ועד עובדי המשרד להגנת הסביבה וההסתדרות הודיעו לפני שעה קלה כי יכבדו את בקשת השר זאב אלקין, להפסיק את העיצומים בהם פתחו הבוקר וישובו לעבודה סדירה. ביום חמישי הקרוב תתקיים פגישה בין נציגי הוועד לשר אלקין, בה ידונו הצדדים בנושאים שבמחלוקת. אחרי הפגישה יחליט הוועד על המשך צעדיו.

זאב אלקין, השר להגנת הסביבה. צילום ארכיון: יונתן זינדל פלאש 90

הרקע לסכסוך העבודה במשרד, שהוכרז בתחילת החודש, הוא פסיקת בית הדין הארצי לעבודה,ממרץ 2016, לפיה לא ניתן להחריג את מפקחי המשטרה הירוקה ואת מפקחי אגף ים וחופים מחוק שעות עבודה ומנוחה, ויש לשלם להם עבור העבודה בשעות נוספות בנפרד מהשכר הגלובלי אותו קיבלו.

בעקבות הפסיקה, תבעו העובדים, בליווי ההסתדרות, לפתוח במשא ומתן לחתימה על הסכם קיבוצי מיוחד שיסדיר מחדש את תנאי העבודה. אך נציבות שירות המדינה ואגף הממונה על השכר במשרד באוצר, החליטו, באופן חד צדדי, על מעבר לתשלום שכר שעתי וגמול שעות נוספות, תוך ביטול החוזים שהיו נהוגים עם העובדים והחלפתם בחוזים חדשים. צעד שהביא לפגיעה קשה בשכרם.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

"זו טעות של הנציבות אבל מי שרוצים שישלם את המחיר זה העובדים עצמם" אמר גלברג, שביקש להבהיר כי החוזים שנפסלו על ידי בית הדין לעבודה נקבעו על ידי נציבות שירות המדינה. "אנחנו מקווים שהאוצר ינהל מו"מ מתוך הכרה שמדובר על תיקון הטעות שלהם ולא של העובדים" הוסיף, "העובדים לא צריכים לשלם את המחיר על טעויות של האוצר".

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר כי מנכ"ל המשרד והנהלתו נפגשו עם נציבות שירות המדינה והממונה על השכר כדי להביא לפתרון המחלוקת, אך בינתיים ללא הועיל. "הנהלת המשרד עושה מאמץ גדול להציע פתרונות לגישור הפער כדי שלא תיגרם פגיעה בעובדים או בסביבה.  נחדד, כי הגורמים המוסמכים לקבוע בעניין הם נציבות שירות המדינה והממונה על השכר. השינוי בוצע בשל הנחיותיהם, כתוצאה מפסיקת בית הדין לעבודה", הוסיפו.

מנציבות שירות המדינה נמסר כי "קבוצת מפקחים, בתפקידים מסוימים באגף פיקוח ואכיפה, הועסקו משנות התשעים במתכונת של חוזה שכר כולל (גלובלי), המגלם רכיבי עבודה נוספת. לאחר תביעה שהגישו שני מפקחים נגד המדינה בטענה שאינם מקבלים את השעות הנוספות בנפרד, ניתנה פסיקת ביה"ד לעבודה שעיקרה: לא ניתן להחריג עובדים אלה מחוק שעות עבודה ומנוחה.  בעקבות פסיקת ביה"ד והמשמעויות הנובעות ממנה,  החליטה המדינה על שינוי שיטת ההעסקה ונקבע סולם שכר לפיו תשלום רכיבי העבודה הנוספת יהיה מעתה  על פי דיווח וביצוע בפועל, על פי המכסה המתוקצבת והמאושרת לכל עובד בהתאם לתפקידו".

ממשרד האוצר מסרו בתגובה כי "לאור פסיקת ביה"ד לעבודה בנוגע לחוזי העסקתם של מפקחי המשטרה הירוקה וים וחופים, המדינה נדרשה להסדיר מחדש חוזים אלו. המדינה פנתה אל העובדים בנושא והייתה נכונה לשמוע את טענותיהם אך אלו התבצרו בעמדתם, סרבו להצעות המדינה הנוגעות לחוזי העסקתם ובחרו לנקוט בצעדים ארגוניים במקום לשבת למשא ומתן בעניינם".