משרד העבודה והרווחה הודיע היום (חמישי), כי הגיש כתב אישום בנסיבות מחמירות כנגד "רשת מעונות ס.ע.ד. בע"מ", חברה המפעילה בית אבות סיעודי בבני ברק וכנגד מנהליה. זאת בעקבות חקירת האגף לאכיפה פלילית במינהל הסדרה ואכיפה, ממנה עלתה פגיעה בזכויות עובדי החברה, כולל אי תשלום בגין שעות נוספות, ניכוי סכומים מהשכר ואי העברה ליעדם והעסקת עובדים במנוחה השבועית באופן רציף ללא מתן מנוחת פיצוי. עם זאת, ייתכן ובית האבות המדובר לא פעיל כבר.

כתובתה הרשומה של רשת מעונות ס.ע.ד, הוא רחוב הירדן בבני ברק, כתובת בה רשום גם בית האבות בשם "אחוזת אבא ואמא". אולם בניסיון דבר ראשון לקבל את תגובת החברה, התגלה כי מספרי הטלפון המפורסמים על שמה מנותקים. במאגר רשם החברות במשרד המשפטים, מופיעה החברה כפעילה אך "מפרת חוק", ככל הנראה כי לא שילמה את האגרות הנדרשות. בתגובה לשאלת דבר ראשון, מסר משרד העבודה והרווחה כי חברת רשת מעונות ס.ע.ד עדיין קיימת.

מכתב האישום עולה כי במשך חודשים ארוכים ניכתה החברה סכומים משכרם של למעלה מעשרים עובדים אך נמנעה מלהעביר סכומים אלו לקרנות פנסיה, בניגוד להוראות חוק הגנת השכר. בנוסף, העסיקה החברה עובדים בשעות נוספות ללא תשלום גמול שעות נוספות וזאת בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה. כמו כן, במספר מקרים העסיקה החברה עובדים במשך שבועות ארוכים ללא מתן מנוחת פיצוי כדין, בניגוד להוראות ההיתר על פי חוק שעות עבודה ומנוחה. אם יורשעו, צפויים החברה ומנהליה לקנסות בגובה של מאות אלפי שקלים.

"לא נעבור על סדר היום בכל הפרה בתנאי העבודה של ציבור העובדים בישראל" אמר שר העבודה והרווחה, חיים כץ, "אני קורא לכל עובד שמרגיש שזכויותיו הופרו לפנות למנהל ההסדרה והאכיפה למיצוי ההליך מול המעסיק". מנהלת מינהל אכיפה והסדרה, יפה סולימני אמרה כי "לאכיפת חוקי העבודה חשיבות חברתית ושוויונית, שכן שמירה עליהם מקנה לעובד הגנה על שכרו וביטחון סוציאלי. מדובר בערכים בעלי משמעות רבה, הטומנים בחובם השלכות כלכליות מהותיות על שוק העבודה בישראל. כנגד הפרות זכויות עובדים חמורות שכאלה לא נהסס לנקוט ביד קשה, ככל שמתיר לנו החוק".

התובעת הראשית, עו"ד גלי לוי אמרה, ביחס לכתב האישום, כי "חשוב לנו למצות את הליכים הפליליים דווקא בתחומים בהם קיימות אוכלוסיות יותר חלשות מדרגות השכר הנמוכות כגון במקרה שלפנינו, במסגרת הענף של בתי האבות הסיעודיים. משרדנו נלחם בתופעה זו ובמקרה הנוכחי הוגש במסגרת ההליך הפלילי כתב אישום לאור ראיות להפרות בוטות ורחבות של חוק הגנת השכר וחוק שעות עבודה ומנוחה. אנו נחושים להביא בפני בית הדין לעבודה את המקרים הללו על מנת להשריש נורמות של שמירת זכויות בשוק העבודה ולהרתיע מעסיקים מפרי חוק אשר שמו להם למטרה להרוויח רווח כלכלי על גב עובדיהם".

ממשרד הרווחה והעבודה נמסר כי בשנה החולפת נבדקו על ידי מינהל הסדרה ואכיפה 3,011 מעסיקים; ניתנו 5,140 התראות והוטלו 431 עיצומים כספיים בסכום של 31,507,400 שקלים ו-44 קנסות בסכום 683,400 שקלים. כמו כן, הוגשו 94 כתבי אישום על ידי התביעה וניתנו 34 גזרי דין על ידי בתי הדין לעבודה.