דו"ח הממונה על השכר במשרד האוצר לשנת 2015 שפורסם היום (רביעי) מצביע על שיא חדש בשיעור המועסקים בחוזים אישיים בשירות המדינה. על פי נתוני הדו"ח, בשנת 2015 הועסקו במשרדי הממשלה (לא כולל משרד הביטחון) 8,153 עובדים, ששיעורם הוא 12.3% מכלל העובדים במשרדים אלו. לשם ההשוואה, בשנת 2005 הועסקו רק 4.3% מעובדי שירות המדינה בחוזים אישיים. משמעות הנתון היא כי אחד משמונה עובדים לערך בשירות המדינה אינו מועסק תחת הסכם קיבוצי המגן על זכויותיו ובטחונו התעסוקתי.

העסקה בחוזה אישי מיוחד בשירות המדינה נוצרה במקור להעסקת עובדים בתפקידי ניהול בכירים, המשתכרים שכר גבוה יחסית ועובדים מסביב לשעון. אך הגדילה בשיעורם של העובדים בחוזים אישיים אינה מעידה על עלייה במספר המנכ"לים במשרדי הממשלה, אלא על זליגת אופן ההעסקה הזה גם להעסקה במשרות זוטרות יותר, ללא הזכויות וההגנה שמעניק הסכם קיבוצי. למעשה, רק 748 משרות 8153 מועסקים בחוזים אישיים מוגדרות כ"חוזה אישי בכירים". מדובר בהחלשה כפולה – גם של העובדים עצמם, שאינם נהנים מהגנה, וגם של כלל עובדי המגזר הציבורי, שיכולתם לשבות ולפעול בסולידריות אחד כלפי השני נחלשת.

12.3% מעובדי הממשלה מועסקים בחוזים אישיים – מספר שיא של עשור. (נתונים: דו"ח הממונה על השכר במשרד האוצר, 2015. גרפיקה: דבר ראשון).

הגידול המשמעותי במספר העובדים בחוזים אישיים התרחש בין השנים 2007 ל-2012, אך גם ב-2015 נרשם גידול בשיעורם: מ-11.25% ב-2014 ל-12.3% ב-2015 – גידול בנקודת אחוז שלמה. על פי הדו"ח שפורסם היום, השכר הממוצע של העובדים המועסקים בחוזה אישי נע בין 7,891 ש"ח בדירוג מאבטחי מתקנים, ל-41,920 ש"ח – בדירוג מנכ"לים.

במשרד הביטחון היה שיעור העובדים המועסקים בחוזה אישי מיוחד 8.5% מכלל העובדים, והסתכם ב-200 עובדים. בקרב יחידות הסמך של משרד הביטחון מועסקים 1.84% מהעובדים בחוזים אישיים, רובם בחוזה המיוחד למומחה.