רק 42% מהציבור הרחב מעריכים באופן חיובי את תפקוד המוסד לביטוח לאומי, אך דווקא בקרב אלה שהשתמשו בו האחוזים גבוהים משמעותית – 62% מבין הערבים ו-52% מהיהודים. כך עולה מנתונים שפרסמה אתמול (שלישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. גם ביחס לשאלה אם מעניק הביטוח הלאומי את שירותיו באופן שוויוני ללא הבדל דת, גזע ומין, נראה פער דומה: בעוד קצת פחות מחצית מהציבור הרחב (48%) מעריך את הביטוח הלאומי כנתן שירות שוויוני לכלל האוכלוסייה, שיעור המטופלים שסבורים כך גבוה יותר ועומד על 57%.

על פי הסקר שבוחן את עמדות הציבור כלפי הביטוח הלאומי ולשכות הרווחה, 28% מהציבור (כ-1.5 מיליון איש) השתמש בשנה האחרונה בשירותי הביטוח הלאומי, כשיהודים וערבים פנו בשיעור דומה.

63% מהפונים היו מרוצים מהשירות שקיבלו, בעוד 37%, כ-541 אלף איש, לא היו מרוצים מהשירות. ל-41% מהפונים הפריע זמן ההמתנה לשירות, ול-36% לא היו מרוצים משעות הפעילות של המשרד. כשני שלישים (67%) מעידים כי קיבלו מידע ברור ומדויק לגבי תהליך קבלת השירות במוסד, ו-63% היו מרוצים מיחס העובדים אליהם, ערבים ויהודים בשיעור שווה. מרבית הפונים, כ-69%, קיבלו את המענה לפנייתם באמצעות מפגש אישי עם פקיד. שיעור הפונים שקיבלו שירות באופן זה גבוה במיוחד בקרב ערבים (91% מהערבים לעומת 64% מהיהודים.

עם זאת, הפער בין ערבים ליהודים ניכר יותר ביחס לשאלה אם עזרה

7% מהאוכלוסייה, כ-367 אלף איש, השתמשו בשנה האחרונה בשירותי הרווחה. השיעור בקרב הערבים עמד על 11%, לעומת השיעור בקרב היהודים שעמד על 8% בלבד. ביחס לפנייה לשירותי הרווחה ניכר הפער בין יהודים לערבים: בעוד שני שליש (67%) מהפונים היהודים הביעו שביעות רצון מיחס עובדי הלשכה אליהם, לעומת פחות מחצי (46%) מהערבים.

הסקר נערך בין החודשים אפריל לדצמבר 2015, ובמסגרתו רואיינו כ-7,100 איש בני 20 ומעלה ברחבי הארץ, המייצגים כ-5.2 מיליון איש בגילאים אלה.