דוח שפרסם ארגון העבודה הבינלאומי לרגל יום האישה הבינלאומי שצוין אתמול (רביעי), מעלה כי על אף ההתקדמות שרשמו נשים בתחומי חיים רבים, מצבם בשוק העבודה דורש עדיין שיפור משמעותי. מצבן של הנשים העובדות בעולם, יש לציין,שונה משמעותית בין יבשות, מדינות, ואפילו בתוך המדינות עצמן.

פערי השכר

על פי הערכת הארגון, פערי השכר הגלובליים בין גברים לנשים עומד על 23%. במילים אחרות, נשים מרוויחות 77% בלבד, מהשכר המשולם לגברים. הסיבות להפרש זה טמונות במגוון סיבות, החל מתוחלת החיים, רמת החינוך, הגיל והתפקיד בגידול הילדים. אך מחברי הדוח מדגישים כי, בניגוד לטענות הרווחות, לא ניתן לתלות את פערי השכר אך ורק בגורמים אלו, וכי מקורם גם בערכה הנמוכה יותר למקצועות עם דומיננטיות נשית, אפליה נגד נשים, והצורך לצמצם את שעות העבודה בתשלום לצורך טיפול בילדים. למרות שיפור קל שנרשם בתחום, מעריכים בארגון כי אם תימשך המגמה הנוכחית, יידרשו 70 שנה על מנת לסגור את פערי השכר בין נשים לגברים בשוק העבודה.

כדי להיאבק בתופעה, ממליץ הדוח תכנון ויישום של מדיניות המכוונת באופן ספציפי למטרה זו, ולא לתלות את האשמנה ברמת החיים, או רמת ההכנסות, של מדינה זו או אחרת.

פערי ההשתתפות

שיעור ההשתתפות של נשים בכוח העבודה העולמי ירד, בשנים 2015-1995, מ-52.4% ל 49.6%. שיעור ההשתתפות של גברים ירד, באותו פרק זמן, מ-79.9% ל-76.1%. כך שלמרות ששיעור ההשתתפות של גברים בכוח העבודה הצטמצם אף הוא, נותר עדיין פער של קרוב ל-27% בין המינים.

שיעור ההשתפות בכוח העבודה העולמי (גרפיקה דבר ראשון).

הירידה בשיעור ההשתתפות של נשים בכוח העבודה מיתרגמת, לאורך השנים, גם לפחות הזדמנויות תעסוקה, מה שמשפיע באופן שלילי על יכולת ההשתכרות של נשים ועל ביטחונן הכלכלי.

נשים צעירות הן בעלות סיכוי גבוה יותר לאבטלה

על פי נתוני הדוח, לנשים סיכוי גבוה יותר מגברים להיות מובטלות. שיעור האבטלה העולמי של נשים עומד על 6.2%, לעומת 5.5% אצל הגברים.

למעט מזרח אסיה, מזרח אירופה וצפון אמריקה, שיעור האבטלה של גברים נמוך מזה של נשים בכל רחבי העולם. הפערים הגבוהים ביותר נרשמו בצפון אפריקה ובמדינות ערב.

המשבר הפיננסי העולמי, שיצר האטה בענפים עם דומיננטיות גברית, לצד עלייה בשיעור התעסוקה של נשים נשואות, שהצטרפו לשוק העבודה כדי לפצות על הירידה בהכנסה המשפחתית, הביאו לצמצום הפער בשיעורי האבטלה בצפון אמריקה, כמו גם צפון, דרום, ומערב אירופה.

ברמה העולמית, הפערים בשיעור האבטלה בין המינים גבוה עוד יותר כשמדובר בעובדים צעירים. על פי נתוני הדוח, למעט בצפון אמריקה ובחלקים של אירופה שנפגעו מהמשבר הפיננסי, נשים צעירות נמצאות בסיכון גבוה יותר לאבטלה.

בצפון אפריקה ובמדינות ערב, שיעור האבטלה של נשים צעירות הוא כמעט כפול מזה של גברים צעירים, ומגיע לרמות של 44.3% ו-44.1% בהתאמה.

הפרדה מקצועית וענפית

ההפרדה, המקצועית והענפית, בין המינים תורמת משמעותית לפערים במספר העבודות הזמינות לנשים ולאיכותן.

ברמה העולמית, תפס ענף השירותים את מקום החקלאות כענף בו מועסק המספר הגבוה ביותר של נשים וגברים. בשנת 2015, קצת יותר ממחצית אוכלוסיית כדור הארץ, 50.1%, הועסקה בענף השירותים. אולם בזמן ש-42.6% מכל הגברים מועסקים בענף, מאז 1995 עלה שיעור הנשים המועסקות בענף השירותים מ-41.1% ל-61.5%.

שיעור המועסקים בענפי השירות (גרפיקה: דבר ראשון).

על פי נתוני הדוח, נשים זוכות לייצוג יתר בטווח צר של מקצועות וענפים. במדינות בעלות הכנסה בינונית-גבוהה, 33.9% מהנשים מועסקות בענף שירותי הסחר הקמעונאי והסיטונאי, ו-12.4% בענף הייצור. מקור התעסוקה העיקרי לנשים במדינות בעלות הכנסה גבוהה, הם ענפי החינוך והבריאות, בהם מועסקות 30.6% מכלל הנשים בשווקי עבודה אלו. החקלאות נותרה מקור התעסוקה החשוב ביותר עבור נשים במדינות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית-נמוכה. בדרום אסיה ובאפריקה שמדרום לסהרה, למעלה מ-60% מכל הנשים, שמשתתפות בשוק העבודה, מועסקות בחקלאות.

חוסר שוויון גם בתוך הבית

פער נוסף בין המינים נרשם גם בתחום המטלות הביתיות, עליהן לא משולם שכר. נשים מבצעות סוגי עבודות אלו בשיעור גבוה פי שתיים וחצי, לפחות, מגברים. על פי נתוני בדוח, חלה ירידה במספר השעות בהן נשים מבצעות עבודות בבית, אך מספר השעות המוקדשות לטיפול בילדים נותר יציב. העובדה שמרבית האחריות על ביצוע המטלות הביתיות מוטלת גם על נשים מועסקות, מגביל את יכולתן להגדיל את מספר שעות העבודה בתשלום.