לאחר משא ומתן של שנה, נחתם אמש (ראשון|) הסכם קיבוצי במפעלים אשקלית ונתיבי נוי מקבוצת אשטרום, הפועלים באזור התעשייה עד הלום שבכניסה לאשדוד. ההסכם הקיבוצי מסמן את התאוששות המפעלים מהמשבר הכלכלי בו היו מצויים.

" ההסכם משפר ומסדיר את זכויות הפנסיה של העובדים הוותיקים ושל שאר העובדים, שכר, ותגמול, ושיטת תגמול הבונוסים" אמר יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והעץ, יצחק מויאל, "כולי תקווה שחתימת הסכם זה תביא לשיפור התפוקות ומעבר של המפעל לרווחיות, לטובת העובדים והחברה".

אשקלית ונתיבי נוי נרכשו על ידי חברת אשטרום ב-2012 כשהם במצב הפסדי. עם הרכישה, נחתם במפעלים הסכם קיבוצי שהסדיר את מהלכי ההתייעלות והשיקום. לדברי מויאל, ההסכם הנוכחי מסמן את חזרתם של המפעלים למסלול של רווחיות, ומתגמל את העובדים על מאמציהם להבראת מקום העבודה.

"אני שמח על ההסכם שנחתם ומשפר את תנאי העסקתם ושכרם של העובדים, ונותן להם תמורה גדולה עבור התפוקות" אמר יו"ר ההסתדרות במרחב אשדוד, חיים שייב, "זה עוד נדבך של העשייה שלנו למען העובדים, ומצטרף לשורת הישגים ושיפורי תנאים שהושגו באחרונה ובכלל זה קיצור שבוע העבודה והעלאת שכר מינימום".

ההסכם שנחתם אמש כולל הגדלת מענקי התמרוץ לרוב העובדים, וכן שיפור תנאים ושכר לעובדים הוותיקים. כמו כן, יוגדלו ההפרשות לקרן ההשתלמות של העובדים על פי ותק. עוד הוסכם כי המפעל יקלוט עובדים נוספים ונחתמו סעיפים המחזקים את ביטחונם התעסוקתי של העובדים.

"אני שמח על ההסכם ושיש לי לבשר בשורה טובה לעובדים, ערב החג", אמר יו"ר ועד העובדים, בוריס שקולניק.

מפעל אשקלית מייצר בלוקים לבנים המשמש לבנייה מבודדת, ואילו נתיבי נוי היא חברה למוצרי פיתוח סביבתי ואדריכלות נוף, המייצרת בייחוד אבנים משתלבות.