל תרומות דם מיוצאי אתיופיה.

עד עתה לא הורשו ילידי אתיופיה לתרום דם, במסגרת הקריטריון לפיו מי ששהה מעל שנה לאחר שנת 1977 במדינה שבה שכיחות HIV גבוהה על בסיס נתוני ארגון הבריאות העולמי, לא הורשה לתרום דם. במשרד ציינו כי מדיניות זו כבר אינה תקפה במדינות המפותחות בעולם, והסתמכו על המלצות ארגוני הבריאות המובילים כגון ה-FDA בארה"ב וגופי הבריאות במדינות אירופה. "אין היום סיבה מוצדקת להנחיות שונות בישראל ביחס לשאר העולם", נכתב בהודעת המשרד.

המשרד קיבל את עמדתה של ועדה מקצועית לבחינת הנושא בראשות פרופ' מנפרד גרין, חוקר ואפידמיולוג בכיר מאוניברסיטת חיפה. הוועדה כללה גורמי מקצוע, נציגי ציבור, וכן את פרופ' אסא כשר שהתייחס לבסיס האתי. המלצות הוועדה הוגשו למשרד הבריאות, שהמשיך לדון בנושא, על מנת לאסוף מידע רפואי נוסף על התפשטות מגיפות בעולם, עדכונים ביחס לקריטריונים הנהוגים בעולם לתרומת דם וסקירת טכנולוגיות חדשניות העשויות לשפר את בטיחות בדיקות הדם והגנה על בריאות הציבור.

בהודעת המשרד נכתב כי בדיקות המעבדה הקיימות כיום לתרומות הדם יעילות ומשתפרות עם הזמן. בקרוב יבוצע שדרוג של הבדיקה ל-HIV, HBV ו-HCV לשיטה רגישה יותר שתאפשר צמצום "תקופת החלון" (תקופת בת ימים ספורים בה אדם נדבק אך הבדיקה לא מראה זאת). הבדיקה החדשה תפחית את הסיכון של תרומות דם בכלל האוכלוסייה ובכלל זה באוכלוסיית יוצאי אתיופיה.

בנוסף להשוואת הקריטריונים לתרומת דם, יעודכן שאלון תורמי הדם כך שיכלול התייחסות נוספת להתנהגות שעלולה להגביר את הסיכון להדבקה.

עוד שינוי בהמלצות נוגע לקבלת תרומות דם מגברים הומוסקסואלים, ציבור נוסף שמנוע מלתרום דם בישראל. לפי ההמלצות החדשות, גברים שמקיימים יחסי מין עם גברים יוכלו לתרום דם לאחר מגבלה של שנה מהפעם האחרונה בה קיימו יחסי מין. המלצה זו תואמת את המלצות ארגון הבריאות של ארה"ב, ה-FDA. בנוסף, תוסר מגבלת הגיל לתרומה ראשונה (עד כה בני 65 ומעלה לא יכלו לתת תרומה ראשונה) וההחלטה על תרומה תהיה על בסיס אינדיבידואלי, בהתאם למצבו הרפואי הספציפי של התורם.