לאחר שבחודשים האחרונים התגלעה מחלוקת בין חברי ועדת הכספים לבין אגף התקציבים באוצר בנוגע לנוהל העברת הכספים בין סעיפי התקציב במהלך השנה, החליטה אתמול (שלישי) ועדת הכספים להמשיך בנוהל הקיים לשלושה חודשים, במהלכם יתקיים משא ומתן בין אגף התקציבים לבין חברי הוועדה. בשורש המחלוקת, נמצאת השאלה כיצד לקיים פיקוח אפקטיבי של הכנסת על ביצוע תקציב הממשלה, לצד החשש כי פיקוח הדוק מידי עלול להוביל את משרדי הממשלה לתת ביצוע, בעוד פיקוח לא אפקטיבי עלול לבטל את תפקידה של הכנסת כמפקחת על פעילות הממשלה. במסגרת הדיון הועלתה גם הצעתו של ח"כ מיקי רוזנטל, לפיה יתקיים מעקב חצי שנתי על ביצוע תקציבם של חלק מהמשרדים.

נוהל העברת התקציב הנוכחי אושר בסוף שנת 2015, ולפיו את הבקשה לשינוי תקציבי באמצע השנה מגיש משרד האוצר, אך נציגי המשרד בהם תתבצע ההעברה מחויבים להגיע גם הם לדיון ולהציג דברי הסבר. עוד מחייב הנוהל דברי הסבר מפורטים וברורים, הכוללים את הסיבה בגינה השינוי נדרש וסקירה היסטורית של הסעיף בהם מתבצע השינוי.

הבסיס למחלוקת הנוכחית היא התנגדותם של נציגי אגף התקציבים לחלק בנוהל המחייב נוכחות של נציג ממשרדי הממשלה בהם מתבצעות ההעברות התקציביות לצד נציגי האגף בדיוני הוועדה, בטענה כי הדבר מעכב את ההעברות, ומקשה על ביצוע התקציב. גפני תקף טענה זו ואמר "המשרדים הם שהעבירו את דברי ההסבר המפורטים מסיבה פשוטה – הם יותר מצויים בזה. אתם מכירים את הדברים בשטחי, מלמעלה". על כך השיבה יעל מבורך, נציגת אגף התקציבים בדיון, כי בכוחו של משרד האוצר לספק תמונה מפורטת מספיק.

גם ח"כ בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי) תקף עמדה זו ואמר "אני לא מצליח להבין, אם מנסים להסתיר כנראה שיש מה להסתיר, אסור לנו לוותר על הדרישה לקבל את המידע ישירות מהמשרדים. הרי אף פעם לא נדע מה המידע שהאוצר השמיט. אנחנו לא צריכים מתווכים. שהאוצר יביא את ההסברים שלו והמשרדים יספקו את ההסברים שלהם. חלק מהדרך של האוצר לשלוט במשרדים זה באמצעות ההעברות התקציביות ומה שאנשיו מעוניינים בו יקודם ומה שלא לא. הכנסת היא הריבון והיא צריכה לקבל הסברים מלאים, בין השאר מהגורמים הישירים הפעילים בכל תחום ותחום ולא להסתמך רק על הסברי האוצר".

ח"כ רחל עזריה (כולנו) הצביעה על בעייתיות בנוהל הקיים ואמרה "לא פעם בגלל עודף הסברים ועודף בקשות לפירוט ופירוט יתר של האוצר והמשרדים עצמם, אנחנו תוקעים תהליכים ופרויקטים חיוניים ואני לא מוכנה לתת את ידי לעיכובים, במיוחד בשירותים חיוניים כמו פרויקטים שקשורים לילדים בסיכון וכד'. יש לשנות את הנוהל הקיים, כך שנקבל את המידע הבסיסי הנדרש לנו ואם נשאל שאלות עומק נקבל לגביהן תשובות עומק".

בסופו של דבר אמר גפני כי בשלושת החודשים הקרובים ימשיכו בנוהל הקיים, במהלכם יבחן הנוהל ויתקיים משא ומתן בין ועדת הכספים לנציגי אגף התקציבים לקביעת נוהל חדש.

במהלך הדיון הציג גפני הצעה של ח"כ מיקי רוזנטל (המחנה הציוני) לפיה משרדי הממשלה יגיעו לדיונים חצי שנתיים בהם יציגו את ניצול התקציב בפני חברי הוועדה, וזאת במטרה למנוע תת ביצוע ולאפשר ניצול מיטיבי של תקציב המדינה. נציגת האוצר בדיון יעל מבורך הביעה הסכמה כללית להצעה ואמרה ש"התבוננות בביצוע מבהלך השנה היא דבר שמאיץ ביצוע, נשמח להציג את נתוני הביצוע במהלך השנה".

בפתח הדיון התייחס גפני למכירת מובילאיי וכן לדיון סביב השימוש בעודפי הגבייה ואמר "זה שיש עודפי גבייה לא אומר שקרה דבר דרמטי. אנחנו לוקחים כסף מאנשים בשכבות החלשות ומעמד הביניים אנחנו מנסים להעביר חוקים לטובת הנכים, לטובת הקשישים, ולא מצליחים להעביר את זה. השירותים שניתנים אינם מספיקים. אנחנו יכולים להרשות לעצמנו שירותים טובים יותר". גפני הצהיר כי בכוונתו לקיים דיון בנושא זה בוועדה.