משרד האוצר פרסם אתמול (ראשון) את הפרופיל של 400 האנשים העשירים בישראל. ה"מגה עשירים", כמו שהם מכונים על ידי אגף הכלכלן הראשי באוצר, מרוויחים בממוצע 36.8 מיליון שקלים בשנה, שהם קצת יותר מ-3 מיליון שקלים בחודש. בנוסף להכנסתם השוטפת, הם מחזיקים בהכנסה פוטנציאלית של כ-60 מיליון שקלים בגין רווחי חברות שבבעלותם שטרם חולקו. בראש רשימת המגה עשירים עומדים אנשים בעלי הכנסה שנתית של כ-360 מליון שקלים בשנה (30 מיליון שקל בחודש), ואת הרשימה סוגרים בעלי הכנסה שנתית של 10.5 מליון שקלים בשנה.

הפרופיל הממוצע של המגה עשירים הוא גברים בני 56 החיים בתל אביב או באזור המרכז. במחוז תל אביב לבדו חיים 212 מתוך 400 האנשים בעלי ההכנסה הגבוהה בישראל, ואם נוסיף למחוז תל אביב את מחוז המרכז נמצא שם 320 מתוך ה-400, 80%. בפריפריה הצפונית והדרומית נמצא רק 20 מרשימת המגה עשירים. המגה עשירים גם מבוגרים בממוצע: בעוד שהגיל הממוצע לאדם עובד בישראל הוא 42, גילם הממוצע הוא 56. עם זאת, ברשימה נמצאים גם שישה מגה עשירים בגילאי 25-29. נתון חריג נוסף הוא הימצאותן של 44 נשים בלבד המהוות 11% מהרשימה, כאשר שאר 356 המגה עשירים הם גברים. ניתוח הכנסתן של המגה עשירות מעיד על כך שגם בקצה הקרחון, גברים הרוויחו בממוצע יותר מנשים. ההכנסה הממוצעת של הנשים ברשימה עומדת על 33 מיליון שקלים בשנה, לעומת 37 מיליון שקלים בקרב הגברים.

ממה מורכבת ההכנסה של המגה עשירים? בעוד ש 79% מההכנסה הממוצעת של כלל האוכלוסייה מגיע משכר על עבודה, רק 6.8% מהכנסתם של המגה עשירים מגיע משכר. הסעיף המוביל את הכנסתם של המגה עשירים הוא הכנסות מרווחי הון המהווים כ-38.4% מהכנסתם (סעיף המהווה רק 2.5% מההכנסה האישית באוכלוסיה הכללית).  הסעיף השני, האחראי על 29.5% מההכנסה של המגה עשירים הוא הדיבידנדים, למקום השלישי הגיעו ההכנסות מריבית המהוות 18.7% מתמהיל ההכנסות של המגה עשירים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

הכנסתם של 400 העשירים בישראל מהווה כ-2.9% מכלל ההכנסה החייבת במס, כשההכנסה של עשרת העשירים ביותר בישראל מהווה 0.6% מההכנסה החייבת במס. המגה עשירים נושאים בכ-4% מכלל המיסים הישירים המוטלים על יחידים (לא כולל מיסים המוטלים על תאגידים). בשל המבנה הפרוגרסיבי של המסים הישירים, המגה עשירים משלמים כ 27.5% מהכנסתם כמס הכנסה, בעוד שהממוצע של כלל החברה עומד על 13.1%. עם זאת המגה עשירים נוטים לתשלום מס בשיעור נמוך יותר מאנשי המאיון העליון, שמשלמים מס בשיעור של כ-31.1% מהכנסתם. הסיבה לכך נעוצה בכך שמקורה של מרבית הכנסתם של המגה עשירים הוא בפעילות הונית שעליה מוטל מס נמוך יותר ממס בגין הכנסות מיגיעה אישית (מס על עבודה).

דו"ח המגה עשירים של משרד האוצר הוא חיקוי של דו"ח המופק על ידי ה-IRS (רשויות המס האמריקניות). הדו"ח מבוסס על נתוני רשות המסים, על כן הוא מודד רק את ההכנסות החייבות במס הידועות לרשויות המס. הכנסות מעסקים לא חוקיים, או לחלופין במקלטי מס בחו"ל, אינן מופיעות בדו"ח.