לשכת עורכי הדין הודיעה על תמיכתה בשביתת העוזרות המשפטיות כנגד כוונת המדינה לפטר 600 מתוך 650 העוזרות המשפטיות – עורכות דין המסייעות לשופטים בכל הערכאות בעבודתם. ההחלטה התקבלה היום פה אחד בישיבת הוועד המרכזי של הלשכה, לאחר ששמעו את דבריהם של עו"ד שרית טוביס יו"ר הוועד הארצי של העוזרות המשפטיות ואת עו"ד יצחק גורדון יו"ר איגוד המשפטנים בהסתדרות.

מלבד הצהרת התמיכה הפומבית במאבק, צפויה לשכת עורכי הדין להקצות לטובתו את משאביה לרבות יחידות הדוברות, הייעוץ המשפטי ואת יחידת הממשל והכנסת שלה. כמו כן החליטה הלשכה לפנות לשרת המשפטים על מנת שתיכנס לעובי הקורה ותפעיל את סמכותה והשפעתה לפתרון המחלוקת בצורה הוגנת ומכובדת.

"ראוי להדגיש כי העוזרים המשפטיים הינם חלק בלתי נפרד מלשכת עורכי הדין וכי הלשכה נטלה חלק בהליכים המשפטיים שהתקיימו בעניינם בבתי הדין לעבודה" מסרו, "עוד יודגש כי לשכת עורכי הדין סבורה כי יש לחדד ולהבליט את חשיבות עבודתם של העוזרים המשפטיים אשר תרומתם חשובה לכלל מערכת המשפט ולציבור כולו."

הפגנת העוזרים המשפטיים (צילום: דבר ראשון).

מרבית העוזרות המשפטיות עומדות בפני פיטורין בחודשים הקרובים, זאת לאור החלטת מערכת בתי המשפט להגביל את משך העסקתם לארבע עד שש שנים בלבד, וזאת בנימוק שאין הם מעוניינים להטיל על השופטים את הצורך לפטר את העוזרות במידה ואינם מרוצים משירותיהן. בית הדין הארצי לעבודה קבע לאחרונה כי הגבלת משך ההעסקה הינה חוקית, אולם לפסק הדין צורפה דעת מיעוט מנומקת של נשיא בית הדין יגאל פליטמן אשר אמר "החלטה של קציבה מראש של תקופת העסקת העוזר המשפטי לשש שנים דווקא, ללא אפשרות הארכה, וללא אפשרות של בחינה בדיעבד של טיב עזרתו לשופט, ובניגוד לרצון השופט ועוזרו המשפטי, סותרת מניה וביה את הנחת היסוד שעליה מושתת הפתרון לבעיה המערכתית. לכן, החלטה כללית וגורפת של קציבת תקופת העסקת העוזר המשפטי מראש לשש שנים, כשלעצמה, היא בלתי סבירה."

בהפגנת העוזרות המשפטיות אמש צויין כי בכוונת ההסתדרות לעתור לבג"צ כנגד הפיטורין המתוכננים, הפגיעה בתנאי השכר ובזכות ההתארגנות של העובדות.

תגובת מערכת בתי המשפט: "לשכת עורכי הדין בהודעתה מבהירה כי היתה שותפה להליכים המשפטיים וחזקה עליה כי גם היא מכבדת את תוצאות הליכים אלו".