רשות שוק ההון והביטוח פרסמה טיוטה לתקנות חדשות בתחום הביטוח הסיעודי. התקנות צפויות להיכנס לתוקפן בינואר 2018. התקנות החדשות ינסו לתקן באופן מסוים את המצב בו חברות ביטוח מסרבות להכיר ולשלם לאנשים במצבי סיעוד ולהקל את הבירוקרטיה על המבוטחים.

עיקרי התקנות

רשות ההון והביטוח תגביל את חברות הביטוח בכל הנוגע לחקירות של מבוטחים. רק אם יש חשד סביר תוכל חברת הביטוח לפתוח בחקירה נגד מבוטח, ומהלך החקירה גם הוא מוגבל, החוקר לא יוכל להתחזות למישהו או לתמרן את המבוטח בכדי להוכיח שהמבוטח אינו סיעודי.

כמו כן, חברות הביטוח יחויבו להתייחס להערכת התפקוד של ביטוח לאומי כאשר פונה מבוטח לקבלת ביטוח סיעודי. ובכל מקרה, חברות הביטוח עצמן לא יבצעו הערכת תפקוד, לכל חברת ביטוח תהיה רשימת ספקים מעריכים אשר יבצעו את הערכות התפקוד ולכל חברת ביטוח תהיה רשימת ספקים מעריכים. כמו כן, ברשימה של חברת ביטוח לא יוכל להופיע ספק שחברת הביטוח מחזיקה במעל 10% מסוג מסוים של אמצעי שליטה, כלומר, ספק שמספק שירותים לחברת הביטוח מלבד מעריך.

בנוסף נקבעו לוחות זמנים על פיהם חברות הביטוח צריכות להחזיר תשובה למבוטח, ונקבעה תקנה אשר מחייבת את חברות הביטוח למנות נציג שמלווה את המבוטח לאורך כל ההליך. בנוסף ניתנת הזכות למבוטח לערער על ההחלטה של חברת הביטוח וגם בהליך הערעור נקבעו לוחות זמנים שחברת הביטוח מחויבת לעמוד בהם.