בשנים האחרונות נרשמה ירידה משמעותית במספר המבקשים להתחיל לימודי תואר ראשון באוניברסיטאות (31 אלף בתשע"ו), אל מול עלייה במספרם במכללות האקדמיות (45 אלף מועמדים באותה השנה), כך על פי נתונים שפרסמה אתמול הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מגמה זו נמשכת ברציפות מאז תשס"ח (2007), וזאת מלבד שנת תשע"ד, בה הפכה המכללה האקדמית באריאל לאוניברסיטה, כשבסה"כ גדל מספר המעומדים במכללות מ-38 ל-45 אלף, וירד מספר המועמדים באוניברסיטאות מ-36 ל-31 אלף. במקביל, מראים כי בשנה האחרונה חלה עלייה בשיעור המועמדים אותן דוחות האוניברסיטאות (מ-22.3% ל-25%) וירידה במכללות האקדמיות (מ-20.8% ל-15.1%).

מקור: דו"ח למ"ס

הדו"ח בוחן את הרכבם והעדפותיהם של המבקשים להתחיל לימודי תואר ראשון במוסדות האקדמיים, ודרכו ניתן לראות מגמות בביקוש ובהיצע למקצועות ההשכלה הגבוהה בישראל. על פי הדו"ח, המקצועות המבוקשים ביותר בעלי מספר המקומות המועט ביותר באוניברסיטאות הם בתחום הרפואה: רפואת חירום, רפואה כללית ורפואת שיניים. במכללות האקדמיות המקצועות הם עיצוב אופנה, ריפוי בעיסוק והפרעות בתקשורת. בשני סוגי המוסדות נרשם ביקוש גבוה ומעט מקומות בלימודי ארכיטקטורה, בינוי ערם והנדסת בניין.

לאילו מקצועות הכי מעט מתקבלים? באוניברסיטאות, המקצועות בהן שיעור האנשים שהתקבלו הוא הקטן ביותר ביחס למבקשים ללמוד בהם הם מתמטיקה- פיזיקה (15%), רפואה כללית (25.5%), הנדסת בניין (30.9%) ורפואת שיניים (33.6%). במכללות מובילים את הרשימה עיצוב אופנה (25.4%), רב תחומי במדעי הרוח (29.3%), ושפה וספרות ערבית (43.6%).

שיעור הנבחנים במבחן הפסיכומטרי מקרב המועמדים למוסדות ההשכלה הגבוהה לפי שנים (נתונים: למ״ס. גרפיקה: דבר ראשון).

המקצועות אליהם התקבלו השיעור הגבוהה ביותר של מועמדים באוניברסיטאות הם החקלאות (87.2%) ומדעי הרוח (78.4%). במכללות האקדמיות שיעור המתקבלים הגבוהה ביותר הוא במדעי הטבע והמתמטיקה (80.2%) ועסקים ומדעי הניהול (77.3%).

המקצועות בהם דורשות האוניברסיטאות את ציוני הפסיכומטרי הגבוהים ביותר הם רפואה כללית  (725), תכנית המשולבת של פילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה – פכ"מ (710) ומדעי המוח (694). במכללות האקדמיות נתוני הסף נמוכים משמעותית, כשהמקצוע שדורש את הפסיכומטרי הגבוהה ביותר הוא תקשורת (618).

שיעור הנבחנים לפסיכומטרי מבין המועמדים גבוהה בהרבה באוניברסיטאות, אך באופן כללי, חלה ירידה משמעותית בשיעור הנבחנים בבחירה הפסיכומטרית, הן במכללות (47.2% נבחנים) והן באוניברסיטאות (72.4% נבחנים). לצורך ההשוואה, מאז שנת 2010 ירד שיעורם של הנבחנים באוניברסיטאות ובמכללות בכ-18%.

מקור: דו"ח למ"ס

מקור: דו"ח למ"ס

עליה משמעותית במיוחד נרשמה בשיעור המועמדים הערבים במכללות האקדמיות, מ-15.3% בתשע"ה ל-19.9% בתשע"ו. עם זאת, גם באוניברסיטאות וגם במכללות, שיעור גבוה יותר של סטודנטים ערבים מתקבלים ללימודים, כשהפער באוניברסיטאות גדול במיוחד – 70.3% מהיהודים ורק 49.4% מהערבים מתקבלים בעדיפות ראשונה.