הסתדרות עובדי התחבורה, בראשות אבי אדרי, והנהלת החברות ישראייר וארקיע חתמו היום (חמישי) על הסכמים חדשים לשיפור תנאי העסקת טייסי החברות.

"מדובר בהסכם מצוין המשפר משמעותית את תנאי שכרם והעסקתם של טייסי החברה" אמר אדרי, "שמחתי לגלות ועד עובדים והנהלה שיודעים לדבר ביניהם ולהגיע להסכמות המחזקות את החברה ועובדיה. כן ירבו".

ההסכם שנחתם בין אדרי לבין מנכ"ל ישראייר, אורי סירקיס, יחול על כחמישים טייסי החברה למשך חמש שנים. בין היתר, כולל ההסכם תוספות שכר של כ-22%. זאת לצד שיפור והסדרת אורחות החיים של הטייסים והתאמתן לתקנות הטייס החדשות, שייכנסו לתוקף במאי 2018. כחלק מכך נקבע מנגנון המאפשר לטייסים לבצע את עבודתם לצד שמירה על איכות חיי הפרט והמשפחה. בנוסף לכך כולל ההסכם מתן ביטוח בריאות פרטי לעובדים ושיפור בתשלומי האש"ל.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

ההסכם כולל גם הסדרת נושא גיל העסקת טייסי החברה בגילאי 67-65, וקביעת מנגנון ותק שמחד מעודד את החברה להגדיל באופן משמעותי את כמות מטוסיה, ואת הטייסים לבחור קריירה ארוכת טווח בחברה.

מנכ"ל ישראייר, אורי סירקיס: "בתום תשעה חודשים אינטנסיביים של מו"מ פורה וענייני אני שמח על כך שהגענו להסכמות. יחד נמשיך בקצב הצמיחה המואץ שהשגנו בשנים האחרונות כשמטרתנו היא להתברג בין חמש החברות המובילות בנמל התעופה בן גוריון".

מעמד החתימה של ההסכם בישראייר (צילום: דוברות ההסתדרות).

ההסכם שנחתם בין אדרי להנהלת ארקיע מביא לכדי סיום את סכסוך  העבודה שהוכרז בחברה בדצמבר 2016, והוא חל על כ-60 טייסים למשך שנתיים.

ההסכם יאפשר את המשך קידומם המקצועי של טייסי החברה, על ידי הבטחת יציאתם לקורסי קברניטאות ופתיחת שלושה קורסי קברניטאות במהלך השנה הקרובה. לצורך כך סוכם על מנגנון מעקב מקצועי משותף להנהלת החברה ולוועד הטייסים. בנוסף, הוסכם שלא תיעשה קליטה ישירה של טייסים מחוץ לחברה לתפקידי קברניטים, עד שלכל טייסי החברה המתאימים תינתן הזדמנות לצאת לקורס קברניטאות.

טייסי החברה בכל הציים, לרבות טייסים חדשים, יהיו זכאים מעתה לרשת ביטחון תעסוקתית בהיקף של 50% משרה מוגדרת בשנה הראשונה, ולאחר מכן בהיקף של משרה מוגדרת מלאה.

משמעות סעיפים והסכמות אלו היא הבטחה להמשך קידומם המקצועי של הטייסים, וכפועל יוצא מכך גם קידום יכולת השתכרותם.