יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, שר האוצר משה כחלון, הממונה על השכר במשרד האוצר ערן יעקב ויו"ר הסתדרות עובדי המדינה אריאל יעקובי חתמו היום (חמישי) על הסכם תקדימי לסבסוד ארוחות לעובדי שירות המדינה. ההסכם יבטיח סבסוד בסכום של לפחות 16.8 שקלים לכל יום עבודה בפועל, וזאת בנוסף להסדרים המיטיבים הקיימים בשירות המדינה, כמו למשל בבתי החולים הממשלתיים. ההסכם יחול על העובדים בכל משרדי הממשלה ויחידות הסמך, לרבות המוסד לביטוח לאומי ושירות התעסוקה. בנוסף יחייב ההסכם את מקומות העבודה שאינם מפעילים חדרי אוכל יחויבו לעשות זאת, ובינתיים יקבלו העובדים בהם מענק חד פעמי של 2,600 שקלים.

על פי ההסכם, במקומות העבודה המפעילים חדר אוכל, העובד ישלם בפועל את ההפרש בין מחיר הארוחה לבין גובה הסבסוד מטעם המדינה, כך לדוגמה: אם מחיר הארוחה בחדר האוכל עומד על 21 שקל, העובד ישלם על הארוחה 4.2 שקל בלבד. בין הנהנים מהסדר הארוחות החדש, נמנים בין היתר: עובדים בדירוג דרגה, חוזים אישיים, דרג זוטר ודרג בכיר כאחד.

משה כחלון ואבי ניסנקורן. צילום: דניאל בר-און, דוברות ההסתדרות

כיום כמחצית מקבוצות העובדים בשירות המדינה לא נהנות כלל מהשתתפות המעסיק במימון הארוחות. ההסכם שנחתם מבטיח סבסוד ארוחות לכלל עובדי שירות המדינה. ומהווה למעשה הטבה מקבילה לתוספת שכר שקלית. ההסכם מסדיר גם הספקת ארוחות לכל מקומות העבודה בשירות המדינה שבהם אין כיום חדר אוכל, וזאת באמצעות בחירת ספקים בהליך תחרותי שינוהל על ידי הסמנכ"לים במשרדי הממשלה השונים. בתקופת הביניים ועד להנחיית החשב הכללי לסיום ההליך המכרזי, סוכם כי כל עובד זכאי, יוכל לקבל מענק חד פעמי בסך של כ-2,600 שקל, כפיצוי בגין עיכוב היישום.

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, אמר היום כי: "העובדים בשירות המדינה הם המשאב החשוב ביותר להבטחת איכות השירותים המוענקים לאזרחי ישראל. ההסכם מבטיח כי כל עובד ועובדת שמעניקים לנו שירות מטעם המדינה, יוכלו ליהנות מנגישות ומסבסוד של ארוחה חמה אחת ביום. מדובר בצעד נוסף להחזרת הכבוד האנושי ולצמצום פערים בחברה הישראלית".

הממונה על השכר ערן יעקב בירך על ההסכם שממשיך את מדיניותו של שר האוצר לצמצום פערים.

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, אריאל יעקובי, הצטרף לדברי יו"ר ההסתדרות והוסיף: "אני שמח על ההסדר שמחזק את ציבור העובדים בשירות המדינה, מתוך הכרה בחשיבות תרומתם ודאגה לסטנדרט שירות בסיסי לעובדים המקדישים את חייהם לשירות המדינה ואזרחיה".