דבר העובדים בארץ ישראל
menu
יום רביעי י"א בתמוז תשפ"ד 17.07.24
30.5°תל אביב
  • 31.9°ירושלים
  • 30.5°תל אביב
  • 29.2°חיפה
  • 30.6°אשדוד
  • 35.5°באר שבע
  • 42.3°אילת
  • 37.0°טבריה
  • 32.5°צפת
  • 32.7°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
עבודה

התאונות באתרי הבנייה: לראשונה נקבע נוהל לשלילת רישיון מקבלנים המבצעים הפרות בטיחות

בעקבות עתירתה של עמותת 'קו לעובד' לבג"צ, פרסם רשם הקבלנים במשרד השיכון נוהל המסדיר את אופן ולוחות הזמנים לטיפול בקבלנים עם ריבוי צווי בטיחות מצד מינהל הבטיחות במשרד העבודה

אתר הבנייה בו נהרג הפועל (צילום: איחוד הצלה)
אתר בנייה ברחוב לח"י בבני ברק בו נהרג לאחרונה פועל. הנוהל בא בניסיון למגר את התופעה של תאונות העבודה בענף הבניין (צילום: איחוד הצלה)
ניצן צבי כהן
ניצן צבי כהן
כתב לענייני עבודה
צרו קשר עם המערכת:

בעקבות עתירת עמותת 'קו לעובד' לבג"צ, פרסם רשם הקבלנים במשרד השיכון נוהל המסדיר לראשונה את אופן ולוחות הזמנים לטיפול בקבלנים המבצעים הפרות בטיחות מרובות, הכולל סנקציות ואף שלילת רישיון.

הסנקציות אותן רשאי להטיל רשם הקבלנים על בסיס המידע המועבר לו ממינהל הבטיחות והבריאות בעבודה, הן אחד הכלים המרכזיים שהגדירו משרדי הממשלה למיגור תופעת תאונות העבודה בענף הבניין. בספטמבר 2022 עתר ארגון קו לעובד לבג"צ בטענה כי עד כה לא נקבע הנוהל, לרבות לוחות הזמנים, לטיפול בפניות אלה, וכן אופן הפיקוח על קבלנים שרישיונם כבר הותלה על תנאי.

בעתירה צוין, כי הרשם החל את סמכותו על חברות קבלניות ב-2018, ומאז קיים לפי הידוע 68 שימועים לחברות, ואף נקט סנקציות כמו הטלת קנס, שלילת רישיון או התליית רישיון (שלילה זמנית של הרישיון עד לתיקון הליקויים) בפועל או על תנאי. עם זאת, בעתירה מציין הארגון כי חלק מההתליות היו על תנאי, או שאיפשרו לחברות להמשיך לעבוד, וכי אצל חלקן נמצאו הפרות בטיחות גם לאחר השימוע.

בעתירה מציינים את המקרה של חברת 'וליד גרייב', שרשיונה הותלה על תנאי בחודש פברואר האחרון. לאחר שנהרגו באתרים שלה שני פועלים בשתי תאונות שונות, רשיונה הותלה בפועל. למרות זאת, הורשה לה להחריג מההתליה 19 פרויקטים, ומבדיקת קו לעובד התברר שגם בפרויקטים אלה התגלו הפרות בטיחות שבגינן קיבלה החברה צווי בטיחות.

קבלנים יתייצבו לשימוע עם צוות הבטיחות המקצועי שלהם 

בעבר הוסדרה כבר העברת פרטיהם של קבלנים בעלי עבר בטיחותי בעייתי של ריבוי צווי בטיחות מצד מינהל הבטיחות במשרד העבודה לרשם הקבלנים, וכן הוסדרה סמכותו לנקוט נגד קבלנים אלה סנקציות.

בנוהל החדש, חודד כי פניית מינהל הבטיחות צריכה לכלול את פירוט הליקויים וההפרות שתועדו ביחס לקבלן, העתק של כלל הדו"חות והצווים שהוטלו עליו, לרבות דו"חות ביקור, צווי הפסקת עבודה, צווי בטיחות והודעות על תיקון הליקויים. 

על פי הנוהל החדש, עובדי רשם הקבלנים יבחנו את התיקים המועברים אליהם ממינהל הבטיחות שבמשרד העבודה, וישלחו לקבלנים האמורים מכתבי שימוע אליהם יצורפו העתקים מפניית מינהל הבטיחות.

הקבלנים יידרשו להגיב בכתב בתוך 21 יום, ולאחר מכן יוזמנו לישיבת ועדה מייעצת לרשם, שתתקיים ככל הניתן תוך 60 יום ממועד קבלת התיק אצל רשם הקבלנים. ככל האפשר, נקבע כי מפקחי הבטיחות הרלוונטיים של מינהל הבטיחות ינכחו או יהיו זמינים לצורך הבהרות מצד הוועדה המייעצת. 

קבלנים שיוזמנו לשימוע יידרשו להתייצב לישיבה יחד עם הצוות המקצועי שלהם בתחום הבטיחות, לרבות יועצים חיצוניים. במסגרת השימוע הם יידרשו למסור מידע על אנשי המקצוע המועסקים אצלם בתחום הבטיחות, וכן פרטים על המערך הפנימי הקיים אצלם לאכיפת כללי הבטיחות בעבודה ואופן ניהולו, פרטים לגבי שימוש בטכנולוגיות חדשניות לשיפור רמת הבטיחות באתרים, ומידע על כינוס ועדת בטיחות בחברה. 

ככל הניתן, תגבש הוועדה המייעצת את המלצתה בנוגע לסנקציות כבר ביום הישיבה, אלא אם החליטה כי לצורך גיבוש המלצותיה נדרשות לה השלמות או הבהרות נוספות. רשם הקבלנים יקבל את החלטתו ככל הניתן עד עשרה ימים לאחר שקיבל את המלצת הוועדה.

במידה ומצא כי הקבלן הפר דרך קבע את נהלי הבטיחות בעבודה, יהיה הרשם רשאי להורות על ביטול רישומו בפנקס הקבלנים ושלילת רשיונו, על התליית הרישיון בפועל לתקופה קצובה, ועל התליית הרישיון על תנאי (שתיכנס לתוקף במידה ותימצא עילה נוספת לנקיטת אמצעי משמעת נגד הקבלן בתקופה של שנה עד שלוש שנים). כמו כן, הרשם יהיה רשאי להשית על קבלנים קנסות, ולרשום להם נזיפה או התראה.  

במידה והרשם קיבל ממינהל הבטיחות דיווח על הפרה נוספת מצד קבלן שרשיונו הותלה על תנאי, יורה הרשם על ביצועה של התליית הרישיון בפועל. עם זאת, במידה ושוכנע שבנסיבות העניין לא יהיה צודק לבצע את ההתליה, יהיה רשאי להאריך את תקופת התנאי בעד שנתיים נוספות (ככל ויקבל דיווח נוסף על אותו הקבלן, יחויב הרשם להתלות את רשיונו בפועל). 

הנוהל קובע, כי החלטת הרשם תועבר למינהל הבטיחות ולמינהלת הקבלנים המוכרים לביצוע עבודות ממשלתיות באגף החשב הכללי באוצר מיד לאחר שתינתן, וכן תפורסם באתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון.  

במקרים בהם החליט הרשם על התליית רשיונו של קבלן, יוכל להתיר לו להמשיך לבצע ולסיים עבודתו באתרים ספציפיים בהתאם לבקשת הקבלן. קבלן שיבקש עיון מחודש בהחלטת הרשם, יידרש להציג מידע מהותי חדש בעניינו. 

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!