חברת הכנסת שלי יחימוביץ', המתמודדת על ראשות ההסתדרות, עתרה הבוקר (רביעי) לבית המשפט המחוזי בתל אביב, בבקשה שיאסור על ההסתדרות להציב קלפיות במקומות העבודה ו"קלפיות נודדות" במסגרת הבחירות למוסדות ההסתדרות ונעמ"ת, ובכלל זה לתפקיד יו"ר ההסתדרות. יחד עם העתירה, הוגשה גם בקשה לצווי מניעה כנגד ההסתדרות, וכנגד יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן במטרה  "שלא לאפשר להסתדרות לבצע פעולות שיגרמו לנזק בלתי הפיך לטוהר הבחירות". העתירה הוגשה לאחר שיחימוביץ' פנתה לוועדת הבחירות של ההסתדרות בדרישה לבטל את הקלפיות, ובקשתה נדחתה.

ההצבעה בבחירות הקרובות להסתדרות תיערך ב-2,106 קלפיות, מהן 792 במתקני הסתדרות באזורי מגורים ו-1,102 קלפיות שיוצבו במקומות עבודה גדולים המונים מעל 100 בעלי זכות בחירה. בנוסף תתאפשר הצבעה ב-212 קלפיות ניידות, שיעברו בין מקומות עבודה קטנים יותר ויאפשרו זמן קצוב של הצבעה לעובדים בהם. הקלפיות הניידות יעברו במקומות עבודה שבהם מעל 15 בעלי זכות בחירה.

העתירה מתייחסת בהרחבה לעניין הקלפיות במקומות העבודה ו"הקלפיות הנודדות": "משמעות החלטה בעניין השימוש בקלפיות במקומות עבודה ובקלפיות ניידות – ככל שתישאר על כנה – הינה פגיעה אנושה בהליך הבחירות ובטוהר הבחירות שיתקיימו בחודש מאי השנה". עוד נכתב כי "השימוש הנרחב אותו עושה ההסתדרות בקלפיות הניידות, מהווה כר פורה למעשי שחיתות ולהטיית בחירות, במיוחד במקום שבו ההסתדרות, המארגנת את הבחירות, נשלטת ע"י אחד משני המתמודדים בהן, הוא היו"ר המכהן מר אבי ניסנקורן. "

מערכת הבחירות הקרובה להסתדרות תהיה השלישית שבה מתאפשרת הצבעה במקומות עבודה. נוהג זה החל בשנת 2007, בניסיון להעלות את אחוז ההצבעה בבחירות לארגון, ולהקל על הצבעת העובדים, שאינם נהנים מיום שבתון כמו בבחירות לכנסת. באותה מערכת בחירות ב-2007, שבה התמודד עופר עיני כנגד ליאון בנלולו, עמד שיעור ההצבעה על 32 אחוזים מבעלי זכות הבחירה בהסתדרות – 147 אלף בוחרים מתוך כ-460 אלף. שיעור הצבעה זה היה אמנם נמוך ב-3 נקודות האחוז משיעור ההצבעה בבחירות שנערכו לפני כן בשנת 2002, אז הצביעו 35% מבעלי זכות הבחירה. אך למרות שבבחירות הראשונות עם הצבעה במקומות העבודה ירד שיעור ההצבעה, ייתכן שההצבעה במקומות העבודה היא שמנעה ממנו לרדת אפילו יותר: בן לולו היה מועמד לא מוכר, והתחושה הכללית טרם הבחירות הייתה שניצחונו של עיני מובטח. במערכת הבחירות הקודמת להסתדרות (2012), שבה התמודד עיני מול ח"כ איתן כבל, טיפס שיעור ההצבעה ל-40%.

בנוסף, מבקשת יחימוביץ' מבית המשפט להורות כי מספרם של חברי ועדות הקלפי, יושבי ראש ועדות הקלפי, ומספר הנציגים במרכז הלוגיסטי שאליו יועברו הקלפיות לצורך ספירתן, ייקבע באופן שמחציתם (50%) יהיו מטעמה. זאת בניגוד למצב כיום, בו המפתח לייצוג בוועדות נעשה על פי הייצוג בבית נבחרי ההסתדרות, ולפיו סיעת "עוגנים" בראשות אבי ניסנקורן, זכאית למספר נציגים הגדול פי עשרה מאשר ליחימוביץ' – 562 לעומת 5,756 נציגים. מאחר שבכל ועדת קלפי ישנם 3 נציגי סיעות, המשמעות היא כי ב-1,544 קלפיות מתוך 2,106 קלפיות לא יהיה כלל נציג של יחימוביץ' בוועדת הקלפי. יש לציין כי כל סיעה יכולה להציב בקלפי משקיף חבר הסתדרות מטעמה בנוסף על חברי ועדת הקלפי.

דרישה נוספת של יחימוביץ' היא לאפשר לסיעות להציב נציגי ועדת קלפי שאינם חברים בהסתדרות. המשמעות היא שכפי הנראה יחימוביץ' לא הצליחה לגייס מספיק פעילים כדי לאייש את הקלפיות בחברים בהסתדרות שתומכים בה, והיא מעוניינת להביא פעילים מחוץ להסתדרות.

עם הגשת העתירה מסרה יחימוביץ' כי "כל הפעילות וההיערכות לבחירות מכוונת כדי לשמר את מעמדו ולהנציח את כהונתו של יו"ר ההסתדרות הנוכחי, אשר ממילא קיבל את התפקיד בירושה מעופר עיני מבלי שנבחר מעולם. אנחנו רוצים להבטיח קיומן של בחירות דמוקרטיות, שישקפו את רצונם האמיתי של חברי ההסתדרות מבלי שמפקחים עליהם ומפחידים אותם. השיטה הנוכחית נועדה לפקח מקרוב על הבחירה האישית של בעלי זכות הבחירה. גם ה"קלפיות הנודדות" הפכו כר פורה לזיופים והטיות, ואין עליהן ולו פיקוח מינימאלי. אם יו"ר ההסתדרות בטוח במעמדו בקרב חברי ההסתדרות אין לו סיבה להתנגד לעתירה, שבסה"כ מבקשת להבטיח בחירות דמוקרטיות והוגנות".

ממטה הבחירות של סיעת "עוגנים" בראשותו של אבי ניסנקורן נמסר בתגובה כי "יחימוביץ' חושבת שכל חברי ההסתדרות זה חבריה מהברנז'ה אשר יכולים להגיע להצבעה על האופניים שלהם." עוד נמסר כי "קלפיות במקומות העבודה תמיד היו ותמיד יהיו, כי זו הדרך הכי נגישה ונוחה לחברי ההסתדרות להצביע. אנשים שעובדים, ולא נמצאים כל היום בבתי קפה או בתקשורת, עובדים גם ביום הבחירות, ממשים את זכותם הדמוקרטית וממשיכים בעבודתם. יחימוביץ המתנשאת עסוקה כל היום בראיונות לתקשורת ובהשמצת העובדים וההסתדרות, רוצה למנוע מהעובדים להצביע ולפגוע בזכותם הדמוקרטית. זהו צעד פחדני. למה כל הזמן היא מנסה לעקם את הדרך? היא חושבת שצריך לשנות את כל סדרי הבחירות הדמוקרטיות רק כי היא מחפשת סידור עבודה. האמת היא פשוטה, ליחימוביץ אין תמיכה אמיתית – לא בוועדים, לא בקרב העובדים בשטח ולא בסקרים, והיא מנסה למנוע מהעובדים את זכותם הדמוקרטית – וציבור העובדים לא יאפשר לה זאת."