הצמיחה של השנים האחרונות מחלחלת אל השכבות הנמוכות, כך על פי דוח שפרסם אתמול (ראשון) הכלכלן הראשי במשרד האוצר בדו"ח שעסק בנושא. על פי הנתונים שמציג הכלכלן הראשי, בין השנים 2007-2015 הגידול השנתי בהכנסה נטו של חמשת העשירונים התחתונים עמד על 3.3% בממוצע, זאת בהשוואה לגידול של 2.1% בחמשת העשירונים העליונים. יש לציין כי לפי מדד ג'יני, צמצום פערים זה מחזיר את ישראל לרמת אי השוויון שהייתה בה בשנת 2001, עדיין רמה גבוהה משמעותית לזו שהייתה בה בשנים שלפני כן.

אחת הסיבות המרכזיות שמציג הכלכלן הראשי לצמיחה המשמעותית של ההכנסות בעשירונים התחתונים היא גידול של 4.6% בשיעורי התעסוקה. הכניסה של קבוצות אוכלוסיה מהחלשות בחברה הישראלית, בעיקר חרדים וערבים, מיקדה את העליה בהכנסות דווקא בקרב העשירונים התחתונים. בהשוואה בין לאומית שמוצגת בדו"ח מדינת ישראל ממוקמת במקום גבוה בגידול ההכנסות של העשירון התחתון בזמן שבממוצע מדינות ה-OECD נתון זה נמצא דווקא בירידה.

(גרפיקה: דבר ראשון)

בין הגורמים שתמכו במגמת הגידול בהכנסות של העשירונים התחתונים בין השנים 2007–2015 מונה הכלכלן הראשי את הורדת המיסוי על עבודה, הנהגת מס הכנסה שלילי, עליה בקצבאות (לאחר שאלה קוצצו באופן משמעותי ב-2003) והעלאת שכר המינימום. הכלכלן הראשי מציין גם כי ענפים המאופיינים ברמות שכר נמוכות, נהנו מעליה בשכר הממוצע של העובדים בהם זאת בעקבות עליית שכר המינימום, חתימה על הסכמי שכר במגזר הציבורי ואחוז האבטלה הנמוך.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

על פי נתוני הכלכלן, גם במבחן הצריכה השתפר מצבם של העשירונים התחתונים לעומת העשירונים העליונים. בעוד שקצב הגידול בתצרוכת של חמשת העשירונים העליונים עמד על 1.6% בממוצע בשנה, בקרב חמשת העשירונים התחתונים נרשם גידול שנתי ממוצע של 2.8%. בהתאם לעליה הן בהכנסות והן בהוצאות של העשירונים התחתונים, מציג הכלכלן הראשי ירידה (שיפור) במדד ג'יני הבוחן את אי השוויון באוכלוסיה. ב-2007 עמד מדד ג'יני (לאחר מיסים ותשלומי העברה) על 0.3831, עד 2015 ירד (השתפר) המדד לרמה של 0.3653.

הכלכלן הראשי בחר את התקופה שבין 2007-2015 על מנת להציג את השיפור במדד אי השוויון בישראל. עם זאת חשוב לציין כי השיפור שחל בשנים הללו החזיר את ישראל לרמות אי השוויון של 2001. השנים 2006-2009 היו תקופת שיא במדד אי השוויון, שהגיעה בעקבות עליה מתמשכת באי השוויון מאז 1996. גם לאחר שמונה שנים של צמיחה המחלחלת לשכבות הנמוכות, וירידה במדד אי השוויון, מדינת ישראל עדיין ממוקמת גבוה מאוד במדד ג'יני, ורחוקה מהנתונים שאפיינו אותה בתחילת שנות התשעים וקודם לכן.

שר האוצר כחלון התייחס בפתח ישיבת הממשלה הבוקר לנתוני הצמיחה הגבוהים ביחס לתחזיות, שפורסמו בשבוע שעבר על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ונתוני הכלכלן הראשי שפורסמו הבוקר כשאמר "היום אפשר כבר להגיד ששנת 2016 תיזכר כאחת השנים הטובות לכלכלה הישראלית. גם ביחס למדינות ה-OECD, ישראל עשתה שיפור עצום וזינקה לצמרת הרשימה מבחינת שיעורי הצמיחה במחצית השנייה של 2016. בנוסף לצמיחה, אנחנו מסיימים את השנה עם שיעור האבטלה הנמוך אי-פעם. אבל מה שחשוב באמת מבחינתנו: נתוני הכלכלן הראשי במשרד מראים שהצמיחה מחלחלת אל השכבות החלשות. ההכנסה הפנויה של העשירונים התחתונים גדלה בשיעור גדול יותר ביחס לעשירונים הגבוהים".