יש תקדימים רבים לאנשים עשירים במיוחד שמכהנים במשרות שלטוניות, אך ייתכן כי ממשל טראמפ קובע כעת תקדימים חדשים בנושא. טראמפ עצמו אדם עשיר מאוד שהונו אינו גלוי לציבור, אך בעבר העריך את שוויו בכ-10 מיליארד דולר, מתוכם ייחס כ-3 להונו הפרטי.

בארה"ב תקנות ניגוד עניינים לא חלות על נשיא נבחר והוא רשאי להחזיק בנכסיו. לנשיא אובמה לא היו החזקות שנחשבו לפוטנציאל של ניגוד עניינים, אך לקודמיו היו כאלה, והם בחרו להעביר את ניהול הנכסים ל"נאמנות עיוורת" כצעד אתי, ולא מחויב על פי חוק, כדי להחליש את הקשר בין צבירת הונם האישי לקבלת החלטות בשם האינטרס הציבורי. טראמפ הכריז שיעביר את הניהול השוטף של נכסיו לילדיו, ולא ל"נאמנות עיוורת", מה שמחזק את ניגוד האינטרסים בין טראמפ בעל ההון, לבין טראמפ הנשיא המשפיע על הקלות המס שלו עצמו ושל ילדיו.

לצד טראמפ יכהן קבינט עשיר באופן יוצא דופן שהונו המשותף מוערך בכ-10 מיליארד דולר לפחות, לא כולל את טראמפ עצמו. כניסה לממשל טראמפ, לפי ברנט ארנדס מאתר מרקט וואץ', מהווה בפני עצמה הזדמנות להקלת מס עצומה בעבור השרים.

את הקבינט מובילה שרת החינוך המיועדת בטסי דבוס, ששווי נכסיה מוערך בכ-5.11 מיליארד דולר. במקום השני, שר המסחר מהיועד ווילבור רוס, שמחזיק בנכסים בשווי מוערך של כ-2.5 מיליארד דולר בלבד.

בטסי דבוס, עתידה להיות שרת החינוך בממשל טראמפ (צילום מתוך ויקיפדה)

בטסי דבוס, עתידה להיות שרת החינוך בממשל טראמפ (צילום מתוך ויקיפדה)

בתחתית הרשימה שר הפנים ריאן זינק, המוערך בכ-670,000 דולר, לפי הערכות האתר Civilized.life במאמר "הקבינט העשיר בטירוף של טראמפ, לפי דירוג".

כדי להחליש את עוצמת ניגודי העניינים, עומדת בפני השרים אפשרות למכור את עסקיהם ולהחליפם בתיק השקעות מפוזרות, תוך קבלת פטור ממס רווחי הון על המכירה הזו. בעבור מזכיר המדינה המיועד רקס טילרסון, משמעות ההטבה הפוטנציאלית היא כ-11 עד 48 מליוני דולרים. לדברי ארנדס, "מי ידע שלשרת את ארצך יכול להיות דבר כה משתלם?".