מי אשר הוליך שולל

את הרחמים החסד והחמלה

האם והעולל

כשה לעולה

וקולו נדם,

ידיו מגואלות בדם.

הזמן שבגד

בכל מה שעבר

ובמי שנותר,

ושכח

את  העם שנטבח.

נקמת דם ילד קטן

עוד לא ברא השטן.