ועד עובדי תרכובות ברום, מקבוצת כימיקלים לישראל (כי"ל), וההסתדרות במרחב נגב השיגו לאחרונה שני פסקי דין משמעותיים ביחס לזכויות העובדים במפעל. במקרה הראשון, נקבע כי ההנהלה תשלם לעובדים בגין ימים בהם סרבה לאפשר להם לעבוד בדרישה שיתחייבו לוותר על זכות השביתה. במקרה השני קבע בית הדין לעבודה כי אין להעניש עובד בענישה כפולה – עונש משמעתי לצד הליך מנהלי.

פסק הדין הראשון התייחס לעיצומים, שננקטו במשך שבוע בסוף דצמבר 2014 , באחד ממתקני החברה,כחלק מסכסוך עבודה. במהלך העיצומים, הודיעה הנהלת המפעל לעובדים כי אינה מוכנה לקבל מהם עבודה חלקית, ולפיכך אין צורך שיופיעו לעבודתם. "הודעה זו תהיה תקפה כל עוד לא יוכח, להנחת דעתנו, כי הנך זונח את דרך העיצומים וחוזר לעבודה תקינה ומלאה ללא כל שיבושים" נכתב בהודעת ההנהלה, והובהר כי לא יהיו זכאים לשכר בגין ימי השביתה לא יהיו זכאים לשכר.

גם אחרי שהודיע ועד העובדים על חזרה מלאה לעבודה, מנעה החברה מעובדי המתקן לשוב לעבודתם במשך חודש שלם, ודרשה "התחייבות כתובה, בחתימת יו"ר ומועצת העובדים שיימנעו מלהנחות את העובדים לבצע עיצומים כלשהם אלא אך ורק בכפוף לכך שעיצומים שימצאו לנכון לבצע במתקן זה, יוכרזו בין זמנים שבין עבודה ועבודה ולא בעת ביצוע עבודות". את דרישתה זו נימקה ההנהלה בטיעונים בטיחותיים ואקולוגיים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

"התרשמותנו היא כי מניעת העבודה מהעובדים שהיו מוכנים לחזור לעבודה סדירה ורגילה בטענות שווא היוותה, למעשה, 'השבתה התקפית' שביסודה עמדו שיקולים אחרים וזרים ובהם, בין היתר, הפגנת כוח במסגרת מאבקי הצדדים", כתבה שופטת בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, יעל אנגלברג,  בפסק הדין. השופטת חייבה את הנהלת המפעל בתשלום מלוא השכר לעובדים בגין ימי העבודה בהם נאסר עליהם לעבוד.

בית הדין דחה את טענת ההנהלה כי הפעילות השגרתית במתקן, בו מתבצעת תחזוקה של מכולות המשמשות להעברת חומרים שונים, בין היתר על ידי בני נוער המועסקים על פי חוק עבודת הנוער, כוללת סיכונים בטיחותיים ואקולוגיים בלתי ניתנים לשליטה, שהצדיקו את צעדיה.

יו"ר ועד עובדי תרכובות ברום, אבנר בן סניור (צילום: דבר ראשון).

פסק הדין השני נוגע לאותו מתקן של החברה. במקרה הזה, ביצע אחד ממנהלי המתקן עבירת משמעת, כשלא החתים את כרטיס העובד בסיום משמרת. על אף שתיקן, ביוזמתו, את דיווח הנוכחות כבר למחרת, פתחה הנהלת המפעל בהליך משמעתי לפיטוריו, אולם בבירור בין ההנהלה ומועצת העובדים הוסכם כי בגין עברת המשמעת, יושעה העובד לשבועיים. אולם, בניגוד להסכמה זו, הודיעה הנהלת החברה גם על הדחתו של העובד מתפקיד ניהולי בחברה.

בית הדין לעבודה קיבל את עמדת ועד העובדים כי מדובר בענישה כפולה של העובד. כמו כן קבע הדין, כי על אף שהסמכות למנות עובד לתפקיד ולהעבירו מצויה במסגרת הפררוגטיבה הניהולית של המעסיק – ההסכם הקיבוצי בתרכובות ברום מטיל מגבלות על סמכות זו, ומאפשר לוועד העובדים לערער על העברת עובד מתפקידו.

למעשה, פרשה זו היוותה את מוקד סכסוך העבודה בו עסק פסק הדין הראשון.

תגובת קבוצת כי"ל לא התקבלה, נכון לשעה זו.