הנהלת הכרמלית טענה אתמול (רביעי), במהלך דיון בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, כי קיבלה הנחיה מסגן הממונה על השכר באוצר שלא לקיים משא ומתן לחתימת הסכם קיבוצי עם ועד העובדים המאוגד בהסתדרות. השופטת יפית מזרחי-לוי אמרה בתגובה,כי במידה וקיימת מניעה למשא ומתן להסכם קיבוצי מצד הממונה על השכר באוצר, עליו להתייצב בבית הדין בדיון הבא.

הדיון שהתקיים אתמול עסק בבקשת העירייה להוציא צו מניעה זמני לעיצומי העובדים בכרמלית. במהלכו, הציג מנכ"ל הכרמלית אבישי הדר מכתב שקיבל מסגן הממונה על השכר באוצר, אהרון עוזיאלי, בו נכתב כי "קיימת עדיפות לעגן את ההסכמות בנהלי החברה או לתקן בחוזים אישיים, לפי העניין. כלל לא בטוח כי יש צורך להגיע להסכם קיבוצי". הדר טען בדיון כי בשל הנחיה זו של הממונה על השכר הוא מנוע מלנהל משא ומתן לחתימת הסכם קיבוצי עם העובדים ואף ביקש מנציגי ההסתדרות והעובדים להגיש בקשה נוספת לממונה על מנת לקבל אישור לנהל את המשא ומתן לטיוטת הסכם קיבוצי. לטענתו, מכתבו זה של עוזיאלי הוא הסיבה בגינה ההנהלה דורשת לאורך כל המשא ומתן שלא לכלול את המילה קיבוצי בטיוטת ההסכם עם העובדים.

נציגי העובדים בדיון התרעמו על כך, וטענו כי בסמכותו של הממונה על השכר להתערב במשא ומתן על הסכם קיבוצי רק ובמידה ויש בהסכם חריגה. השופטת הסתייגה מהאופן בו פירשה הנהלת הכרמלית את מכתבו של הממונה על השכר, ובתום הדיון קבעה כי על הנהלת הכרמלית לפנות שוב לאוצר ולהודיע לבית המשפט עד היום  בצהריים על עמדת הממונה באם ישנה מניעה או הגבלה על קיום משא ומתן לחתימת הסכם קיבוצי עם עובדי הכרמלית. במידה ואכן קיימת מניעה או הגבלה, או שלא תתקבל תשובה במועד, יתבקש הממונה או מי מטעמו להתייצב לדיון בבית המשפט.

עיצומי העובדים החלו ביום שני שעבר, לאחר שמאז שהוקם הוועד לפני חמש שנים ולמרות ניסיונות רבים להגיע להסכמות, הגיעו בחודש שעבר הצדדים למבוי סתום. במהלך העיצומים משביתים העובדים לשעתיים את פעילות הכרמלית במשך שעה בכל משמרת (בוקר ואחר הצהריים) ויוצאים ומדברים עם התושבים ומסבירים להם את סיבת ההשבתה. כמו כן מגיעים פעילים חברתיים רבים לתמוך במאבקם של העובדים ואף מתקיים קמפיין אינטרנטי תחת הכותרת "תושבי חיפה עם עובדי הכרמלית". לדברי לוטן רז, חבר בוועד העובדים, זמני ההשבתה נבחרים בשעות בהן הפגיעה בציבור הנוסעים קטנה ככל האפשר וכי הרוח הגבית אותה הם מקבלים מהתושבים מחזקת מאוד.

לטענת הנהלת הכרמלית, הסיבה לבקשת צו המניעה היא שהיום יתקיים בעיר סיור של נציגי משרד התחבורה וכי בחודש הקרוב הכרמלית נבחנת בשבע עיניים על ידי המשרד לקראת קבלת החלטה סופית בדבר הכרה בכרמלית כמפעיל תחבורה ציבורית. לטענתם, השיבושים בהפעלת הכרמלית ייצרו מצג שלילי בפני משרד התחבורה. עו"ד יערה גוטרמן גולדשטיין אשר ייצגה בדיון את ההנהלה אמרה כי "טבעי שהמבקשת (הנהלת הכרמלית מ.ר.) תרצה להראות את 'הכלה' בצורה הכי טובה שלה מול משרד התחבורה". לטענה זו השיבה עו"ד סתוית גל סוקי: "האם ייתכן כי צעדים אירגוניים יהוו שיקול בהחלטת משרד התחבורה האם להכיר בכרמלית כמפעיל תחבורה ציבורית? הכרמלית מנסה להסתיר את העובדה שעובדיה מאורגנים ונוקטים הליכים מאורגנים ולגיטימיים, אם יש אמירה שכזו, יש לצרף את משרד התחבורה כדי לקבל את עמדתם".

לשאלת השופטת מדוע העובדים נוקטים בעיצומים דווקא בתזמון הזה השיבו נציגי העובדים כי בינואר תחול הפעימה השלישית בעליית שכר המינימום ושברצונם כי פעימה זו תחול גם עליהם. עוד הוסיפו כי הנהלת הכרמלית והדירקטוריון מושכים רגליים כבר חמש שנים, מאז התאגדו 15 עובדי הכרמלית וכי הגיע הזמן לסיים את הסחבת הזו. העובדים אמרו שכמובן עדיף כי הכרמלית תוכר כמפעיל תחבורה ציבורית אך הם מעוניינים קודם כל להגן על זכויותיהם ולעגן את מקום עבודתם גם במקרה של חילוף מעסיקים.

כיום חברת הכרמלית היא חברה עירונית בבעלות העירייה. מתוקף כך שהכרמלית אינה מוכרת כמפעיל תחבורה ציבורית, עיריית חיפה היא הרשות היחידה המשלמת על הפעלת תחבורה ציבורית ולא זוכה בפיצוי בגין ההנחות שהיא מעניקה לסטודנטים, חיילים, אזרחים ותיקים ועוד. כמו כן, בשל כך, הכרמלית אינה נכללת בכל מערך ההסעים במטרופולין הצפוני ולכן אזרח המבקש להמשיך את נסיעתו בכרמלית נאלץ לשלם פעם נוספת. העירייה אף נאלצת לשלם לפחות שלושה מיליון ש"ח בשנה לאיזון ותפעול הכרמלית. לדברי ישראל בן שלום, נציג העירייה והממונה על התאגידים העירוניים, במהלך השנה החולפת הגיעו ראש העיר, יונה יהב, והנהלת הכרמלית למסקנה כי אין צדק במימון תחבורה ציבורית והחלו בתהליך מול משרד התחבורה להפרטת הכרמלית ולהוצאת מכרז לזכיין חיצוני להפעלתה. כאשר נודע דבר זה לעובדי הכרמלית הוכרז סכסוך עבודה נוסף מכיוון שלא עוגנו במכרז זכויותיהם. נכון לאוגוסט האחרון משכה העירייה, לאור המחאה הציבורית ומאבק העובדים את כוונתה לצאת למכרז וכעת מנהלת את המהלכים להכרה בכרמלית כמפעיל תחבורה ציבורית.

השופטת שהביעה הבנה לצורך של ההנהלה להוכיח את יעילותה של הכרמלית ואף ציינה כי הוא מוצאת בהכרה בכרמלית כמפעיל תחבורה ציבורית אינטרס משותף של ההנהלה והעובדים, אמרה שלא לפרוטוקול כי "העובדה שהתזמון מאוד לא נוח למעסיקה אין די בה כדי להצדיק צו זמני". השופטת הסבירה להנהלה כי אין שום צידוק חוקי למתן הצו ושלחה את הצדדים להפסקה על מנת להגיע להסכמות ביניהם. לאחר ההפסקה לא הגיעו הצדדים להסכמה. העובדים ביקשו פגישה בהקדם במטרה להבין עד תום החודש את אי ההסכמות בין הצדדים, ההנהלה ביקשה להיפגש רק בתחילת ינואר והתפשרה על סוף דצמבר אך סירבה לקיים חלופת מיילים וטלפונים להבהרת אי ההסכמות עד לפגישה. השופטת ששמעה כי לא הגיעו להסכמה קבעה בהסכמת הצדדים כי יפסקו הצעדים הארגוניים מצד העובדים עד לדיון נוסף וכי ההנהלה תסיר את כל ההנחיות החדשות שניתנו בחודש האחרון לעובדים. עוד קבעה השופטת כי עד המועד הבא לדיון ביום רביעי ה-28 לחודש יפגשו נציגי הצדדים חמש פעמים. כאשר נציגי העירייה וההנהלה השיבו כי אין להם זמן לשבת למשא ומתן עברה עימם השופטת על לוחות הזמנים שלהם והוסיפה בפסיקתה את מקום ומועד כל אחת מהפגישות.

יש לציין כי הכרמלית הוא רק אחד מ-19 תאגידים עירוניים בחיפה. לטענת ההסתדרות אין זה התאגיד העירוני היחידי בחיפה בו מסרבת העירייה לחתום על הסכם קיבוצי עם העובדים. מאבקים נוספים מתקיימים על ידי ועד עובדי התאגיד מי כרמל, ועד עובדי התזמורת בתאגיד העירוני אתו"ס וועד עובדי מילב אשר מאוגדים בהסתדרות. טענות דומות נשמעות גם מוועד עובדי המוזיאונים בעיר

יו"ר ועד העובדים ירון סימונוב אמר בתום הדיון: "אנחנו מרוצים מהחלטת בית הדין אך נהיה באמת מרוצים כאשר יחתם הסכם קיבוצי".

עו"ד יונה אדמון, היועץ המשפטי בהסתדרות מרחב חיפה אמר כי "ראש עיריית חיפה יונה יהב, מתנגד להסכמים קיבוציים בחברות העירוניות. כל הכפופים שלו ובמיוחד ישראל בן שלום, שהוא הממונה על החברות העירוניות, קיבל כנראה הנחיה ואנחנו יכולים לראות את זה השכם וערב בכל הנושאים. זה חוזר ושנה שהם לא רוצים לחתום הסכמים קיבוציים. כפי שראינו היום בדיון על הכרמלית, הם מנסים להיתלות בכל מיני עצים גבוהים כמו הממונה על השכר כדי לא לחתום על הסכמים קיבוציים".

מהנהלת הכרמלית נמסר כי "הנהלת הכרמלית מכבדת את החלטת בית הדין לעבודה ותפעל על פי פסק הדין".

תגובת עיריית חיפה: העירייה תנהל משא ומתן עם העובדים על פי החלטת בית המשפט בלי כל הפרעות פופוליסטיות.

תגובת האוצר לטענות הנהלת הכרמלית טרם התקבלה.