מדד המחירים לצרכן עלה במפתיע ב-0.3% בחודש מרץ 2017, וזאת בהשוואה לפברואר 2017. עליות המחירים המרכזיות נרשמו בתחום ההלבשה והנעלה – שהתייקר ב-4.9%; תחום התרבות והבידור – שהתייקר ב-1%; ותחום הדיור – שהתייקר ב-0.8%. ירידות מחירים נרשמו במיוחד בתחומי התחבורה והתקשורת בהם חלה ירידה של כ-0.5%.

על פי הנתונים,שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בתקופה שבין דצמבר 2016 למרץ 2017 , קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-2.1%. מתחילת השנה עלה המדד ב-0.1% וב-12 החודשים האחרונים עלה המדד הכללי ב-0.9%.

בהסתכלות שנתית נראה כי מדד המחירים לצרכן מתקרב ליעד האינפלציה שהציב בנק ישראל – בין 1% ל-3%. על פי דברי נגידת בנק ישראל קרנית פלוג, יתכן כי בנק ישראל יעלה מתחילת החודש את הריבית במשק, שעומדת על 0.1% מאז מרץ 2015. החלטת בנק ישראל על השפעה האינפלציה על גובה הריבית תהיה בעלת משמעות בהתחזקות השקל מול מטבעות אחרים ובכוח הייצוא של התעשייה בארץ.

מדד מחירי המזון, ללא פירות וירקות נותר ללא שינוי, אך מחירי המזון לתינוקות התייקרו במיוחד, עם עלייה של 3.3%. מוצרי מזון שהוזלו במיוחד הן הגבינות מלוחות שהוזלו ב-7.1% והטחינה שהוזלה ב-5.1%. מדד מחירי ירקות ופירות ירד ב-0.1%.

ואולי נחמה קטנה אחת היא שמדד התחבורה והתקשורת ירד ב-0.5% והוזלו במיוחד הוצאות על נסיעות לחו"ל וטיסות בארץ (באחוז אחד), ביטוח אופנוע ב-1.5% ושירותי האינטרנט שהוזלו ב-1.4%. בתחומים אלו התייקרו במיוחד שיעורי הנהיגה והשכרת הרכב שהתייקרו ב-4.6%, כמו גם אביזרים לרכב ורחיצתו שהתייקרו ב-2.2%.

מדד המחירים לצרכן הוא מדד המשקף את העלייה או הירידה ביוקר החיים בחודש הקודם. את המדד מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והוא מפורסם בתאריך ה-15 בכל חודש, ומתייחס לנתונים מהחודש הקודם. שינויים חדים במדד יכולים להביא את בנק ישראל, שאחד מתפקידיו המרכזיים הוא לשמור על יציבות המחירים, לנקוט בצעדים במטרה לאזן את המחירים.

סל המחירים לצרכן (גרפיקה: דבר ראשון).

בתחילת השנה הנוכחית עדכן הלמ"ס את המשקלות של כל אחד מסעיפי ההוצאה לפיהן מחושב מדד המחירים לצרכן. בכדי לחשב את המדד נדרש הלמ"ס להעריך את סך ההוצאה החודשי הממוצע למשק בית בישראל, ולבחון את העלייה או הירידה בכל אחד מרכיבי הסל כחלק מההוצאה הכוללת. בכדי שהמדד יהיה מדויק ככל הניתן, מעדכן הלמ"ס אחת לשנתיים את מבנה המשקלות של כל אחד מסעיפי ההוצאה בהתאם לממוצע ההוצאה של משקי הבית בישראל בשנתיים האחרונות.