סופית: הבחירות בהסתדרות ב-23 במאי יכללו קלפיות במקומות עבודה – כך סוכם אתמול בפשרה בין המתמודדת לראשות ההסתדרות שלי יחימוביץ' לבין נציגי ההסתדרות וסיעת "עוגנים" בראשות היו"ר הנוכחי אבי ניסנקורן. זאת לאחר שיחימוביץ' עתרה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד ההצבעה במקומות העבודה לבית המשפט. בין הצדדים הוסכם כי מספר הנציגים של יחימוביץ' בוועדות הקלפי יוגדל, כך שבכל ועדת קלפי יהיה אחד מתוך שלושת הנציגים מטעם סיעתה. העיקרון לפיו בוועדות הקלפי ישבו חברי הסתדרות בלבד נשמר אף הוא.

ההצבעה בבחירות הקרובות להסתדרות תיערך ב-2,106 קלפיות, מהן 792 במתקני הסתדרות באזורי מגורים ו-1,102 קלפיות שיוצבו במקומות עבודה גדולים המונים מעל 100 בעלי זכות בחירה. בנוסף תתאפשר הצבעה ב-212 קלפיות ניידות, שיעברו בין מקומות עבודה קטנים יותר ויאפשרו זמן קצוב של הצבעה לעובדים בהם. הקלפיות הניידות יעברו במקומות עבודה שבהם מעל 15 בעלי זכות בחירה.

יחימוביץ' הסכימה לבטל את העתירה ולהגיע לפשרה בהמלצת שופטת המחוזי בת"א שושנה אלמגור, שדנה בעתירה. בפשרה שהושגה לאחר דיון של כחמש שעות מחוץ לאולם בית המשפט, נסוגה יחימוביץ' לחלוטין מהדרישה לבטל את הקלפיות במקומות העבודה ואת הקלפיות הניידות, וכן מהדרישה כי בוועדות הקלפי ישבו נציגים שאינם חברי הסתדרות, עקב הקושי שלה לגייס פעילים מתוך ההסתדרות. מנגד הוסכם על הגדלת מספר נציגיה של סיעת "הבית החברתי" בראשות יחימוביץ' בוועדות הקלפי מעבר לנדרש בחוקת הבחירות, כך שבכל קלפי יהיה לה נציג אחד מתוך שלושת חברי ועדת הקלפי. בנוסף, ספירת הקולות במרכז הלוגיסטי תתבצע כך שכל קלפי תיספר ע"י נציג מטעם יחימוביץ' ונציג מטעם ניסנקורן.

ההגדלה נדרשה כיוון שהחוקה מגדירה את הייצוג בוועדות הקלפי על פי יחסי הכוחות בבית נבחרי ההסתדרות, שלסיעות התומכות ביחימוביץ' יש בו כ-10% מהנציגים. מאחר ששאר הסיעות רצות בסיעה משותפת, נוצר מצב שבשני שליש מהקלפיות אין ליחימוביץ' נציגים כלל. כאמור, על פי הפשרה שהושגה יהיה לה נציג אחד בכל קלפי. את ההסתדרות ייצגו בעתירה עורכי הדין יהושע חורש, רונן ברומר ואביתר אזולאי.

בעתירה המקורית היא פירטה כיצד לטענתה פוגעות הקלפיות במקומות העבודה בטוהר הבחירות. "משמעות החלטה בעניין השימוש בקלפיות במקומות עבודה ובקלפיות ניידות – ככל שתישאר על כנה – הינה פגיעה אנושה בהליך הבחירות ובטוהר הבחירות שיתקיימו בחודש מאי השנה". עוד נכתב כי "השימוש הנרחב אותו עושה ההסתדרות בקלפיות הניידות, מהווה כר פורה למעשי שחיתות ולהטיית בחירות, במיוחד במקום שבו ההסתדרות, המארגנת את הבחירות, נשלטת ע"י אחד משני המתמודדים בהן, הוא היו"ר המכהן מר אבי ניסנקורן."

לאחר הפשרה אמרה יחימוביץ' כי סידורי הפיקוח כעת סבירים, אך הוסיפה כי "הלחץ והאיומים שמפעילים ניסנקורן ואנשיו על חברי הוועדים בתביעה לתמיכה נמשכים ומתעצמים". עו״ד איתן לירז המייצג את סיעת הבית החברתי אמר כי זוהי ״זכיה משפטית משמעותית נוספת לח"כ שלי יחימוביץ' במערכה על ראשות ההסתדרות. זהו עוד שלב בדרך להוצאת הצדק לאור, ובקיומן של בחירות דמוקרטיות וחופשיות בהסתדרות״.

ממטה "עוגנים" בראשות אבי ניסנקורן נמסר כי מדובר ב"כשלון ליחימוביץ' ונצחון לניסנקורן בבית המשפט המחוזי – נשארו הקלפיות במקומות העבודה בקלפיות הניידות, כפי שדרש ניסנקורן. חבל שיחימוביץ' הלכה לצעד מופרך של ניסיון למנוע מציבור העובדים לממש את זכותם במקומות העבודה". ניסנקורן מסר כי הוא "שמח שבית המשפט לא נתן ידו לצעד נואל זה, ואפשר לעובדים לממש את זכות ההצבעה שלהם". עוד נמסר מהמטה כי "אנחנו בטוחים בנצחוננו ביום הבחירות. חבל שיחימוביץ' שוב הוציאה הודעה שיקרית על 'ניצחון' בבית המשפט. כל הקמפיין שלה בנוי על השחרה ושקרים אשר באים לנסות ולכסות על העובדה שהמועמדות שלה מדשדשת ולא מתרוממת, והיא לא זוכה לתמיכה: לא בועדים, לא בשטח ולא בסקרים. הפעם הגדילה ועשתה כאשר לצורך הדיון בתיק נעזרה בחוות דעת מומחה – פרופ' דיסקין, אשר במקרים אחרים שלל את זכות השביתה. ככה זה אצל יחימוביץ' – הכל אינטרסים".

מערכת הבחירות הקרובה להסתדרות תהיה השלישית שבה מתאפשרת הצבעה במקומות עבודה. נוהג זה החל בשנת 2007, בניסיון להעלות את אחוז ההצבעה בבחירות לארגון, ולהקל על הצבעת העובדים, שאינם נהנים מיום שבתון כמו בבחירות לכנסת. באותה מערכת בחירות ב-2007, שבה התמודד עופר עיני כנגד ליאון בנלולו, עמד שיעור ההצבעה על 32 אחוזים מבעלי זכות הבחירה בהסתדרות – 147 אלף בוחרים מתוך כ-460 אלף. שיעור הצבעה זה היה אמנם נמוך ב-3 נקודות האחוז משיעור ההצבעה בבחירות שנערכו לפני כן בשנת 2002, אז הצביעו 35% מבעלי זכות הבחירה. אך למרות שבבחירות הראשונות עם הצבעה במקומות העבודה ירד שיעור ההצבעה, ייתכן שההצבעה במקומות העבודה היא שמנעה ממנו לרדת אפילו יותר: בן לולו היה מועמד לא מוכר, והתחושה הכללית טרם הבחירות הייתה שניצחונו של עיני מובטח. במערכת הבחירות הקודמת להסתדרות (2012), שבה התמודד עיני מול ח"כ איתן כבל, טיפס שיעור ההצבעה ל-40%.