פערים גדולים בהוצאה הפרטית לחינוך בין עשירים לעניים, כך חושף דו"ח שפרסמה אתמול (שלישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הסוקר את ההוצאה הפרטית בחינוך  של משקי הבית בישראל בשנת 2013.  בשנה זו, ההוצאה הממוצעת בחודש של משק בית בחמישון ההכנסה העליון הייתה גדולה פי 4.5 מזה של משק בית בחמישון ההכנסה התחתון – 819 ש"ח, ו-180 ש"ח, בהתאמה. כשליש מהתלמידים בישראל (32.6%) משתייכים למשקי בית מהחמישון התחתון – מהם 53.7% ערבים, ו-43.3% יהודים.

נתון נוסף הבולט בדו"ח הוא כי בעוד הפער בנוגע סוג ההוצאה על החינוך, לפי הדו"ח, בחמישון התחתון המרכיב המשמעותי ביותר בהוצאה היה התשלום לבית הספר, כ-88 ש"ח ממוצע לחודש, והמרכיב בשיעור הנמוך ביותר מסך ההוצאה היה תשלום לפעילות לאחר שעות הלימודים – כ-36 שקלים לחודש. מבחינת נתוני החמישון העליון מתגלה תמונה הפוכה: המרכיב המשמעותי ביותר בעבור משק בית בחמישון זה הוא הפעילות לאחר שעות ביה"ס, 389 שקלים לחודש בממוצע, והמרכיב בשיעור הנמוך ביותר הוא תשלום לבית הספר – 213 שקלים בממוצע לחודש.

פערים בהוצאה הפרטית על החינוך (גרפיקה: דבר ראשון)

פערים בהוצאה הפרטית על החינוך (גרפיקה: דבר ראשון)

התמונה המשתקפת לאורך הדוח מראה בבירור את קיומו של פער משמעותי מאוד ביכולת בין משפחות עשירות לעניות להנגיש חינוך איכותי לילדיהן. עורכי הדוח מדגישים שהפערים מאפשרים אחוזי הצלחה מרובים יותר לילדים ממשפחות עשירות, ומציינים שהתמונה העולה מהדו"ח תואמת גם את חלוקת שיעור הזכאות לתעודת בגרות לפי יישובים בהתאם לרמתם הכלכלית חברתית.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

הפערים בין המגזרים השונים מתבטאים גם הם בנתונים, כאשר החרדים והערבים נמצאים בפער משמעותי הרחק משער המגזרים. ההוצאה הממוצעת בחודש עבור תלמידים יהודים עמדה על 502 ש"ח בפיקוח הממלכתי, 420 ש"ח בפיקוח הממלכתי-דתי ו-321 ש"ח בפיקוח החרדי, לעומת 158 ש"ח עבור תלמידים ערבים.

עוד מתאר הדו"ח את פריסת התלמידים בישראל ע"פ חוזקן הכלכלי של הרשויות, יותר ממחצית מהתלמידים בישראל ללא הבדל בסוג הפיקוח של משרד החינוך (52.9%), מתגוררים ביישובים שדורגו ברמה חברתית-כלכלית בינונית,  23.3% מהתלמידים מתגוררים ביישובים שדורגו ברמה נמוכה (אשכולות 3-1) 12.1% – ביישובים שדורגו ברמה גבוהה (אשכולות 10-8), ו-11.7% ביישובים קטנים או חסרי מעמד מוניציפלי.

חלקם של התלמידים החרדים המתגוררים ביישובים חלשים גבוה מחלקם בסך התלמידים – 42.3% ו-14.6%, בהתאמה וחלקם של התלמידים הערבים המתגוררים ביישובים חלשים גבוה מחלקם בסך התלמידים – 65.7% ו-24.4% בהתאמה.

מנכ״לית ארגון 'נטיעות' דינה דיין, מראשי תנועת הפריפריות הגיבה על דו״ח הלמ״ס ״נתוני הלמ״ס משקפים מציאות רווחה וחינוך מעוותת שלפיה העשירים נהיים עשירים יותר והעניים – עניים יותר. אם ממשלת ישראל לא תפעל באופן מיידי לתקצוב דיפרנציאלי אנו נמשיך ונעמיק את הפערים גם בדורות הבאים. אני מקווה ששר האוצר שהגיע מאותן שכונות יממש סוף סוף את הבטחותיו לאוכלוסיות המוחלשות ולא יסתנוור מהסיגרים והשמפניות במגדל השן״