בית הדין האירופאי לצדק (The European Court of Justice) קבע כי מקום עבודה יכול לאסור על עובדות מלהגיע לעבודה עם חיג'אב, כיסוי ראש הנהוג בקרב נשים איסלמיות, אבל רק כחלק מאיסורים הכוללים סממני דתות אחרים, כמו כיפה, טורבאן או צלב. בית המשפט קבע כי "חוקים אשר אוסרים את הנראות של כל סממן פוליטי, פילוסופי או דתי אינו מהווה הפליה באופן ישיר".

כתבת אל ג'זירה נטשה בוטלר דיווחה מפריז כי "מדובר בפסיקה מורכבת, אך הרעיון מאחוריה היא שלחברות יש את החופש לבחור להציג מה שנקרא 'תדמית ניטרלית'" ושהפסיקה מאפשרת לעסקים את החופש לפעול איך שהן רוצות. "יהיה קשה לפסוק במקרים כאלו בתוך כל מדינה כי זה יהיה תחת תחום השיפוט של כל מדינה באיחוד האירופי, בגלל שיש כל כך הרבה גוונים של אפו על מהי אפליה, נגד דת וחופש של מישהו או לא" היא אמרה.

פסק הדין התקדימי ניתן בהתייחס לעתירות של שתי נשים בצרפת ובבלגיה שפוטרו בגלל שסירבו להוריד את החיג'אב.

המקרה הראשון אירע בשנת 2003, כאשר סמירה עכביטה, אשה ממוצא מוסלמי, הועסקה כמזכירה בדלפק על ידי חברת האבטחה הגדולה G4S בבלגיה. לפי ביתה המשפט, לחברה היה חוק לא כתוב שעובדים לא יכולים ללבוש שום סממן פוליטי, דתי, או פילוסופי בעבודה. ב-2006, עכביטה אמרה למנהליה שהיא רוצה ללבוש חיג'אב בזמן העבודה, ונאמר לה שזה לא יתאפשר. היא פוטרה והגישה תביעה בגין אפליה.

בית הדין קבע כי חוקי האיחוד האירופי אומנם אוסרים אפליה על רקע דתי, אבל ההתנהגות של החברה במקרה זה נובעת מתוך התייחסות זהה לכל העובדים, ואוסרת על כולם ללבוש סממני דת.

במקרה דומה בחברה צרפתית, מהנדסת פוטרה כאשר סירבה להוריד את החיג'אב בעקבות פניה של לקוח לחברה. המעסיק בתגובה ביקש מהעובדת להוריד את החיג'אב, ולאחר שסירבה – פוטרה. בית הדין קבע שלקוח לא יכול לדרוש שעובדות החברה לא ילבשו חיג'אב כשהם מבצעות עסקים מטעם המעסיק. במקרה הזה האפליה הייתה ספציפית נגדה ונגד דתה ועל כן היא אסורה. כמו כן הוראות הלבוש לא היו קיימת לכלל העובדים באופן ברור ולכן הפלו אותה ספציפית.

בעצם בהעדר כללים ברורים של החברה בנושא סממני דת חיצוניים למעסיק אסור להענות לדרישות לקוחות כלפי סממנים של דת ספציפיים.

הפסיקה היא ביטוי לתהליך שאירופה עוברת בהתמודדות עם תהליכי האיסלמיזציה וקליטת פליטים איסלמים ליבשת. המצב הפוליטי מחייב את כלל המפלגות להציג אג'נדה בכל מה שקשור למהגרים מוסלמים ולמדיניות והגישה הננקטת כלפי פליטים בכלל אירופה.